Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

Bůh tří generací
©28/08/2011 Revive Israel Ministries

Bůh má mnoho jmen. Jedno z nich je Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův. Exodus 3,6 - Já jsem Bůh … Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.

Toto jméno má několik významů. Zaprvé, Bůh je v osobních vztazích s lidmi věrný. Bůh formuje spolupráci s těmi, kdo jsou ochotni s Ním chodit.

Zadruhé, Bůh je neodmyslitelně věrný i k lidem Izraele, Jákobovým synům. Navzdory teologii „nahrazení“, bez Boží věrnosti k Židům by nebylo žádné království.

Zatřetí, Bůh pracuje prostřednictvím několika generací a to zejména skrze tři generace. Samozřejmě, že je věrný tisícům generací (Exodus 20,5-6; 34,6-7). Jeho věrnost je věčná. Ale je zde něco zvláštního a dynamického, když jsou tři generace a více věrné Jeho smlouvě.

Přiložený obrázek je opravdovým zázrakem. Můžete zde vidět čtyři otce se svými dětmi (Lev, Intrater, Moore [Juster], Šošani). Všichni jsou mesiánskými věřícími. Všichni tito otcové jsou druhou generací a všechny tyto děti jsou generací třetí. Jsou takovým prorockým znakem (Izajáš 8,18).

A je zde spousta takových jako oni. Osobně věřím, že tato třetí a čtvrtá generace Mesiánských věřících v Izraeli uvolní moc staré Boží smlouvy. A tato moc bude ohlašovat Ješuův druhý příchod a obnovení Božího království.Něco podivného

Michael Brown

Dr. Brown ve své nové knize „Americe se stalo něco divného“ pojednává o agendě homosexuálů a dává zde logickou odpověď na toto téma. Zde je výňatek z pár jeho myšlenek:

  1. Legalizovat homosexualitu jako normální alternativu heterosexuality vyžaduje, aby všechny opozice vůči homosexuálnímu chování byly prohlášeny za nelegální.
  2. Homosexualita byla kdysi považována za patologickou poruchu, avšak dnes by ti, kteří ji neschvalují, byli homofobní.
  3. Homosexuální chování bylo považováno za morálně špatné, dnes by byla nazvána morálně špatnou kritika tohoto chování.
  4. Nejprve vycházeli homosexuální aktivisté „ze skříní“ (ze skrytu), pak požadovali svá „práva“, později začali požadovat, aby každý ta „práva“ uznal, pak začali odstraňovat práva těm, kteří byli proti nim, a nakonec chtějí ty, co proti nim stojí, šoupnout do „skříní“(do skrytu).
  5. Od teď se přijímání různých názorů vztahuje ke všem druhům vyjádření homosexuálů, ale už odmítá uznat každé náboženské a morální přesvědčení, které tuto orientaci nepřijme.
  6. Od teď nenávist směřuje ke každému postoji, který je proti agendě homosexuálů, zatímco gayové jsou osvobození od jakýchkoli nenávistných projevů, protože jsou vždy vnímáni jako oběti a ne jako ti, co diskriminují.

Kniha doktora Browna je rozsáhlá a s velice dobrou dokumentací. Pro více informací (v angličtině) klikněte zde. www.a queerthing.com/


Další plakáty

Tento týden se po celém městě Mevaseret objevily další anti-mesiánské plakáty zobrazující 9 fotek místních mesiánských Židů (z toho čtyři jsou z Revive Israel). Je smutné, že se ultra-ortodoxní Židé snižují k takovým taktikám, aby nás očernili. Avšak, v jistém smyslu se jim toto úsilí vymstí, protože nám tím vlastně pomáhají a nechtěně propagují naši víru. Bůh jedná způsoby, které předčí naše chápání.


Očernění Izraele v médiích

Po teroristických útocích na Izrael, které se udály minulý týden, kdy teroristé z Gazy přešli Sínaj, mnoho mezinárodních médií obvinilo Izrael z agrese (?!). Vypadá to jako by přehlédli původní útoky a deklarovaný cíl teroristů – zabít nevinné obyvatele. Odezva Izraele, zničení sídla teroristů a jejich vůdců, byla pak popsána jako názorný příklad maření mírového úsilí.


Milovat pravdu

Ašer Intrater

Tyto tři příklady, které jsou výše uvedeny – agenda homosexuálů, pronásledování mesiánských věřících a hanobení Izraele v médiích – jsou klíčovými oblastmi, které jsou terčem lží a pomluv. Pravda je překrucována a lži jsou vylíčeny jako pravda. Dobro je pokládáno za zlo (Izajáš 5). Na konci časů nastane masivní útok na pravdu.

Izajáš 59,14 – …pravda klopýtá po náměstí…

Daniel 8,12 – Pravdu srazil na zem…

Pravda má svůj původ v osobě samotného Ješuy (Ježíše) (Jan 14,6). Poznání této pravdy může člověka učinit duchovně a morálně svobodného (Jan 8,32). Abychom nalezli pravdu, musí být touha a láska k pravdě nad sobeckými ambicemi (2.Tesalonickým 2,10). My jakožto Církev, Ecclesia, jsme povoláni, abychom ve světě byli společenstvím víry, které hlásá hodnoty pravdy a morálky (1. Timoteovi 3,15). Ať nám Bůh pomáhá zůstat silnými, pokračovat v hlásání pravd Jeho slova a v neustálé lásce k lidem okolo nás (Efezským 4,15).


Jad Hašmona

Jak už jsme minulý týden zmínili, neumíme si představit lepší investici do Božího království, než do aktuálního rozvoje bydlení v Jad Hašmoně, která je jediným Mesiánsko-židovským mošavem na světě. Chcete-li vědět (v angličtině) více, klikněte zde.


Zpět
Zpět