Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©15/10/2011 Revive Israel Ministries

Gilad Šalit

Asher Intrater

Po 1934 denním nezákonném držení Gilada jako rukojmí, byla podepsána dohoda o jeho propuštění výměnou za 1027 teroristů nebo nebezpečných vězňů. (1 Izraelec za více než 1000 teroristů!) Hlasování v izraelském kabinetu proběhlo s 26 hlasy pro a 3 hlasy proti.

Zatímco se všichni radují z jeho brzkého návratu, existuje střízlivé povědomí o tom, co propuštění tak mnoha teroristů může v budoucnu stát. Zaprvé, posílí to Hamás. Za druhé to může vyústit ve spoustu teroristických útoků.

Teroristé, kteří jsou propuštěni, již zavraždili 569 nevinných Izraelců. Již při předešlém propuštění teroristů bylo zavražděno na 180 Izraelců. Ale odpověď Izraele byla, „Šalit stojí za tisíc teroristů.“ O to ale nejde, protože Šalit stojí za milion teroristů. Otázkou však je, kolik nevinných lidí kvůli tomuto propuštění bude zavražděno.

Jedním z faktorů, který umožnil tuto dohodu, byla zprostředkující role egyptské prozatímní vlády. Na výměnnou dohodu osobně dohlížel Benjamin Netanjahu, který toto vnímá jako politické vítězství. Giladovo propuštění bylo podepsáno v předvečer svátku Sukót a doma by měl být ke konci tohoto svátku.


Moše Dajan

Tento týden bylo 30. výročí smrti známého izraelského, politického a vojenského vůdce Mošeho Dajana. V místních novinách vyšla spousta článků popisujících jeho hrdinský život, který však byl tragický téměř biblických rozměrů.

Byl mezi prvními rodilými syny izraelského kibucu „Daganja“. Byl nebojácným vojákem, měl hezké, tmavé rysy, mluvil hebrejsky rodáckým přízvukem s širokou slovní zásobou převzatou od Starozákonních proroků.

Byl hlavním symbolem nových Izraelců, na rozdíl od starých Židů z Diaspory, byl to zemědělec, archeolog a voják, jehož domovem byla země našich patriarchů. Sexuální nemorálnost se stala moderní, zdravou a robustní reakcí na výzvy stát se průkopníky a bojovníky.

Jeho vítězné vyobrazení dosáhlo svého vrcholu během války v roce 1967. Byl ministrem obrany, když Izrael zabral zpět starý Jeruzalém, včetně chrámové hory. V té době byla spousta hrdinů, avšak on byl hrdinou všech hrdinů.

Nicméně mezi léty 1967 a 1973 se udála tragická změna. Spolu s dalšími Izraelci byl vylíčen, že se stává arogantním, příliš shovívavým, a že touží po slávě a penězích. Útok okolních národů v Jom Kipurské válce zastihl Izrael nepřipravený. A tak velká část viny padla na Dajana.

Kvůli mnoha obětem této války a kvůli jeho ubohému vedení, začal Dajan ztrácet popularitu. Začal mít problémy se svými spolupracovníky, rodinou a financemi. Bývalá hvězda upadala. V izraelských bájích je znám jak pro své slavné dny vítězství, tak pro zhoršení ke konci. Jeho vzestup a pád se stal symbolikou toho, co bylo jak dobré tak i zlé v izraelské společnosti.


26 zavražděných křesťanů v Egyptě

(výňatek od Caroline Glick, z Jerusalem Post writer.)

Není známo proč se západní vlády a církve odvracejí jako slepé od pronásledování křesťanů v muslimském světě.

V neděli večer se měli egyptští koptové sejít na protest a mělo to být pokojné bdění před sídlem egyptské státní televize v Káhiře. V Káhiře se sešlo asi 1000 křesťanů, aby protestovali proti dvěma zapáleným kostelům islámskými davy a proti rychlému nárůstu násilných útoků (podporovaných státem) muslimských skupin na křesťany.

Protestanti byli napadeni islámskými útočníky, které velice rychle podpořili vojenské jednotky. 19-40 Koptů bylo zabito vojáky a muslimy. Buď je přejeli vojenskými vozidly, nebo byli ubiti, zastřeleni či byli vlečeni ulicemi Káhiry.


Oslavení Svatých

(stručný výňatek z nedávného kázání)

Již tři lidské bytosti dosáhly úrovně fyzického oslavení za svého života, jak je napsáno v Bibli. První byl Mojžíš (Exodus 33-34) po 40 denní půstu na hoře Sínaj. Druhým byl první mučedník Štěpán (Skutky 6-7), když byl kamenován náboženskými pronásledovateli. Třetím byl samozřejmě Sám Ježíš, na hoře proměnění (Matouš 17, Lukáš 9).

Ve všech těchto případech jim tváře zářily světlem.

Exodus 34,29 – Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři.

Skutky 6,15 – Všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla.

Matouš 17,2 – A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.

Ježíš řekl Svým učedníkům, že zakusí nakrátko, jaké bude Boží království na zemi. Modlil se a pak byl proměněn ve slávu. Ve světě, který přijde, můžeme dostat oslavená těla, která budou zářit světlem. Ježíš způsobil, že se to stalo, aby demonstroval, že moc slávy bude předmětem naší vůle a bude moci se zvětšovat a zmenšovat.

Tato je částí naší odměny. Čím více slouží vírou dotyčná osoba ve svém životě Jemu, tím více bude jeho vzkříšené tělo zářit světlem pak. Stupeň slávy se bude lišit u každé osoby a jejího vzkříšeného těla tak, jako se liší hvězdy svou velikostí.

Je zajímavé, že ani modlářství, ani nemorálnost starého Izraele, ani vražedné pronásledování náboženských Židů, nemohlo zastavit moc slávy, která spočinula na Mojžíši, nebo Štěpánovi. Zatímco tělesné řeči Petra a učedníků omezilo tuto slávu pouze na malou chvíli.


Zasahování Jeruzaléma

Na tento víkend plánujeme v Jeruzalémě sváteční „evangelizaci“ spolu s našimi přáteli z RCC. Prosím modlete se (teď!) za pomazání a přínos v podobě ovoce. Mělo by přijít hodně ještě-nespasených Izraelců. Ašer se bude sdílet slovem.


Zpět
Zpět