Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©22/10/2011 Revive Israel Ministries

Gilade vítej doma

Asher Intrater

Za posledních 20 let co žiji v Izraeli, jsem nikdy neviděl srdce lidí tak dotčená, tak naměkko a tak jednotná. Gilad samozřejmě není Spasitel. Přesto však bylo něco v jeho vzezření a vystupování, co připomínalo obraz trpícího služebníka samotného Mesiáše.

Hluboká bolest v jeho očích, jeho zlomené tělo snažící se stát zpříma, jeho potřeba se přidržovat zábradlí, když scházel po schodech…a přesto jasnost myšlenek, formát elegance a ušlechtilosti, pozvednutí ruky na vojenský pozdrav, když se setkal s premiérem…žádné oko v zemi nezůstalo suché.

Ze zajetí byl veden Ahmedem Jabarim (vůdcem teroristického křídla Hamásu) a Raadem Atarem (který připravil jeho únos): vypadal jako beránek vedený na porážku. A přesto zde nebyl ani náznak stěžování si. Jeho odvážný a upřímný úsměv všem říkal: „Budu v pořádku.“

Pak proběhl ten ošklivý rozhovor řízený Egyptskými novinami. Po 5 letech a 4 měsících izolace a podvýživy se ho zeptali, jestli by usiloval o propuštění palestinských vězňů. Odpověděl, že by byl rád, aby byli volní, kdyby již nepokračovali ve svých násilných činech proti Izraeli. (BBC news tuto druhou polovinu věty ve svém vysílání překvapivě vystřihli.)

Izraelské hodnoty života: Jeden nevinný život za tisíc mrtvých podněcovatelů. Toto je poměr. Život tohoto jednoho chlapce je tak vzácný, že každý jednoduše ignoruje osvobození vrahů a krve, která spočívá na jejich rukou. Nechte svět, ať oslaví svou smrt, a my se budeme radovat z důvěrného okamžiku jako rodina.

Hnutí „svobodný Gilad“ bylo především levicové, zatímco Netanjahu je spíše pravicový. Až do včerejška bylo ohledně tohoto tématu politické rozdělení. Ale když se Netanjahu s Giladem objali, stali jsme se jednou rodinou. Jestliže je Gilad symbolikou Mesiáše jako trpícího služebníka, pak premiér Izraele je symbolikou Mesiáše jako vládnoucího monarchy. Jakmile se tyto dvě spojily, národ se sjednotil.

Ve stejný den, kdy Gilad přijel domů, probíhal každoroční „Jeruzalémský pochod“ na svátek Stánků. Tisíce křesťanských poutníků z celého světa (vedených Mezinárodní křesťanskou ambasádou) pochodovaly Jeruzalémem, zpívali chvály pro Ježíše a vyjadřovali svou solidaritu s Židy.

Následující den, označován jako „Simchat Torah“ (poslední velký den tohoto svátku – Jan 7,37),  tisíce Židů po celém světě tančí se svitky Tóry. „Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhly proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili slavnost stánků.“ – Zacharjáš 14,16

Hebrejská slova Baruch Haba, „požehnaný, který přichází“, mají dvojí význam. V moderní hebrejštině znamenají prostě „Vítej“. V biblické hebrejštině (Žalm 118,26; Matouš 21,9; 23,39), to souvisí s proroctvím o poslední době, tato slova ohlašují příchod Mesiáše. Na přední straně největších novin v Izraeli byla fotka Giladovy tváře a obrovský titulek Baruch Haba. „Gilade vítej doma.“


Kdo obědval s Abrahamem?

Ašerova dlouho očekávaná kniha, „Kdo obědval s Abrahamem?“ právě vyšla. Tato kniha analyzuje výskyt Ješuy jakožto Hospodinova Anděla už od Starého zákona, přes proroky, až  po knihu Zjevení. Kniha vás zaručeně inspiruje, přinese výzvu vašemu porozumění věčné přirozenosti Ješuy Mesiáše a dá postupné zjevení Bible jakožto celku.

Hlavní myšlenka této knihy byla vyvinuta nejen roky studia hebrejských textů, ale také skutečnými životními zkušenostmi se sdílením evangelia s Ortodoxními Židy v Izraeli. (Nemluvě o spoustě modliteb a přímluv, které tomu předcházely.)

Nenechte si to ujít. Objednejte si ji i pro své přátele. Objednávka knihy v angličtině zde. http://www.revive-israel.org/books.php

Ze zadní strany knihy:

Můžete vidět Boha?

Existuje postava, která se objevuje napříč Písmem. Někdy se o něm píše jako o „Veliteli Hospodinova zástupu“, o „Andělovi od Hospodina“, někdy jako o Bohu samotném a někdy jako o „Synu člověka“. Výskyt této postavy vyžaduje přehodnocení klasického židovsko-křesťanského pohledu na svět.

Výňatek z doporučení:

Ašer přináší důležité poznatky o věčné podstatě Mesiáše a to jak přesným tak přístupným způsobem. - Dr. Michael Brown, President Fire School of Ministry

…cesta od Genesis po Zjevení, která studuje spojení mezi Andělem Hospodinovým ve Starém zákoně a Mesiášem v Novém zákoně… - Jane Hansen Hoyt, Presidentka Aglow International

Ašer má zjevení od Nejvyššího a miluje Boží děti a to jak Židy, tak pohany… - Francis Frangipane, In Christ`s Image Training

Toto je jedna z nejvíce inspirujících a pronikavých knih, jakou jsem kdy četl. Velice ji každému doporučuji… - Mike Bickle, Mezinárodní dům modliteb, Kansas City

Ašer je můj drahý přítel po více než třicet let a já jsem jeho životem a vyučováním stále povzbuzován a vyzýván… - Paul Wilbur, Integrity Recording Artist

Toto poselství bude stále důležitější, jak Církev začne více chápat Ježíše (Ješuu) z židovské perspektivy… - Don Finto, Emeritní pastor, Belmont Church


Zpět
Zpět