Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©3/12/2011 Revive Israel Ministries

Ano a ne

Asher Intrater

Devět z deseti přikázání (Exodus 20, Deuteronomium 5) má základ ve slově „ne“.

 1. Nebudeš mít jiné bohy
 2. Nezobrazíš si žádné modly
 3. Nezneužiješ Božího jména nadarmo
 4. Nepracuj sedmého dne
 5. Nezabiješ
 6. Nesesmilníš
 7. Nepokradeš
 8. Nebudeš lhát
 9. Nepožádáš

Jediné přikázání založené na pozitivismu, je cti své rodiče. Toto přikázání obsahuje zaslíbení dlouhého a požehnaného života. `Cti otce svého i matku svou´ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: `aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi´ - Efezským 6,2-3.

Přikázání, která jsou vynucovány trestem, mohou napravit lidské chování, nemohou ale změnit charakter nebo identitu chování. Jejich smysl je omezený a nedosahuje konečného cíle, kterým je celková proměna srdce. Poté, co „neděláte“ to, co je zakázáno, tak co tedy děláte?

Biblickému mandátu, kterým jsme stvořeni „k obrazu Božímu“ (Genesis 1,26), předcházelo darování zákona. Kořenem problému není prostě to, co děláš, ale to, čím jsi. Pozitivní změna srdce přichází z příslibu, kterému musíme věřit. Boží zaslíbení jsou k nám dodávány v podobě „dobré zprávy“ Mesiáše Ježíše.

2 Korintským 1,19-20
Vždyť Boží Syn Ježíš Kristus…nebyl zároveň `ano´ i `ne´, nýbrž v něm jest jasné `Ano´!  Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno `Ano´.

Přirozeností zákona je ne. Naopak přirozeností zaslíbení je ano. Musíme tedy ujistit, zda je naše „ano“ opravdu ano, a zda je naše „ne“ také ne (Jakub 5,12). Zákon nás v tomto případě instruuje, kdy říci „ne.“ Evangelium zase kdy říci „ano.“ Říkáme „ne“ hříchu a satanu; „ano“zase příslibu milosti v Ješuovi.


Ptactvo Svaté země

Každou zimu se milióny ptáků stěhují z jižní Evropy do Afriky a v létě pak znovu na sever. Pozorováním se dospělo k náčrtu jednoduché mapy, kdy je nejkratším koridorem trasa přes Izrael. Tento měsíc se na 500 miliónů ptáků zastavuje v Izraeli, což zahrnuje i přes 280 různých druhů.

Jejich cestování prochází přes „Afro-syrský“ průsmyk, který se táhne od severu na jih údolím Jordánu. Zalétají k vodním zřídlům a oázám ve spodní části pouště Negev v údolí Arava. Tento jev oslavován milovníky izraelské přírody jako „Fall Migratory Festival.“


Válka s Íránem?

Před měsícem Mezinárodní agentura pro atomovou energii zveřejnila přesvědčivou zprávu, ve které podezřívá Írán z výroby jaderných zbraní, která je momentálně v závěrečné fázi. Na základě toho v Izraeli proběhla debata o nezbytnosti války s Íránem.

Před dvěma týdny došlo k tajemné explozi v závodě na výrobu atomových zbraní, který se nachází mimo Teherán. Tento týden zase došlo k výbuchu v atomovém zařízení nedaleko Isfahánu. Bylo to vše prací nehody? Výsledek izraelské nebo západní špionáže? Nebo íránské opoziční síly? Zatím nebyl odhalen žádný důkaz a izraelské úřady k celé situaci mlčí.

Tento týden Íránské revoluční gardy nařídily útok na britské velvyslanectví v Teheránu (což poněkud připomínalo útok na americké velvyslanectví na konci funkčního období prezidenta Cartera a začátku Reagana). Při útoku na velvyslanectví se pálily vlajky Izraele, Spojených států a Británie.

Izraelští novinářští analytici připisují útok na velvyslanectví jako reakci na sankce Britů proti centrální íránské bance, což je zvlášť bolestné pro íránskou ekonomiku. Jedná se o eskalaci sankcí proti Íránu a eskalaci reakce Íránu. Největší obavu Írán vidí v bojkotu íránských ropných produktů, což by znamenalo pád íránské ekonomiky a mělo by nestabilizující vliv na světové hospodářství.

Moderní válečná strategie se stala mnohem komplexnější, než konvenční prostředky. Existuje několik jejích úrovní:

 1. Vojenská síla – ozbrojené síly na zemi, moři a ve vzduchu, včetně pokročilých raketových zbraní.
 2. Informace – diplomacie, média, školství, propaganda.
 3. Špionáž – tajné operace, informátoři, rozvědka.
 4. Finance – bojkoty, půjčky, sankce, pomoc.
 5. Kybernetika – nejnovější technologie, počítače, viry, „break down“.

Duchovní boj: Nesmíme samozřejmě zapomenout na dimenzi duchovního boje – modlitba, která mobilizuje andělské akce, káže evangelium, která mění životy, smiřuje svaté, rozděluje satanské síly (Lukáš 11,17).


Volby v Egyptě
Eddie Santoro (výňatek)

První výsledky voleb ukazují, že Islámské bratrstvo vyhrává v poměru 40% hlasů, dalších 25% získává ultra-konzervativní „Salafis“. Tato čísla ukazují, že 65% nově zvolených zákonodárců bude reprezentovat islámské strany.

 Za posledních šest měsíců se ujali islamisté vlády v Tunisku, Maroku a Lybii, která je bude brzy následovat. Syrská vláda je na pokraji zhroucení a nyní Egypt, který se se svými 80 milióny obyvatel vystavuje nebezpečí pádu pod oblak radikálního islámu.

Islámská demokracie lze definovat jako „jedna osoba, jeden hlas, jeden čas.“ Islámské právo nedovoluje přijmout existenci světské vlády oddělené od islámu. Duchovenstvo je v tom případě nejvyšším orgánem. Islámské právo (šaría) bude vládnout vzdělávání, soudům, manželským vztahům, oblečení, zábavě a jiným aspektům života.

Důsledky těchto událostí budou pro Izrael a západní svět obrovské. V současné temné době již zažívá křesťanská populace v Egyptě a na celém Blízkém východě pronásledování ze strany islámských sil.


Zpět
Zpět