Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©17/12/2011 Revive Israel Ministries

Vítězství

Asher Intrater

Hebrejské slovo pro „věčnost“ je „Netsach“ a pro „vítězství“ je „Nitsachon“- což by se mohlo doslovně přeložit jako „malá část věčnosti“. Naším duchovním vítězstvím v tomto životě je, že nám už byl darován věčný život. Proto ať už okolnosti vypadají jakkoli, vždy máme vítězství. Proč? Protože co se týče běhu na dlouhou trať, už víme, že máme věčný život.

A jestliže to během sportovní disciplíny vypadá, že druhá strana vítězí, vám je dán pohled do budoucnosti, takže víte, že konečné skóre je ve váš prospěch, a vítězství je vaše. Řecké slovo pro „vítězství“ je „Nike“. Avšak vítězit můžeme v jakékoli značce bot.

Slovo „Netsach“ je také používáno ve smyslu „překonat“ nebo „dobýt“. Toto slovo můžeme najít v hebrejské verzi Jan 16,33 - To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. V Ješuovi už máme vítězství, protože On vstal z mrtvých.

Janovi 17,3 se Ješua modlil k Otci, „A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.“ Osobní vztah s Bohem je „ochutnávkou“ věčnosti a to je naše vítězství. Buďte proto povzbuzeni. Ješua zvítězil nad smrtí, dal nám věčný život, otevřel dveře k poznání Otcovy lásky a získal pro nás vítězství.


Bar Micva

Tento týden slavíme v našem sboru v Jeruzalémě další mesiánskou Bar Micvu.  Jeden mladý teenager bude poprvé číst ze svitků, stejně jako Ješua (Lukáš 4,16). Je to nádherná událost vidět naše mladé povstat a číst z originálních textů. Je to také událost, na kterou přichází spousta členů širší rodiny, kteří ještě nejsou věřící. Prosím modlete se tento týden za „G“, který bude předčítat a sdílet se s krátkým poselstvím, za „C“, který povede obřad a za rodinu a přátelé od „N“. Naší touhou je kráčet ve stopách Ješuy. Kéž je uvolněna duchovní moc, spasení a uzdravení během čtení písma!


Speciální modlitba

Píšu toto právě když se se Salomonem připravujeme na evangelizaci a pak konferenci v jedné významné muslimské zemi. Prosím modlete se, ať přijde průlom a Boží království, je to totiž historická příležitost. Věřím, že v příštích zprávách se budeme moci sdílet s více detaily.


Netanjahu hostí Biblické hodiny

Následující článek je výňatek z Jerusalem Post 10.12.2011 – Herb Keinon:
Netanjahu bude hostit ve své oficiální rezidenci pravidelné skupinky studia Bible.
Jak Ben-Gurion tak Begin, když byli premiéry, rovněž hostili pravidelné biblické hodiny.
Netanjahu řekl, že zakládá třídu, kde budou zachovávat lásku k Bibli.

Minulý pátek na obřadu v Sde Boker, kde probíhalo 38. výročí od smrti Ben-Guriona, Netanjahu vzpomínal na biblické hodiny prvního premiéra, které navštěvoval jeho tchán.

„Ben-Gurion pochopil, že Kniha Knih je náš mandát pro naši zem, proto také vyslovil toto stanovisko před Peel Commission v roce 1936,“ řekl Netanjahu. „ Chápal, že Bible je úžasným příběhem židovského národa a že je jedinečným duchovním, kulturním a historickým dědictvím našich lidí, a také že je jedním ze základních kamenů lidské kultury.“


Zpět
Zpět