Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©31/12/2011 Revive Israel Ministries

Olej a lis

Ašer Intrater

Název Getsemanské zahrady je v hebrejském jazyce „Gat Šmanim“, což znamená „lis na olej.“ Je to místo, kde dochází k lisování a mačkání oliv a kde se odděluje slupka s peckou. Výsledkem je čistý olivový olej, který je vhodným symbolem k připodobnění si Ducha Svatého. Není pochyb, proč si Ježíš vybral zrovna tohle místo s tímto konkrétním názvem.

My všichni toužíme po oleji, po pomazání, po síle Ducha Svatého. Pomazání přináší ochranu, užitek a prosperitu (Žalm 23,5), moudrost a autoritu vládnout (1 Samuelova 16,13), radost (Žalm 45,7; Hebrejům 1,9), uzdravení a vysvobození (Marek 6,13; Jakub 5,14), světlo a zjevení (Exodus 25,6; 1 Janova 2,27; Zjevení 3,18), schopnost kázat a prorokovat (Izajáš 61,1), intimitu při uctívání (Píseň Písní 1,3; Matouš 25,3; Marek 14,3) a mnohem, mnohem více.

Mezi olejem a jeho lisováním je dynamický vztah. Jsou to protiklady, které se navzájem vyrovnávají. V Gat Šmanim Ješua přijal svůj kříž. Přinutil sebe sama se pokořit (Matouš 26,39). Zahrada je místem temnoty, deprese a obtíží (Matouš 26,37). Je místem sebezapření (Matouš 16,24), místem porážky, poslušnosti až na smrt, místem zkoušky, projitím skrze pokoření a utrpení, místem, kde se v krvi, potu a slzách prosí.

Olej se tak zřejmě jeví přitažlivější variantou než lis na olej. Avšak není oleje bez lisu, protože by olej nemohl být nijak vylisován. Není žádný jiný způsob, jak produkovat pravý olej. Na druhou stranu je účelem tlaku na olivy zisk oleje. Trpět v poslušnosti bez zisku oleje není Boží vůlí. Tlak je tedy pro zisk oleje a olej pochází jen a jen z tlaku.


Teroristický útok na křesťany v Nigérii

Andrew B.

Na Štědrý večer se v Nigérii několik křesťanských sborů stalo terčem sebevražedných bombových útoků, které provedla islámská sekta Boko Haram. Počet obětí dosáhl 45 a 73 zraněných. Samotná Boko Haram se jen k tomuto roku přihlásila k 500 zabitím.

Podle zpravodajského serveru Compact Direct tento bombový útok změnil kostel sv. Terezie v ruiny. Nigerijské hlavní město Abuja vydalo celonárodní smutek. „Šok z incidentu byl velmi traumatizující“, bylo reakcí reverenda Josepha z diecéze Minna. Po útoku, jako byl tento, mají věřící důvod se bát, ale jsou naopak posilněni krví mučedníků, aby neochabli v účasti na bohoslužbách.

Tento útok připomíná útok na koptský kostel v egyptské Alexandrii na letošní Nový rok. Modleme se nadále za naše bratry a sestry, kteří čelí pronásledování a za rodiny, které přežily.


Hliněná pečeť nalezená pod jeruzalémským Starým městem

Andrew B

V archeologické lokalitě u Západní zdi byla nalezena unikátní pečeť aramejským nápisem „čistý pro Boha.“ Archeologové tvrdí, že pečeť pochází z období zničení Druhého chrámu. Vzhledem k tomu, že na Chrámové hoře je muslimskými i židovskými úřady zakázáno provádět vykopávky, vyskytuje se jen málo artefaktů spojených s chrámem a židovskými církevními obřady. Tento malý kus kamene je svědkem starověkého židovského osídlení v Jeruzalémě a tím podporuje biblickou pravdu, že země Izrael náleží Židům.


Modlitby za Severní Koreu

Ariel Blumenthal

 Během posledních dvou týdnů jsme mohli být svědky, jak zástupy severo-korejců plakaly za svého mrtvého vůdce Kim Čong Ila a jak očekávají inauguraci jeho syna Kim Čong Una. Jeho dědeček Kim Il Sung byl považován za „Maa“ Severní Korey, kdy za války jako komunistický hrdina (vyučován a trénován v bývalém SSSR) se ukázal potřebným v zajištění bezpečnosti Koreje před japonskou okupací a před západní „agresí“ v korejské válce.

Stejně jako Mao v Číně, nebo v Rusku Stalin, Kimovou značkou byl kult osobnosti, kdy na něho Korejci vzhlíželi jako na „Našeho velkého otce“. Je těžké si představit míru zbožňování, jaká je připisována Kimovi, jehož fotografie a sochy jsou viditelné v každé domácnosti, obchodech, na rozích ulic a to ani nemluvě o vymývání mozků, myšlenkové kontrole a mučení lidí, kteří uctívají cokoliv jiného a to včetně Krista. Tento systém přinesl pro korejskou podzemní církev hrůzostrašné pronásledování.

Přesto vše se za hranicí Severní Koreje již 60 let tvoří svobodný, prosperující, demokratický stát a církev, která se stala druhou největší pro-misionářsky založenou církví na světě.

Zjevení 5,9 popisuje nebeské mísy, které jsou naplněny svatým kadidlem, což představuje modlitby svatých. V naší generaci naplnily miliony Korejců tyto misky vroucí modlitbou, která je určena celému světu. Spojme své modlitby s jejich za uzdravení a obnovení jejich rozděleného národa.

  1. Vysvobození z kultu uctívání Kimovy rodiny, aby obyčejní Korejci prohlédli tohoto přitloustlého, 28-letého rozmazleného muže a aby spatřili nesmyslnost svého modlářství.
  2. Pokojný přechod a sjednocení korejského lidu ke svobodě vyznání, modlitby za pronásledovanou církev a průlom evangelia v KLDR.
  3. Porušení moci hladomoru a smrti v zimě 2011/2012. Od počátku devadesátých let zabil hladomor milióny lidí a letošní zima může být jednou z nejhorších. Obrovská korupce a zpátečnictví nedávají moc příležitostí pro zisk jídla.

Zde pro více informací a další podněty pro modlitby přikládáme nějaké odkazy (angličtina).
http://vimeo.com/33269431
http://www.sagekorea.org/hall.php?lang=Eng
http://38north.org/2011/12/aabrahamian122211/


Zpět

Zpět