Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©28/1/2012 Revive Israel Ministries

Statistika náboženství v Izraeli

Tento týden zveřejnilo Gutman Center statistiku, která vyplynula z průzkumu v roce 2009 prováděného profesorem Ašerem Arianem. Zúčastnilo se ho tehdy 2803 Izraelců. Průzkum ukazuje obecný trend přiklánění se k tradičnímu židovskému náboženství (až o 6%) za posledních 10 let. Je to proto, že ortodoxní komunita má jednoduše vyšší porodnost, a také je to způsobeno sníženým počtem ruských imigrantů. Zde uvádíme několik položek ze statistiky:

Náboženství
3% - sekulární Židé, proti náboženství
43% - sekulární Židé
32% - tradiční Židé
15% - ortodoxní náboženští Židé
7% - ultra-ortodoxní náboženští Židé

Což můžeme shrnout do tří hlavních kategorií: 46% sekulárních Židů, 32% tradičních Židů a 22% ortodoxních Židů. Napětí mezi těmito skupinami dospělo v Izraeli ke statutu quo.

Víra
Věří v…
77% - něco Vyššího, co řídí svět
72% - modlitbu, která může zlepšit lidskou situaci
67% - že Židé jsou „vyvoleným“ národem
80% - že za dobré skutky přichází odměna
74% - trest za špatné skutky
56% - život po smrti
51% - příchod mesiáše (ne zrovna Ježíše)
13% - radu od rabínů
24% - navštěvování hrobů zesnulých rabínů

Rituály
94% - obřízka
92% - posezení „šiva“ (smuteční zvyk za milovanou zemřelou osobu)
91% - bar micva
90% - recitace modlitby „kaddiš“ po smrti rodičů
80% - oddání rabínem
57% - civilní sňatky (nejsou v současné době v Izraeli povoleny)

Šabat
84% - tráví čas s rodinou
69% - připravuje sváteční jídlo
66% - zapaluje svíčky
60% - žehná „kiduš“ vínu
16% - nakupuje
11% - pracuje

Výše uvedená procenta ukazují vysokou míru dodržování soboty. Přesto je zde i vysoké procento těch, kteří chtějí při Šabatu více svobody pro rekreační aktivity.

68% - je pro otevření kaváren a restaurací
64% - pro pořádání sportovních utkání
59% - pro provoz hromadné dopravy
58% - pro otevření obchodů

Svátky
85% - je pro pořádání židovských svátků
82% - zapaluje na Chanuku svíčky
68% - se postí na Jom Kippur
67% - jí chleba „matsa“ během Velikonoc
36% - čte svitky knihy Ester na Purím

Košer
76% - jí doma košer stravu
70% - jí rovněž košer stravu i mimo domov
72% - nikdy nejedlo vepřové
63% - nemíchá mléčné výrobky s masem

Stát a náboženství
70% - chtějí, aby byl Izrael „Židovský stát“
65% - je pro židovské náboženství v Izraeli
44% - bude radši dodržovat státní zákon, i přesto že je v rozporu s rabínským zákonem
20% - bude radši poslouchat rabínský zákon, i když je v rozporu se státním
40% - je schopných akceptovat Židy, kteří nejsou původem ze strany matky, ale z otce
33% - je schopných uznat za Žida kohokoliv, kdo jím usiluje být


Svátek Ester

Další připomínka „Ta'anit Ester": Jménem místních církví a modlitebních domů, vás zveme k dvanácti-hodinovým modlitbám a postu, který bude probíhat ve středu 7. března od 06:00 do 18:00. V období napětí vztahů mezi Izraelem a Íránem je tato modlitební událost více než strategická a historická. V následujících týdnech pošleme více informací a detailů.


Umar Mulinde

Avraham Ben Hod

Umar Mulinde (38), otec tří dětí (14, 6, 3), je pastorem Gospel Life Church v ugandské Kampale. Umar vyrostl jako muslim a obdržel vzdělání Imáma (muslimský duchovní, představený mešity). Skrze nadpřirozené zjevení přišel k víře v Ježiše Krista a začal kázat evangelium. Jeho sbor roste a prosperuje.

Později začal studovat věci ohledně Izraele a zjistil, že mu Islám lhal a dozvěděl se, že v Bibli má Bůh s Izraelem plán. Tento rok sponzoroval konfereci pro 5 000 pastorů na kampalském stadióně, kde mluvil o Izraeli. Také zorganizoval v Ugandě petici se 360 000 podpisy, což v Ugandě úspěšně zastavilo budování islámských soudů. Muslimové proti němu uvalili fatvu (ortel smrti).

24. prosince na oslavě Štědrého dne, přijalo 300 lidí Ježíše, jako svého Pána a to včetně mnoha muslimů. Po bohoslužbě šel Umar k autu, když tu někdo na něho začal zezadu volat. Vnímal, že mu Duch Svatý říkal, aby se neotáčel. Když přišel k autu a otevřel dveře, zaútočili na něj zezadu 4 muslimové, kteří na něj vylili kbelík vysoce koncentrované kyseliny.

Část kyseliny potřísnila auto, ale většina popálila Umara. Po jeho oblečení se jen zakouřilo. Členové jeho církve jej poté spěšně odvezli do nemocnice. Poplovina jeho hlavy a tváře, jedna ruka a horní část trupu jsou totálně popálené a rovněž nevidí na jedno oko. Lékaři mu sdělili, že potřebuje mezinárodní lékařskou pomoc. Byl zde však problém s vyřízením víz, když se ale dozvěděla o této situaci izraelská vláda, premiérova kancelář zasáhla a zařídila jeho převoz do izraelské nemocnice Šeba hospitál v Tel Hašomer.

Prošel spoustou plastických operací. Dva místní mesiánské sbory mu pomáhají s potřebami jeho rodiny. Jak krásný příklad doby, ve které žijeme: Černý Afričan, který se stane křesťanem, zaútočí na něj muslimové, je léčen v Izraeli a starají se o něj mesiánští Židé.


Jestliže Ježíš, pak…

Ašer Intrater

Logická filosofie je založená na tvrzeních „jestliže-pak“. Přírodní vědy jsou založené na experimentech „příčina a následek“. Duchovní principy fungují na podobných zákonitostech. Jestliže je naše víra upřená k osobě Ježíše, pak z toho plynou určité důsledky.

Pokud se díváme na Něj, můžeme kráčet po vodě. (Matouš 14,28-31)
Jestliže Jej oslavujeme, vylije na nás Svého Ducha. (Jan 7,39)
Jestliže Jej vyvýšíme, přitáhne všechny lidi k Sobě. (Jan 12,32)
Jestliže proklamujeme Jeho jméno, znaky zázraků se budou projevovat. (Skutky 4,29-30)
Jestliže jsme s Ním sjednoceni v Jeho smrti, pak budeme žít s Ním. (Římanům 6,5)
Jestliže s Ním trpíme, budeme s Ním oslaveni. (Římanům 8,17-18)
Jestliže se Mu poddáme, obdržíme s Ním Jeho autoritu. (Filipským 2,5-11)

Zpět

Zpět