Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©4/2/2012 Revive Israel Ministries

Nedotýkej se nevěsty

Asher Intrater

Skrz naskrz Písmem je Boží lid nazýván Jeho nevěstou. Tato metafora začíná v zahradě Eden (Genesis 2), pokračuje pak přes všechny královny Izraele (zejména královna Ester), přes Píseň písní, podobenstvím o svatbě v evangeliích, Pavlovými epištolami, oslavenou ženou (Zjevení 21). Je to každopádně velkým tajemstvím (Efezským 5,32).

V dávných dobách se o manželky králů starali eunuši. Byla jim dána velká autorita a to za jedné podmínky, že se za žádnou cenu nedotknou královy nevěsty.

My, jako oddaní věřící v Ješuu (Ježíše), jsme členem Jeho duchovní nevěsty. Jsme také nazváni jako „přátelé ženicha“ (Jan 3,29). Ti jsou nejenom součástí svatebčanů, ale mají také na starost přípravu nevěsty na Jeho příchod. Tito „přátelé-pomocníci“ mají speciální přístup k Božímu lidu, k srdci nevěsty. Nicméně jako duchovní eunuši (Matouš 19,12) si musíme být jisti, že nekrademe náklonnost, pozornost a vlastnictví nevěsty.

Má žena a já máme nádherný vztah; jsme nejlepšími přáteli již 30 let našeho manželství. Přesto jsem v jejím životě mužem číslo dvě; číslem jedna je Ješua.

Ti z nás, kteří jsou povoláni k vůdcovství, musejí být velice opatrní v tom, aby zemřeli pokušení „kradení pozornosti“ nebo „vlastnictví náklonnosti“ ve vztahu k Božímu lidu. Láska a respekt lidí musí být až na druhém místě. To platí jak pro vedoucí chval, kněze, pastory, tak pro kohokoliv dalšího, kdo má vliv a autoritu. Když sloužíme pod vedením Ducha Svatého, lidé jsou námi a Ješuou, který v nás přebývá zasažení, což je přijatelné. Když stál izraelský lid před Rudým mořem, důvěřovali nejen Bohu, ale i Mojžíši (Exodus 14,31). Mojžíš si byl ale velmi vědom skutečnosti, že nemá srdce lidu směřovat k sobě (Trvalo to 40 let na poušti umírat této tendenci).

Podvědomá touha získávat si lásku a čest je neuvěřitelně nebezpečná a lstivá. To je počátkem pádu Lucifera. Nechť ti z nás, kteří vedou církev, prožívají radost z lásky a důvěry Božího lidu, ale ujistěte se, že jsme se nenechali lstivě zlákat pocitem hrdosti tím, že se „dotýkáme nevěsty“. Ona je pro Něj.


Sen o Druhém Příchodu

(Výňatek, noc mezi 20-21. lednem, 2012)

Stáli jsme před polem blízko našeho domu v Izraeli a ve vzduchu šel cítit příchod velké bouře. Vítr vál a mračna protínala oblohu. Atmosféra se čím dál tím více zintenzivňovala. Ti z nás, kteří byli věřící, začali chápat, že se jedná o znaky druhého příchodu, který právě přichází. Nikdo nic neříkal, všichni to prostě vnímali. Ve skutečnosti jsme věděli, že zbývá posledních 13 až 14 minut. Ten čas probíhal souběžně s letem raket, které Írán vypálil na Izrael; rakety byly právě ve vzduchu a během 13-14 minut měli zasáhnout cíl.

Cítili jsme Boží bázeň; byla zde naléhavost říct lidem okolo, co se děje. Nevěřící okolo nás cítili, že se má stát něco strašného, něco jako válka, zemětřesení, nebo tsunami. Snažili se hromadně auty dostat pryč, ale nevěděli, kam utéci.
Otočil jsem se k autu jednoho člověka, který mě vyhodil ze synagogy a řekl jsem mu, že musí volat k Ješuovi. Zamračil se na mě, ale věděl, že je to pravda. Volal se svou rodinou k Pánu a byli zachráněni.

Otočil jsem se ke druhé rodině, také z té samé synagogy a řekl jsem jim totéž. Taktéž se na mě zamračili, avšak odmítli toto poselství a tak byli ztraceni.

Obrátil jsem se na blízkého příbuzného, který se snažil s přáteli dostat do auta a řekl jsem mu, ať volá k Pánu. Zamračili se na mě, vypadali zmateně a tak jsem nevěděl, zda mé poselství přijali.

Boží bázeň se velice zintenzivnila. My věřící jsme se nebáli sami o sebe, ale byli jsme plni pokoje, vědomi pocitu bezpečí a našeho předurčení. Avšak nastavení lidí okolo nás bylo panické. Přemýšleli o našich životech, jestli to, co jsme dělali, bylo součástí šíření Božího království, anebo zda to vše byla ztráta času.

Probudil jsem se se stejnou Boží bázní a naléhavostí kázat dobrou zprávu z Jeruzaléma, až na sám konec světa (Skutky 1,8), evangelium království (Matouš 24,14), a s tím, že „před příchodem tohoto velkého a hrozného Hospodinova dne, každý kdo vzývá jméno Páně, bude spasen (východisko)“ – Skutky 2,20-21.


Esteřin půst

Nezapomeňte si ve Vašich kalendářích zaznamenat a být připraveni připojit se k dvanácti-hodinovým modlitbám a postu a to ve středu 7. Března.


Raketový útok?

Ministr obrany Ehud Barak, poslanec Moše Yaalon a šéf rozvědky Aviv Kochavi se na Herziliya Conference dohodli na prohlášení, které definovalo stanovisko obhajoby izraelského útoku na Írán s cílem neutralizovat nukleární zbraně hromadného ničení. Kochavi prohlásil, že izraelští nepřátelé mají v současné době 200 000 raket, včetně raket dlouhého doletu.


Egyptské fotbalové výtržnosti

Minulý týden bylo zabito 74 lidí a 1000 dalších zraněno při výtržnostech, které následovaly po fotbalovém utkání mezi Káhirou a Port Saidem. Extrémističtí fotbaloví fanoušci Káhiry, kteří rozdmýchali výtržnosti, jsou napojeni na Muslimské bratrstvo a část skupiny, která asociovala rabování Izraelského velvyslanectví, ke kterému došlo na začátku nového roku. Tato skupina osočuje armádu, že včas nezasáhla a neochránila je. Ačkoliv Muslimské bratrstvo získalo dostatek hlasů na to, aby zformovalo vládní koalici, politická situace v Egyptě je uvržena v chaos.


Zpět

Zpět