Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©17/3/2012 Revive Israel Ministries

Konflikt v Gaze

Asher Intrater

V roce 1979 Izrael podepsal mírovou smlouvu s Egyptem a vzdal se tak celé Sinajské pouště s jejím velikým územím, přírodními zdroji a strategickým prvkem tlumícím nárazy podél jihozápadních hranic Izraele. Co Izrael dostal na oplátku, byl příslib zkrocení teroru a vojenských útoků. V roce 2005 Izrael stáhl své občany (okolo 9000 lidí) z Gazy.

18. února, 2011 egyptský prezident Husní Mubarak rezignoval a v důsledku revoluce nová vláda Muslimského bratrstva prohlásila, že nebude tuto mírovou dohodu ctít. Od té doby vzrostl import zbraní z Egypta do Gazy a rovněž přibylo teroristů, kteří se přesouvají z Gazy na Sinaj.

V Srpnu 2011, obdržel Izrael varování o plánovaných teroristických útocích „Lidového výboru islámského džihádu“ v Gaze. Rozhodli se nejednat unáhleně, což se později ukázalo jako chyba, protože teroristé z Gazy přes Sinaj překročili izraelské hranice poblíž silnice 12 vedoucí do Ejlatu a zabili 8 Izraelců.

Po této události se Izrael musel čelit dalšímu útoku. Přišla totiž nová varování o podobných útocích. Izraelské jednotky pak lokalizovaly a zabily Zohaira Al-Qaisiho, vedoucího milic Lidového výboru, který plánoval útoky. Islámský džihád zareagoval raketovým útokem, ale Izrael byl připraven.

Finální čísla útoku, který tento týden proběhl:

  • 1 000 000 Izraelců muselo přespat v krytech
  • 304 počet raket vypálených z Gazy na Izrael
  • 72 těchto raket bylo úspěšně namířeno na nejvíce obydlená centra v Izraeli
  • 56 z těchto raket bylo úspěšně zachyceno Železným dómem
  • 16 z nich uniklo a udeřilo na obydlená centra
  • 8 Izraelců bylo zraněno
  • 27 cílů v Gaze bylo zasaženo izraelskými vzdušnými silami
  • 22 teroristů bylo v Gaze zabito
  • 4 občané Gazy zabiti

Železný dóm

Obranný systém Železný dóm je izraelským vynálezem, který se skládá z radarové jednotky, která během několika sekund identifikuje vypuštěnou raketu, určí její trajektorii. Pokud je raketa namířena na obydlená centra radarová jednotka převede data do raketometu, který pak vystřelí střelu a ta zničí přicházející raketu ještě ve vzduchu. Během útoku z minulého týdne Železný dóm identifikoval všech 72 raket namířených na obydlená centra a zničil 56 z nich což je velmi vysoké procento úspěchu (78%). Radarový systém byl vyvinut společností Elta a raketomet byl vyvinut společností Rafael.

Jedním z problémů jsou však finance. Každé vypuštění střely ze Železného dómu stojí přes 50 000 dolarů. Izraelská armáda momentálně vlastní pouze 3 baterie do Železného dómu (1 pro Beer Ševu, 1 pro Aškelón a 1 pro Ašdód). Aby se však pokryla celá důležitá oblast, je jich potřeba mít 9. Podívejte se na přiloženou mapu, kde jsou znázorněny oblasti dosahu střel.


"SWIFT Swiftly!" – “SWIFT rychle!”

Prezident Obama tento týden vyhlásil tvrdou ekonomickou sankci vůči Íránu a uzavřel pro něj společnost SWIFT code, která umožňuje mezinárodní bankovní styky. Některé izraelské zdroje uveřejnily, že tato sankce může být výsledkem rozhovoru s premiérem Netanjahuem, ve kterém Netanjahu řekl, „SWIFT, rychle!“


Bitva druhého příchodu

Ústředním dějem v konečné době je druhý příchod Ješuy (Ježíše). Tento děj se stane doslovně. Pasáže, které popisují druhý příchod nejjasněji, jsou Zjevení 19 a Zacharjáš 14. Zjevení 19 nám nabízí nebeskou perspektivu a Zacharjáš 14 tu pozemskou.

Zjevení 19, 11-15 popisuje otevřené nebe a Ješuu vedoucího nebeské armády, jak sestupují do bitvy. Verš 19 upřesňuje, jak Ješua přichází zničit shromážděná vojska národů země. Avšak není zde napsáno, kde na zemi se shromáždí. Důvod, proč není lokalita označená v knize Zjevení je, že už byla označená v knize Zacharjáš.

Zacharjáš 14,2 - Shromáždím k Jeruzalému do boje všechny pronárody. Město bude dobyto, domy vypleněny, ženy zhanobeny. Polovina města bude vysídlena, zbytek lidu však nebude z města vyhlazen.

Když tyto národy zaútočí, Ješua vyjde, bude proti nim bojovat, porazí je a Jeho nohy spočinou na Olivové hoře. Zacharjáš 14,3-4 - Hospodin vytáhne a bude bojovat proti oněm pronárodům, jako bojoval kdysi v den bitvy. V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se rozpoltí vpůli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory uhne k severu a polovina k jihu.

Aby se Ješua vrátil, Jeruzalém musí být znovu okupován, jak Ješua předpověděl v Lukáši 21,24. Rovněž nastane v Izraeli probuzení (Římanům 11,26; Zacharjáš 12,10) a lidé v Jeruzalémě budou křičíce vyzývat Ješuu k návratu (Matouš 23,39). K tomu, aby nastal mezinárodní útok na Izrael, musí existovat celosvětová organizace, která by sjednotila národy (taková jako např. OSN), a celosvětové náboženství (takové jako je islámský extrémismus), které by podněcovalo „vymazání Izraele z mapy“.

Ačkoli armády národů budou věřit, že jsou oprávněné zaútočit na Jeruzalém, v nebi bude brán tento útok jako útok proti samotnému Ješuovi. (Zjevení 19,19 - A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku.) Politické, ekonomické a vojenské prvky, které se budou podílet na poslední bitvě, jsou už na místě. Raná fáze bitvy už začala.

Ješua bude bojovat proti těm, kteří zaútočí na Jeruzalém, bez ohledu na jejich náboženství nebo etnické pozadí. Každý jednotlivec, každá národní entita a každá náboženská skupina se bude muset rozhodnout, na čí straně bude, protože neutrálnost nebude na výběr. Téma Jeruzalém se stane „vzpěračským kamenem“ (Zacharjáš 12,3) a „olovnicí“ (Ámos 7,7) v Hospodinové ruce, skrze kterou bude soudit národy.

Druhý příchod Ješuy a bitva o Jeruzalém jsou vlastně události nezbytně spojené jedna s druhou.


Zpět

Zpět