Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©30/6/2012 Revive Israel Ministries

Jicchak Šamir, 1915 – 2012

30. června 2012 ve věku 96 let zemřel Jicchak Šamir, bývalý ministerský předseda Izraele. Šamir se narodil 15. Října 1915 v polské Rozhani, kde působil jeho otec jako hlava místní židovské komunity. Šamir emigroval do Izraele v roce 1935. Zbytek jeho rodiny zůstal v Polsku, kde pak při holokaustu zahynuli. 

V Izraeli se Šamir připojil k hnutí Etsel a Lehi, kde bojoval proti Britskému mandátu a pro založení státu Izrael. V roce 1955 vstoupil do Mosadu pod velením Izraele Harela a stal se po dalších 10 let jedním z nejlepších tajných agentů.

V roce 1969 se připojil ke straně Likud vedené Menahem Beginem a v roce 1973 byl zvolen do Knessetu. Jako premiér působil v roce 1983 a mezi léty 1986 a 1992. Během svého funkčního období vedl zemi až do první Války v Zálivu a přistěhovalectví etiopského židovstva v Operaci Šalamoun.

V roce 1992 Šamir prohrál volby na premiéra s Jicchakem Rabinem, a v roce 1996 odešel z veřejného života. Své poslední roky strávil v pečovatelském domě.


Žhářství v Jeruzalémě

Tento týden v úterý (26.6) nám nad naším domem kroužilo žluté hasičské letadlo. Docela blízko od sebe byly založeny dva požáry - očividně žhářství. Jeden vypukl několik set metrů na jih od našeho domu a další pár kilometrů na západ. Cítili jsme ve vzduchu, jak stoupá dým. Dobrou zprávou bylo, že hasiči po dvou a půl hodinách dostali požáry pod kontrolu.

Tou špatnou je, že v Jeruzalémě skrze žhářství došlo k další vlně terorismu. Od začátku horkého počasí v květnu až do tohoto třetího týdne v červnu zde bylo registrováno něco okolo 1058 případů požárů, z nichž 70% vzniklo úmyslně. Jeden hasič uvedl, že se tato informace nedostala na vědomí, protože se to v médiích zdá politicky „nesprávné“.


Top Gun aneb úžasná dívka

Tento týden obdržela „A“ navigátorská křídla v prestižní izraelské bojové divizi Air Force F-16. Nicméně „A“ (21let) je krásná blondýnka, s hlubokýma modrýma očima, jemnými rysy a dolíčky. Vyrůstala v chudé čtvrti Afula s těžce pracující svobodnou matkou a pěti sourozenci.

Jako energický a vynikající student přeskočila několik studijních stupňů. Trénovala 5x týdně box a přála se dostat na olympiádu. Později se stala modelkou a začala bokem vydělávat peníze fotografováním pro reklamu a katalogy. (Nicméně, jak uvedla, modeling shledala povrchním a naopak box přijala jako výzvu).

Na střední škole „A“ studovala aplikovanou fyziku a počítačové vědy. Maturovala již ve věku 16 let, a místo aby ztrácela čas, začala „A“ studovat bakalářská studia, která skončila před svým narukováním do armády v 18 letech. V novinovém rozhovoru pro Yediot (29-06-12), řekla: "Když jdu domů na dovolenku, obléknu si sukni a podpatky, ale věřte mi, když stojím s ostatními vojáky v uniformě, nevidí modelku, ale „A“, bojovníka.


Vysoko a hluboko

David Block

Strom může růst pouze tak vysoko, jak mu to dovolí růstem do hloubky jeho kořeny. Dovolíme Bohu, aby zapustil hlouběji naše kořeny, a dovolíme mu nás zasadit tam, kam si On přeje? Můžeš jít jen tak vysoko, jak nízko jsi byl. Bůh si přeje nás podpořit! Nicméně nás Bůh často bere níž, dříve než nás vyvýší

Žalm 75,7-8 - Nikdo od východu, nikdo od západu, nikdo od hornaté pouště, jenom Bůh je soudce: jednoho poníží, druhého povýší.
Jób 5,11 - Ponížené staví na vysoké místo, zarmoucení docházejí spásy.
Lukáš 1,52 - Vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil.
Jakub 1,9 - Bratr v nízkém postavení ať s chloubou myslí na své vyvýšení.

Ježíš je naším učitelem a Pánem. On je nejlepším příkladem toho být ponížen a vyvýšen. Ukázal nám cestu. Budeme Ho tedy následovat?

Matouš 21,5 - Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici. 

Ješua nás učí být tichými a pokornými v srdci (Matouš 11,29). Je nezbytné projít ponížením, tak jako prošel On, a pak se teprve Jeho plán může naplnit a plně rozvinout. Tato ponížení nás formují a ukazují nám, kdo jsme v Něm. Bůh je v procesu našeho vyvyšování ale přesto se můžeme dostat jen tak vysoko, jak hluboko jsme byli poníženi. 

Konec Země

Z našeho malého sboru (175 osob) v Jeruzalémě, Ahavat Ješua, jsme tento týden vyslali na krátkodobou misii Michaela M. a Dana J. do Ameriky, Stuarta W. a Herut do Indie, Or a Vered do Mozambiku, Tal H. do Polska, Ariela a Vered B. do Číny a mnoho dalších. Prosíme Vás za přímluvné modlitby! Pojďme se spojit a dokončit povolání Sk 1,8, aby se kázalo evangelium o království z Jeruzaléma do Judska a Samaří až na sám konec Země!

Revive Israel na YouTube!          

V průběhu několika příštích měsíců budeme vysílat vyučování z naší nedávné cesty Ašera do USA. První vyučování se jmenuje „Ctít svým životem Boha“. Ašer hovoří o důležitosti pohledu uctívání Boha ve všem, co děláme. Oslavovat ho každou minutu svého života bez ohledu na situaci, ve které se právě nacházíme a žít život víry.

Klikněte zde na odkaz na naše osobní YouTube stránky (v angličtině).
http://www.youtube.com/user/ReviveIsraelTV

Povzbuzujeme Vás přeposlat tento link dále Vašim přátelům a rodině. Pomozte nám prosím rozšířit dále tato vyučování. Nechť jsou pro Vás požehnáním!


Zpět

Zpět