Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©21/7/2012 Revive Israel Ministries

Morální přikázání

Ašer Intrater

Morální přikázání je nepostradatelnou složkou zprávy evangelia. Když věříme v Ješuu, činíme pokání ze zlých skutků. Garantuje nám odpuštění hříchů, ale rovněž vyžaduje poslušnost. Obdrželi jsme Ducha Svatého, který nás vede do plné spravedlnosti (Skutky 2,38 3,19 10,30).

Všechny tyto tři elementy – pokání, Ješua, Duch Svatý – si žádají morální poslušnost. Existuje totiž univerzální tendence vyhnout se pravému pokání, kdy náboženský svět zaměňuje pokání za rituál. Sekulární svět změnil morální hodnoty za relativismus.

Absolutní morální standardy máme definovány v Deseti přikázáních, kde figurují základní a částečné přikázání proti smilstvu, vraždě, cizoložství, krádeži a lži. Proroci starého Izraele povolávali lid k pokání na základě těchto přikázání.

Jeremjáš 7,9 – Smí se krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo baalům…?

Když byl Ješua otázán, co si vyžaduje získat věčný život, jako první krok poukazoval na Deset přikázání.

Matouš 19,17-18 – On mu řekl: …" A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!" Otázal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku…

Pokání vyžaduje víru.

Jan si pokládal otázku, proč někteří lidé věří a někteří ne. Jeho odpověď byla hluboká: schopnost věřit je závislá na činění dobrých skutků a mravním svědomí. Bez dobrých skutků člověk nedojde víry, ale s nimi ano.

Jan 3,19-21 – Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu."

Morální chování a víra v Ješuu nemohou být od sebe odděleny. Všichni jsme zhřešili, a proto je pokání z hříchu prvním krokem víry. Když mi křesťané tvrdí, že nemusí dodržovat přikázání, ptám se jich: „Které tedy plánujete nedodržovat? Cizoložství? Krádež? Lhaní?“

V Judaismu se vyskytuje tendence zaměňovat náboženský rituál s morálním přikázáním a překládat je stejně jako „micvot“. Záměna morálního přikázání za rituální obřad okrádá přikázání samotné o jeho morální sílu. Zde je několik veršů, které popisují rozdíl mezi morálním a rituálním přikázáním:
Numeri 15,39-40 – Třásně na oděvu nejsou přikázáním samo o sobě. Jsou symbolickou připomínkou poslouchat přikázání.
Jeremjáš 7:4-5, 22-23 – Bůh nepřikazoval starému Izraeli oběti, ale dodržování Jeho přikázání a spravedlnosti.
Římanům 2,27; 1 Korintským 7,19 – Obřízka není morální přikázání, ale je připomínkou smlouvy, která zahrnuje morální přikázání.

Jako Mesiánští Židé a křesťané z celého světa objevující své židovské kořeny, můžeme dodržovat symbolické a rituální prvky smluv. Musíme ale dávat pozor, abychom nezaměňovali roli morálky a symboliky

Dovolte, aby se obnovila morální síla poselství evangelia, která je příkladem celistvosti a zpochybňuje svět založený na svých bezbožných hodnotách.


Nová smlouva v izraelském parlamentu

Minulý týden se ve zprávách objevil nábožensko-pravicový člen Knessetu Michael Ben Ari, který v přímém přenosu na kameru trhal stránky Nové smlouvy. Ospravedlnil svůj čin tím, že odsuzuje „misijní činnost“ a prohlásil, že „ve jménu Nové smlouvy byly zavražděny miliony Židů. Tato hnusná kniha přinesla masakry ve Španělsku za časů inkvizice a napříč celou další historií“. Jeho komentář nám odhaluje postoj mnoha ortodoxních Židů vůči křesťanství.

Izraelská biblická společnost v čele s Viktorem Kalisherem poslala 120 kopií plné hebrejské Bible, Starých i Nových smluv, všem členům Knessetu. Victor reagoval:

Poslali jsme Písmo s výkladovými poznámkami spolu s uctivým dopisem. Toto vydání Písma jasně představuje spojení Tanachu a Nové smlouvy, a tím poskytuje užitečný nástroj pro členy izraelského parlamentu pro porozumění názorů křesťanských organizací, se kterými jsou v kontaktu a pro vyvrácení předsudků k obsahu a významu knihy.

Když jsem absolvoval rozhovor v médiích, rozhodli se ignorovat většinu, která nám za knihu poděkovala a soustředili se na pár poslanců, kteří vyjádřili své pobouření.


Teror v Bulharsku a Coloradu

Minulý týden došlo ke dvou zákeřným vražedným útokům, kdy v bulharském Burgasu explodoval autobus turistů u Izraele, když byly na cestě z letiště. Za útokem stál atentátník islámského džihádu s vazbami na Írán. Šest lidí zahynulo a desítky dalších bylo zraněno. Druhý útok se stal v coloradském Denveru, kde začal psychopat střílet do lidí a zabil 12 nevinných lidí a dalších 58 zranil.

První byl džihádista, druhý byl psychopat. Oba byli zdémonizováni.


Revive Israel Online

Nezapomeňte se podívat na Ašerovo poslední vyučování (v angličtině) na Youtube!
http://www.youtube.com/user/ReviveIsraelTV

Spojte se s námi také na facebooku!

http://www.facebook.com/reviveisraelmedia


Zpět

Zpět