Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©30/11/2012 Revive Israel Ministries

Dvě události z  2. Tesalonickým, 2. kapitoly

Ašer Intrater

Druhý Ješuův příchod je ve 2. Tesalonickým, druhé kapitole, zmíněn dvakrát (verš 1 a 8). „Den“ druhého příchodu se vztahuje k „Pánovu dni“(verš 2), nebo ke „Dni“(verš 3, King James Version). Tento výraz, „den Pánův“(verš 2), je ekvivalentem ke „dni YHVH“, který se objevuje napříč Proroky.

První z věcí, ke které dojde v čase Ješuova příchodu, je všeobecně používaný pojem „Vytržení“, o kterém je zde zmínka v podobě „naše shromáždění k němu“.

2 Tesalonickým 2,1
Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu…

Druhý Ješuův příchod a vytržení se uskuteční ten samý den. Druhou věcí, která bude po těchto událostech následovat, bude „antikristova“ destrukce, nám zmiňovaný jako „muž hříchu“, „muž zatracení“, nebo ten „Bezzákonný“(verš 8).

2 Tesalonickým 2,8
A potom bude zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní duchem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu.

U těchto dvou zmínek o Druhém Příchodu bereme na vědomí, že jednoho dne budeme vytrženi k Ješuovi (verš 1) a antikrist bude zabit (verš 8). Budeme vytrženi k Pánu ve stejný čas, kdy Bůh odstraní antikrista, ne před tím!

Pokud budeme vytrženi v čas antikristova pádu, pak nemůže vytržení být „pretribulocionistické“, nebo „posttribulocionistické“ (teologické teorie možného bodu vytržení. Pozn. překl.). Ješua odstraní antikrista v době Svého příchodu, čímž ukončí dobu Soužení, a v ten samý čas dojde také k našemu shromáždění k Němu.

Kritickým bodem zde není teoretický aspekt chronologie Posledních časů, ale velmi praktická otázka, zda bude Tělo Kristovo připraveno vítězně stát v souženích Posledních časů. Pokud jsme učeni, že v době soužení zde už dávno nebudeme, nebudeme pak připraveni. Tato chyba má tak škodlivý vliv, že dokonce apoštol Pavel na ni poukazuje jako na podvod před příchodem Posledních časů.

2 Tesalonickým 2,3
Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti…

„Odpadnutí“ a „zjevení člověka bezzákonnosti (antikrist)“ jsou hlavními událostmi Soužení. Pavel říká, že je velmi nebezpečné věřit tomuto podvodnému učení, že vytržení přijde před těmito událostmi. Jsme připravováni pro duchovní bitvu, stát v pravdě Slova Božího, ve vítězství víry v časech soudů a utrpení.


29. listopad

Joel Jelski

Ve čtvrtek 29. listopadu se 150 mládežníků a mladých dospělých shromáždilo v centru Jeruzaléma na intenzivní čas modlitby, uctívání, a přímluv. Ašer Intrater předal krátké, ale inspirativní poselství o Jeruzalémě a návratu Ješuy do Svého města. Dva mladí a nadaní chváliči, David a Chaim, nás vedli do uctívání a modliteb.

29. listopad je pro syny Izraele dnem velkého historického významu: k tomuto dni v roce 1947, OSN hlasovala o uznání Izraele jako legitimního státu. Není náhoda, že 65 let později, OSN vybrala toto datum pro uznání Palestiny jako právního státu. Ve stejné době, nás Bůh vyzývá k uvolnění uctívání a přímluv do duchovního boje k událostem, ke kterým v těchto dnech dochází.

Při plánování tohoto večera, jsme byli nuceni odložit tuto událost na 29. a přitom jsme si neuvědomili jeho důležitost. Rovněž jsme velice cítili, že naše zaměření má být na Matouše 23 a na Jeruzalém. Jedna z nejlepších částí, byli modlitby za probuzení a volání k Bohu, aby vylil svého Ducha na Západní břeh Jordánu a na pásmo Gazy. Ačkoliv nepřítel plánuje jednu věc, Bůh má v úmyslu lepší věci. Věříme, že jsme na chvíli navštívili nebesa a okusili dotyk Božího srdce.


Překvapivé reakce na jednání v OSN

Je to překvapující…
Že v Izraeli proběhla velice malá reakce na nedávné jednání v OSN.
Že oslavy mezi Palestinci byly nevalné účasti.
Že si prezident Abbás vybral protiizraelský, lživý a útočný proslov, namísto státnických řečí o nabídce míru.
Že po této jedovaté propagandě sklidil „standing ovation“ celé OSN.
Že izraelský velvyslanec Prosor velice klidně a věcně zareagoval.
Že jediným zastáncem biblických hodnot a historických skutečností před valným shromážděním OSN byl stát Izrael.


Překvapivé Cyber statistiky

Během 8 dnů nedávného vojenského konfliktu mezi Izraelem a Gazou, bylo registrováno na čtyřicet čtyři miliónů (44000000!) hackerských útoků na web izraelské vlády (Cohen / Eichner, Y-Net).


Jeruzalémský Institut pro Spravedlnost

Caleb Myers, právník

Stojí za to vidět toto 4 minutové video o zneužívání mezinárodních darů, které dostává Palestinská samospráva. Klikněte zde (http://youtu.be/Ul5NHA3nEw4).

Modlitby za nového arcibiskupa z Canterbury

Reverend-Vikář Cameron Collington

Vyzýváme vás k jednotě na modlitbách za nového arcibiskupa z Canterbury, reverenda Justina Welbyho. Jeho pozice je velice významná, neboť je nejen hlavou anglikánské církve, ale také duchovním vůdcem 80 000 000 anglikánů po celém světě. Požádal o modlitby za moudrost po vstupu do této nové role. Existují zde hrozby nejednoty mezi anglikány, které představují neshody ohledně ženských biskupů a homosexuálních sňatků.
Welby je muž, který miluje Pána a má blízko k pravdě Písma a moci Ducha Svatého. Zajímavostí je, že bylo zjištěno, že jeho zesnulý otec byl Žid. Ačkoli se v minulosti mladý Welby k této skutečnosti zřídka vyjadřoval, modlíme se, aby si tuto skutečnost Bůh použil k jeho dalšímu pochopení významu Izraele pro světové probuzení, a to, že je v zájmu církve, aby pomohla novému arcibiskupovi nasměrovat se lepšímu pochopení neutuchající lásky k Bohu Abrahama, Izáka a Jákoba.


Zpět
Zpět