Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©15/3/2013 Revive Israel Ministries

Trojúhelník intimity

Ašer Intrater

Moje nejoblíbenější modlitba v Bibli je Jan 17. Je v ní logická návaznost a priority:

  1. Jednota - intimita s Bohem
  2. Svatost- oddělení od světa
  3. Sláva- manifestace Boží moci na svatých
  4. Jednota- plnost církve (ekklésia)
  5. Svědectví- světové evangelium

První a nejdůležitější je intimita. Ješua se modlí, abychom byli jedno v Něm, jako je On jedno s Otcem. On je v otci a Otec je v Něm. My jsme v Ješuovi a Ješua je v nás. Jednota je perfektní intimita.

Jan 17,21-23  aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že ty jsi mne poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že ty jsi mne poslal a miluješ je tak, jako miluješ mne.

Intimita s Bohem je vnitřní zkušenost poznání přítomnosti a blízkosti Boha. Tato zkušenost je dostupná 24/7 a je zesílená během modlitby, chval, rozjímání nad Písmem a je dostupná jednoduchého splynutí například při procházce v přírodě, odpočívání v tichosti, směřování naši mysli k Bohu.

Ješua měl perfektní intimitu s Otcem. Jeho modlitba v Janu 17 vedla k tomu, aby se o tu intimitu podělil s námi. Intimita hledá další osobu, protože je to zkušenost sdíleného osobního vztahu. Je to opak samoty.

Ješua touží sdílet Svou intimitu s námi. Veškerá intimita začíná s Bohem. Když známe intimitu s Bohem, také ji toužíme sdílet s ostatními. To proto se modlíme podle Jana 17 spolu s Ješuou.

Když jsem před léty hledal manželku, usiloval jsem o ženu, která samotná měla zkušenost intimity s Bohem. Když jsem potkal Betty, sledoval jsem, jestli je upřímná nebo jen dělá show, aby ukázala duchovnost.

Když jsem viděl, že má intimní vztah s Bohem, mohli jsme pak tuto intimitu společně sdílet. Toto je základ úspěšného manželství. Dodnes je centrem našeho manželství společná modlitba, chvály a studium Písma v atmosféře lásky a intimity. Sdílená duchovní intimita mezi námi se rozšiřuje do našeho romantického vztahu, rodiny, finančních rozhodnutí a života ve sboru.

Existuje trojúhelník intimity: Zaprvé individuálně s Bohem, pak zakoušení Boha společně s jinými, následně horizontální jednota mezi námi. Jednoduše řečeno: Zaprvé pouze vy a Bůh, pak vy a Bůh společně s ostatními, následné vy a ostatní.

Tento princip platí i při budování týmu služebníků. Ješua tak učinil se svými učedníky a modlil se za ně, aby pokračovali, dokud jejich sdílená intimita nezasáhne celý svět. Intimita znamená život a růst.

Založili jsme náš tým služebníků v Revive Israel podle tohoto modelu. Trávíme 3 hodiny ve všední dny v modlitbě, chvále, proroctví, studiem Písma a sdílení se. Tento duch týmové intimity tvoří prostředí pro uzdravení, důvěru, zjevení a pomazání. Lidé přiházejí z celého Izraele a z celého světa, aby tímto způsobem s námi zažívali přítomnost Boha. Mění to život a koneckonců (Jan 17,21) mění to i svět.


Nový Papež, nová vláda

Ve středu večer, po dvouměsíční politické snaze, byla zformována nová vládní koalice.  Během prohlášení v izraelské televizi, byl program přerušen, aby oznámili, že ze Sixtinské kaple se valí bílý kouř oznamující výběr nového papeže.

Náhoda? Ne. Je zde hluboká duchovní spojitost mezi tím, co se děje v Izraeli, v církvi a v národech.

Papež František byl známý tím, že projevil sympatie obětem sebevražedného teroristického útoku Hizballáhu na centrum židovské komunity v Buenos Aires v roce 1994, při kterém zahynulo 85 lidí. Včera napsal vzkaz Šmuelu De Seni, vedoucímu rabínovi v Římě, a prohlásil: „ Doufám ve zlepšení vztahů mezi Židy a katolíky v novém duchu spolupráce a harmonie.“

Výběr Argentince, prvního jihoamerického papeže, je pravděpodobně pozitivní vývoj v pohybu katolické církve ze striktně evropské do více celosvětového společenství. František je také známý svým skromným životním stylem (i jako arcibiskup jezdí do práce autobusem), svou zapálenou nadějí v očištění církve od korupce a prácí pro společenskou spravedlnost.

Prosím, modlete se o moudrost pro nového papeže, aby podporoval duchovní obnovení v katolické církvi, studium Písma, podporu Izraele a Těla Kristova, dodržování rodinných hodnot a odporu vůči islámskému džihádu.

Nová koalice v Izraeli se jeví jako jeden z nejstabilnějších a vyvážených politických proudů, jaké jsme kdy v Izraeli viděli. Prosím, modlete se za Netanyahua, Lapida a Bennetta, aby vedli naši zem do období zdraví a rozumu. Pozice Lapida jako ministra financí by mohla podpořit ekonomickou reformu. Bennett, moderní ortodoxní sionista, požaduje tolik potřebnou reformu ohledně náboženského založení. I přestože je Liebarman stále ministrem zahraničí, Cipi Livniová bude „novou tváří“ jednání s Palestinci a s USA.

Kniha Daniel kapitola 9 a 10 popisuje spojení vládních vůdců na zemi s andělskými silami v nebi, některé dobré a jiné špatné. Změna vládních vůdců odráží změnu andělských mocností. Nová koalice v Izraeli je první po mnoha letech, kde ultra-ortodoxní židé nebudou mít přirozenou moc.

Toto odráží oslabení sil náboženské slepoty v našem národě. Pokud je tento duchovní závoj odstraněn, nové dveře zjevení budou otevřeny či „odhaleny“. Prosím, modlete se za vlnu evangelia a za růst společenství, doposud nepoznaný v zemi. Doba sklizně je na dosah ruky.


Zpět

Zpět