Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©22/3/2013 Revive Israel Ministries

Titi

Před deseti lety v Etiopii si Titi Ayenehu hrála v blátě, nosila na sobě rozedrané šaty, a byla neduživé, chudobné dítě, které osiřelo po smrti otce. S matkou poté emigrovala do Izraele. Snažila se prostřednictvím studia nové kultury a jazyka překonávat nevyslovené překážky a to včetně barvy její kůže. Před měsícem byla korunována jako Miss Izrael pro rok 2013. Včera večer si nasadila svou korunku, večerní šaty a setkala se s prezidenty Obamou a Peresem. Poděkovala jim oběma za to, že byli pro ni v jejím životě velkou inspirací. Název Titi je zkratka pro Yitayish, což znamená v etiopské amharijštině "dívat se do budoucnosti".


Obama

Americký prezident Obama byl tento týden v Jeruzalémě přijat s nebývalou ctí, možná více než kterýkoliv jiný člověk kdy v dějinách, včetně Ješuy samotného (Jan 12,12). Obamova návštěva byla zdůrazněna osobním smířením s Netanjahuem, kdy se neustále  po čas návštěvy společně před kamerami objímali a usmívali. Obama prokázal svůj záhadný šarm a charisma, kdy si získal srdce izraelského lidu. Učinil také bezprecedentní prohlášení o závazku bezpečnosti vůči Izraeli a o poutu mezi Izraelem a Amerikou. Na druhou stranu se většina Izraelců obává, že jeho prohlášení a tak vysoké očekávání bezprostřední mírové dohody nebere v úvahu hloubku zatvrzelosti radikálního islámu ohledně úplného zničení Izraele.


Sarin

Minulý týden bylo v syrském v Khalebu zabito 26 lidí a 110 zraněno, za čímž může být chemický raketový útok. Rebelové obvinili armádu, a armáda obvinila rebely, což k dnešnímu dni není stále ověřené. Použitá chemická látka může být "sarin," který je 500 krát smrtelnější než kyanid. Sarin způsobí, že nervový systém přestane fungovat, a dokáže zabít své oběti do jedné minuty zadušením. Modlete se prosím, aby se chemické zbraně nedostaly do rukou teroristů.


Krev beránka

Ašer Intrater, část první

Pascha je čas, kdy si připomínáme krev Beránka. Samotná Tóra je plná krvavých obrazů: první zabité zvíře pro šat Adama a Evy, spravedlivý Ábel, Abrahámova obřízka, Jákobova srst, Sinajská úmluva, chrámové oběti, Den smíření, atd…

Všechny tyto obrazy byly navrženy tak, aby kladly důraz k vyrytí do kolektivního vědomí a představivosti lidu Izraele ohledně významu smíření skrze krev. Slovo
krev je v Tanachu uvedeno téměř 300 krát a 100 krát v Nové smlouvě. Při ukřižování Ješuy vidíme naplnění těchto symbolů.

Jan 19,34
Ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a hned vyšla krev a voda.
Voda a krev jsou obojí fyzického původu, ale voda také představuje Ješuova ducha a krev Jeho duši. Dle biblické terminologie je v krvi obsažena duše.

Leviticus 17,11
V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy.

Většina překladů tohoto verše jsou nesprávné. Přečtěte si ho ještě jednou. To je proto, že duše, která je v krvi obsažená očišťuje. Smíření se "rovná nahrazení" neboli "náhradě". Jeho (čistá) duše je obětována místo naší (hříšné) duše. Duše v krvi očišťuje naše duše. Duše nahrazuje duši.

Exodus 21,23-25
Jestliže o život přijde, dáš život za život. Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, spáleninu za spáleninu, modřinu za modřinu, jizvu za jizvu.

Slovo pro jizvu je zde stejné jako slovo pro jizvu nebo ránu (bez dagesh) v Izajáši 53,5 – Jeho ranami jsme uzdraveni. Jeho rány nahradily naše rány a jsme uzdravení. Jeho duše nahradila naše duše a tak jsme očištěni. Krev je nositelkou duše. Když říkáme, že krev očišťuje, máme na mysli duši.

Možná byli vojáci, kteří stáli pod Ješuovým křížem, pokapáni jeho krví, ale jestliže neporozuměli a neuvěřili duchovnímu významu, neměla fyzická krev žádný vliv na jejich spasení. Ješua nejen že na kříži krvácel, On také vylil svou duši.

Izajáš 53,12
proto že vylil na smrt duši svou,…

Když Ješua krvácel, byla Jeho duše vyprazdňována z Jeho těla. Jeho duše očišťuje naše duše. Katolíci, Protestanté i Židé pijí víno jako symbol posvěcení při téměř každém obřadu. Víno reprezentuje krev, která reprezentuje duši. Klíčovým elementem není ani víno, ani krev, ale Ješuova duše.

Toto zjevení je osobní, bolestivé, plné emocí, nepříjemné, šokující, intimní, nechutné, závratné, vyzývající a konfrontační. Je to nehorázné, nesnesitelné, ba dokonce neuvěřitelné. Odvážíme se meditovat nad takovou strašnou věcí jako je duše Božího syna tekoucí z Jeho těla jen pro naši spásu?

V roce 1977 jsem uvěřil v Ješuu. V té době jsem pracoval jako pracovník v arboretu a jako pracovník ve výškách (na stromech). Místo, abych dal své srdce Ješuovi, obrátil jsem se zpět ke světským zájmům. Tehdy jsem měl nehodu s motorovou pilou, když jsem ořezával vrchol velikého stromu. Viděl jsem, jak má krev stříká do vzduchu z veliké výšky, zatímco jsem byl přivázán lanem ke stromu. Byla to zkušenost blízká smrti. Když se dívám zpět, vidím určité podobnosti s křížem a svrchovanou Boží rukou. Byla zasažena moje duše. Během období rekonvalescence jsem se začal zříkat světa a znovu jsem přijal Ješuu. V roce 1978 jsem byl spasen.

Slovo vylil Izajáši 53,12, je totéž slovo jako v moderní hebrejštině infuze, jako krevní transfúze v nemocnici. Očištění je právním zrušením trestu a také nezbytnou proměnou duše. Ješuova duše je takříkajíc „vstříknuta“ do naší bytosti jako krevní transfúze.

Jeho duše se dotýká naší a úplně nás mění. Tato proměna duše začíná jako zkušenost novorozence a pokračuje jako posvěcující proces.


Nové JIJ video

“10 mylných představ týkajících se izraelsko-palestinského konfliktu”
Pro spuštění klikněte zde.


Zpět

Zpět