Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©29/3/2013 Revive Israel Ministries

Beránkova krev

Ašer Intrater (Druhá část)

Během období Paschy se při tradičním týdenním čtením Tóry předčítá z knihy Leviticus, takže zde existuje jisté spojení v mysli náboženských Židů mezi chrámovými obětmi a beránkem Paschy.

Krev beránka na zárubních dveří je symbolem a znamením (Exodus 12,13). Beránkem Božím je Ješua (Jan 1,29,36), krev vyšla z jeho boku, když byl probodnut (Jan 19,34), dřevěné zárubně reprezentují dřevo kříže.

Existuje moc v krvi beránka.  Kde je tajemství této duchovní moci?

Zjevení 1,5
Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů.

Máš potíže s hříchem? Drží vás v otroctví nějaké špatné chování? Krev Ješuy vás osvobodila a vyvedla vás ze zajetí.  Jeho krev je důkaz, že jste milováni. Rozjímání o Ješuově krvi zlomí moc hříchu ve vašem životě.

Zjevení 5,9
Svou krví jsi vykoupil Bohu lidi.

Cítíš, že se nikdo o tebe nezajímá? Tvoje cena je určená tím, jak moc by někdo za tebe zaplatil. Ješua tě vykoupil cenou Své krve. Tak moc tě chce. Tak moc jsi cenný v Jeho očích. Tvůj pocit méněcennosti je navždy pryč.

Zjevení 7,14
Svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově.

Cítíš se vinný, zahanbený a nečistý? Krev Ješuy „ očisťuje tvoje roucho“ a „ bělí“ jej. Pouze krev Ješuy může dosáhnout k tvému svědomí a osvobodit tě od viny (Židům 9,14; 10,22).

Jsi zraněný v nejhlubším místě svého srdce? Nic vnějšího či povrchního tam nemůže dosáhnout. Krev Ješuy přichází z nejhlubšího místa Jeho srdce, aby se tebe dotkla ve tvém nejhlubším místě ve tvém srdci. Tato duchovní moc tě uzdravuje tam hluboko.


Homosexualita v Jeruzalémě

Cody Archer

Během posledních dvou let mě oslovilo pět různých náboženských Židů na různých místech ve městě (většinou v rodinném parku), při hledání homosexuálního sexu (řečeno bez obalu). Mohl bych napsat mnoho stran o každém z těchto různých setkání, některé části by vás rozesmály, ale většinou by se vám chtělo plakat, když byste viděli hloubku zlomenosti a náboženského tlaku, pod kterým žijí.

V očích mnohých jsou tito muži viděni jako bezúhonní a bohabojní kvůli oblečení, které nosí a frakci Judaismu, které se drží. Ale Boha nelze oklamat. On vidí jejich pokrytectví, bolest, samotu, odmítnutí a zmatek. Bůh je svatý a právě Jeho srdce je pohnuté hněvem, když sexuální perverze otevřeně zasahuje bezpočet dětí, které jsou za zavřenými dveřmi sexuálně zneužívány.

Na druhou stranu, Boží srdce přetéká láskou a slitováním k těmto mužům. Touží po tom, aby se obrátili k jejich vlastnímu Mesiáši, Ješuovi, který prolil Svou krev za ně, aby obdrželi odpuštění, byli očištěni a osvobozeni a aby žili upřímně svatý život.


Turecko, Marmara a Struma

Vzhledem ke katastrofální situaci v Sýrii, se tento týden turecká a izraelská vláda dohodly obnovit diplomatické vztahy, které byly od pohromy flotily plující do Gazy v roce 2010 přerušeny. Izrael souhlasil, že kvůli tomuto incidentu vyjádří oficiální omluvu.

Abychom osvěžili vaši paměť: Mavi Marmara byla poslána spolu s ostatními loděmi od IHH „nadace humanitární pomoci“, která je známou teroristickou organizací s napojením na Hamás, jež byla vyslána s cílem prolomit izraelskou blokádu. Izraelské námořnictvo vyslalo varování. Požadovali, aby Marmara zajela do doku v Ašdodu. Poté, co Marmara odmítla, uprostřed noci 31. Května 2010 se izraelské komando nalodilo na loď.

Turečtí aktivisté zaútočili na izraelské vojáky s noži a kovovými tyčemi. Prohlašovali, že izraelští vojáci první začali útočit. Během incidentu bylo zabito 9 aktivistů a 10 izraelských vojáků bylo hospitalizováno.

Omluva byla asi moudrým krokem izraelské vlády a spolupráce s Tureckem je tento nadcházející rok bezesporu strategicky nezbytná. Izraelský komentátor Rivka Lissik tvrdí, že omluva byla neoprávněná a přirovnal ji k turecké účasti na nechvalně známé aféře „Struma“.

V roce 1941, když byl v Rumunsku u moci fašistický režim, bylo tisíce Židů masakrováno nebo nuceno opustit své domovy. 12. Prosince vyplul do Palestiny vyřazený německý nákladní člun Struma, jež byl vhodný k přepravě 100 kusů dobytka. Na jeho palubě se nacházelo 768 rumunských Židů (393 mužů, 272 žen, 103 dětí).

15. prosince dosáhl Istanbulu. Kvůli problémům s motorem nebyla loď schopná pokračovat. Struma zajela do doku v Istanbulu s cestujícími, kteří byli stále na palubě. Po 70 dnech turecká vláda odvlekla loď 5 mil od pobřeží do Černého moře, kde byla ponechána bez jídla, vody či schopnosti plout.

25. února 1942 výbuch roztrhl loď. Jedna zpráva říkala, že byla zasažena sovětským torpédem,. Jiná, že narazila na minu na otevřeném moři. Loď se potopila. Všichni pasažéři se utopili až na jednoho, Davida Stiliara. Držící se dřevěného trámu celou noc v ledové vodě, jako jediný přežil, aby podal zprávu z první ruky.

[Tureckou vládou nebyla vydána žádná omluva]


Prosby o modlitbu

  • Za ovoce služby Yania a Rubin v Holandsku
  • Jack Sara vyučuje tento týden v Gruzii
  • Ašer vyučuje v italské Neapoli
  • a píše novou knihu o duchovní autoritě
  • Ron Cantor vyučuje v Tiferet Yeshua v Tel Avivu
  • Youval vyučuje v Ahavat Yeshua v Jeruzalémě
  • Evangelizace pro rodiny v průběhu týdne Paschy

Zpět

Zpět