Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel
©7/6/2013 Revive Israel Ministries

Zaobalení lži a pravdy

Ašer Intrater

Na světě je tolik zla jen proto, že lidé věří tolik lžím. Ješua nazval satana, našeho úhlavního nepřítele, „otcem lži“ (Jan 8:44). Je-li tomu skutečně tak, je přirozeně logické, zdravé a morální, aby lidé dál věřili ve lži? Lidé jsou jednoduše o svém nesprávném poznání přesvědčeni, protože jsou jim pravidelně předkládány nepravdivé informace. Když se lež pravidelně opakuje, může se v budoucnu stát pravdou.

Lež je předkládána jedním, nebo dvěma způsoby: buď tím, že něco, co je neodmyslitelně dobré se prezentuje jako něco špatné, nebo tím, že něco, co je neodmyslitelně špatné, je prezentováno jako dobré. V době moderních mediálních technik, když se stane nějaká událost, která by byla na újmu určité osobě politické agendy, je snaha otočit danou situaci tak, aby byla pro něj vlastně vítězstvím. Dosáhne-li jeho politický soupeř úspěchu, snaží se jeho úspěch zdiskreditovat a připočíst úspěch sobě.

Cílem lži je učinit z dobré věci věc zlou a z dobré naopak dobrou. Lež překrucuje pravdu, vše obaluje, že to, co prezentuje, je opakem toho, čím je doopravdy. Dokonce i Satan se snaží vystupovat jako anděl světla (2 Korintským 11,14).

Izajáš 5,20
Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!

Jeden současný román popisuje manžele, kteří vedou křesťanský mládežnický tábor, a potají jsou sériovými vrahy. Zde máme příklad, když vezmeme něco dobré a obrátíme ve zlé. Důsledkem toho je, že křesťané jsou zlem.

Teroristé, kteří byli léta cvičeni a indoktrinováni islámským džihádem, jsou médii označováni „problematickou mládeží“, a jakékoliv spojení s islámem je u nich popíráno. Důsledkem je, že tito teroristé nejsou dle médií muslimové.

Sexualní nemorálnosti (což zahrnuje nevěru, prostituci, homosexualitu, lesbismus a sado-masochismus) jsou prezentovány současným světem jako romantika, vzrušení, umění a zábava. Zdravý vztah mezi manželem a jeho ženou, mezi rodiči a dětmi, zdravý normální život je popisován jako nezdravý, omezený, nudný a postrádající kreativitu.

Nenechte se vymývat mozek když dobro je zaobaleno jako zlo a zlo je prezentováno jako dobro!


Průlom v mesiánském kibucu

Ayelet Ronen, generální tajemník

Yad Hashmona je jediným mesiánským kibucem (mošavem) v Izraeli, situovaným v Judských horách poblíž Jeruzaléma. V současné době byl složen z 20 rodin (35 dospělých). Ale tento týden, poprvé v jeho historii, se v osadě hlasovalo pro podstatné zvýšení velikosti a vize.  
Přijali jsme do kibucu 50 nových členů! Všichni jsou místní věřící s izraelským občanstvím. To vše si vyžaduje vytvoření projektů na nové domy, cesty, dětské zařízení, infrastrukturu atd.

Jestli nám Pán dá uspět v tomto projektu, vznikne zde bezprecedentní příklad života reálné mesiánské komunity přímo v centru Izraele! Toto praktické a duchovní ovoce bude exponenciální! Potřebujeme Vaši podporu a modlitby! Pro návštěvu naší domovské stránky klikněte zde.

Pro finanční podporu a partnerství s mladými rodinami, které hledají svůj domov, nás můžete kontaktovat skrze Revive Israel Ministries. 


Literární interpretace proroctví posledních časů

Ašer Intrater s Holly Wallace

Proroctví posledních časů jsou spojena s Izraelem, protože se zde Ješua vrátí. Za posledních 2000 let byl izraelský národ zničen a jeho lid rozprášen. Proto se zdálo těžké pochopit toto proroctví doslovně. Mnoho „nebeských“ interpretací byly jen mysticismem a alerogií, která byla oddělena od pozemských a historických skutečností.

Jenže v současnosti došlo ke sjednocení izraelského lidu a národ byl obnoven, doslovné a fyzické naplnění těchto proroctví se stává zřejmé a jasné. Ježíš se vrátí, národy povedou útok proti Izraeli, mrtví budou vyvýšeni, svatí vytrženi, království bude ustanoveno v Jeruzalémě a na zemi bude obnoven Eden.

Někteří lidé tomuto způsobu proroctví porozuměli. Zde je poznámka jednoho z nejvýznamnějších fyziků, sira Izáka Newtona (1642 – 1747):  „Na konci časů povstane tělo člověka proti těm, kteří zaměří svou pozornost na proroctví a budou trvat na jeho doslovném výkladu i přes množství křiku a opozice“.

Ano, to vše je reálné a dává to v současnosti smysl. A ten, kdo odváží tomu věřit a toto prohlašovat, bude čelit kontroverzím a opozici. Konec konců to tvrdil i sir Izák Newton.


Tikkun USA Conference

Minulý týden jsme strávili hodně času službou na vůdcovských konferencích Tikkun America. V průběhu konference a v neděli ve sboru Immanuel church, Ašer Intrater a Paul Wilbur dostali příležitost, aby spolu čtyřikrát sloužili – prolínala se uctívání, proroctví a vyučování a to vše v duchu týmové práce.

Tikun America je sítí zhruba 20. mesiánských kongregací v čele s Danem Justerem. Na konferenci probíhaly kromě služby Ašera a Paula různé semináře, vyučování a hlavní setkání s Danem Justerem, Donem Fintem a Troyem Wallacem. Vedoucí obdrželi uvědomění si důležitosti své role a úlohy v plánech posledních časů. Rodina kongregací znovuobnovila vizi intimního spojení mezi americkými a izraelskými mesiánskými židovskými hnutími.

Naši přátelé ve sboru Immanuel church byli povzbuzeni zprávou o kráse různorodosti uvnitř Těla Kristova a obdrželi vize pro celosvětové Tělo Kristovo. Mnoho lidí bylo osvěženo, mnoho lidí činilo pokání a někteří poprvé poznali Ješuu jako svého Pána. Pokud máte zájem objednat si kopii na CD z výše uvedených zpráv, klikněte prosím zde.


Zpět

Zpět