Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©12/7/2013 Revive Israel Ministries

Je šuovo jméno v proroctvích

Ašer Intrater

Někdy se nás ptají, jestli existuje v Tóře proroctví, kde se píše, že Mesiášovo jméno je Ješua. Existují tucty zmínek o jméně Ješua, jakožto slovu pro spasení. Například:

Exodus 15,1-2
JHVH …stal se mým Ješuou (spásou).

Ortodoxní židovská modlitba volající po příchodu Mesiáše obsahuje slovo Ješua tři krát. Dokonce vyvstala nějaká obvinění, že tato slova byla do modlitební knížky tajně „zasazená“ mesiánskými židy v prvním století.

Zvláštní proroctví týkající se Ješuy se nachází v Zacharjáši a Ezdráši. Proroctví obsahuje slovo „výhonek“ symbolické jméno pro Mesiáše, přijímané jak v judaismu, tak v křesťanství.

Zacharjáš 3,8
Nuže slyš, veleknězi Jošuo, ty i tvoji druhové, kteří sedí před tebou: Tito muži jsou předzvěstí toho, že přivedu svého služebníka, zvaného Výhonek.

Velekněz je rovněž symbol Mesiáše. V době znovu-budování Druhého chrámu se Velekněz jmenoval Jehošua. Je vyobrazen jako symbol, nebo příklad Mesiáše.

Zacharjáš 6,12
…Hle, přijde muž jménem Výhonek,…

Jeho skutečné jméno nebylo „Výhonek“ ale „Jehošua“. Význam tohoto verše tedy je, že tento muž, Jehošua, má stejné jméno jako bude mít Mesiáš, Výhonek. Jméno Výhonku je Jehošua.

A tak „Jehošua“ je jméno, které bylo prorokováno pro Mesiáše. – Ale co Ješua? Ješua je zkrácena forma jména Jehošua.

Ezdráš 5,2
Tu se vzchopili Zerubábel, syn Šealtíelův, a Jéšua, syn Jósadakův, a začali budovat Boží dům v Jeruzalémě. A ti Boží proroci při nich stáli a posilovali je.

Za života velekněze Jehošuy, začali Izraelité zkracovat jména s kořenem Jehovah. Jehotsadak na Josadak, Jehošua na Ješua. Pokud jde tedy o přesné samohlásky, je to jméno Ješua.

Shrnutí:

  • Zacharjáš 3,8 – Velekněz Jehošua je symbolem Mesiáše
  • Zacharjáš 6,12 – Jehošua má stejné jméno jako Mesiáš
  • Ezdráš 5,2 – Jehošuovo jméno je zkráceno na Ješua.

Jméno Mesiáše je Ješua.


Egypt

By Abu Ali

Tento týden na náměstí Tahrír v Káhiře, spolu zpíval muslimský zpěvák a křesťanský zpěvák před davem asi 250 tisíc lidí. Umírnění muslimové nabízí lepší vztahy s egyptskými křesťany.

Volba Mursího před rokem byla falešná, protože Muslimské bratrstvo vyšlo do vesnic a nutilo lidi, aby pod hrozbou násilí hlasovali pro Mursího. Když byl pak zvolen Mursí, zmocnil se pravomocí nad ústavou, a podle svých představ sepsal ústavu novou. Mimoto začal odstraňovat vůdce armády, pronásledoval křesťany, Muslimskému bratrstvu dal k dispozici vůdčí roli, a začal vyhánět Saláfisty, kteří jsou sami muslimové.

Generál Al-Sisi svou práci dělá tak dobře, že svolal vůdce z různých politických proudů v Egyptě a utvořil z nich prozatímní vládu, a to včetně zastoupení některých křesťanských vůdců. Je pravděpodobné, že příští rok čeká Egypt krvavá lázeň. Bůh tím chce umožnit odhalení pravé tváře islámu.

Vzhledem k tomu, že Hamas v Gaze je spojencem Muslimského bratrstva, očekává se tvrdá reakce ze strany Hamasu v Egyptě. To by způsobilo snížení dodávek ropy, vody a elektřiny do pásma Gazy z Egyptě, což oslabuje sílu Hamasu.V těchto dnech vyvstává velká příležitost pro sdílení evangelia všem arabským národům.

Modleme se za mír pro všechny Egypťany, každé náboženské a politické pozadí, moudrost pro nové vládní představitele, a pro velké probuzení v celém Egyptě, které přinese také usmíření s Izraelem podle proroctví Izajáše 19.


Modlitební potřeby:

Prosím modlete se za:
- krátké video s Ašerem v hebrejštině s arabskými titulky, vysílané jako poselství pro muslimy, v Al Hayat Television do Egypta.

- ochranu: Tento týden se do našich kanceláří vloupali. Báli jsme se soudních pří, jelikož proti nám a novým mesiánům zahájili rabínské náboženské skupiny protestní kampaně

- Rachel Netanel's outreach center; a věčný život pro Avirama, Orit, Lior, Širana, Ašera, Bellu, Shila a Hilu.

- Sahar a Kimie a jejich letní tábor pro izraelské děti v Jeruzalémě a Moti v Tel Avivu.


Nigérie

Izraelský tisk minulý týden informoval o útoku Boko Haram (Nigérijská teroristická skupina zacílená proti západnímu vlivu), kdy v místní škole při probíhajícím vyučování založili požár. Některé z dětí byly upáleny k smrti, a ti, co se snažili uprchnout, byli zastřeleni do zad. Bylo zabito 42 dětí a jeden učitel. Od roku 2009 tato skupina teroristů zabila okolo 3600 (!) lidí v severovýchodní Nigérii. (Maariv, 07.7.13, s.. 18. Shay Ilan)

Tisha B'av

Úterý 16.července se označuje jako 9. Av, tradiční postní den, připomínající jak sérii katastrof v židovské historii, včetně zničení prvního chrámu, druhého chrámu tak vyhnání Židů ze Španělska. Veřejně se čte starozákonní Jeremjášův pláč.

Elisheva Mazi, generální ředitelka jeruzalémské organizace „New Spirit“, napsala své stanovisko k tomuto svátku v tisku (Maariv, 09.7.13, s. 22). Tento svátek je podle ní interpretován opačně. Lekce, kterou nám tento svátek dává je tak nepochopená. Prohlašuje, že tato katastrofa pokračuje a varuje nás proti náboženské nesnášenlivosti a fanatismu. Morálním ponaučením pak je jednota, mírnost a kompromis pro dosažení vyššího dobra. Toto jsou podle ní základní hodnoty vlády, která hledá dobro pro své občany.


Zpět

Zpět