Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©6/9/2013 Revive Israel Ministries

Sedm polnic

 Ašer Intrater

Tento týden jsme oslavili Svátek troubení, který připadá na první den sedmého měsíce biblického kalendáře (Leviticus 23). Číslo „7“ a troubení na polnice je úzce spjato. Například Židé obcházeli hradby sedm dní a v knize Zjevení můžeme najít sedm andělských polnic

Zjevení 8,2 – A uviděl jsem sedm andělů, kteří stáli před Bohem; a bylo jim dáno sedm polnic.

Sedm nebeských polnic naplňuje význam dne troubení sedmého měsíce. Tóra nás instruuje ke kněžskému ceremoniálu a kniha Zjevení popisuje prorocké naplnění tohoto ceremoniálu. Troubení na polnice je metaforou pro vyznávání prorockého zjevení. (Zvuk šófaru bez správného poselství by bylo pouze pusté foukání do prázdna.)

Když se v nebi troubí na polnice, andělé se mobilizují k akci, je uvolněno prorocké zjevení a mění se historie. Co svážeme, nebo rozvážeme na zemi, bude svázáno, nebo rozvázáno v nebi (Matouš 18). Když troubíme na polnice s opravdovým porozuměním Písma, andělé odpovídají troubením na polnice v nebi.

Zjevení 10,7 - nýbrž ve dnech hlasu sedmého anděla, až bude troubit, bude dokonáno tajemství Boží, jak to ohlásil svým otrokům prorokům.

Bůh má plán na vykoupení lidstva. Tento plán je popsán v Písmu, ale proto, že je popsán progresivně/postupně, jeho části zůstávají záhadou. Každá úroveň plánu je zjevena v době, kdy přijde čas připravit se na její naplnění.

V naší době získává mezinárodní Křesťanská církev prorocké porozumění knihy Zjevení. A ve stejné době zní šofary v židovských synagogách podle kněžského přikázání. A je úkolem nás mesiánského pozůstatku toto propojit (kněžskou a prorockou část).

Zjevení 11,15 - Zatroubil sedmý anděl. A v nebi se ozvaly mocné hlasy, které říkaly: "Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista, a bude kralovat na věky věků."

Takže co je finální úrovní Božího záhadného plánu – že všechny vlády této země převezme Mesiášovo království spravedlnosti, pokoje a radosti. Ale až do onoho času se zintenzivňuje duchovní bitva jak v nebi, tak i na zemi.

Zvuk polnic na Den troubení sedmého měsíce je varováním Božího lidu před soudy polnic z knihy Zjevení, a připravuje nás stát ve vítězství v duchovní bitvě posledních časů.


Izraelské populační statistiky

Na Roš Hašana (židovský Nový rok) ohlásil izraelský statistický úřad, že celková populace vzrostla na 8 081 000 lidí, což je desetkrát 800 000 lidí, kteří v roce 1948 založili tento stát. Počet Židů poprvé překročil 6 milionů, což je se zřejmým citovým významem stejný počet jako Židů zavražděných během Holokaustu.


Izraelská humanitární a medicínská pomoc pro Sýrii

Izraelská armáda čerstvě postavila polní kliniku na Golanských výšinách blízko hranic se Sýrií, aby ošetřovali vážně zraněné Syřany. Dosud obdrželo péči přes 300 lidí. Někteří byli posláni do izraelských nemocnic pro hlubší léčbu, zatímco většina se vrátila do Sýrie.

Zpráva o lékařské pomoci se v Sýrii šíří a tak přinášejí stále více zraněných. Plukovník Itsik Kreis, ředitel kliniky řekl, „Postaráme se o všechny raněné, ať už vojáka, rebela či občana. Byli vychováni vidět nás jako nestvůry. Najednou však na druhé straně nacházejí lidské bytosti.“


Egyptská bezpečnostní zóna

Mluvčí egyptské armády oznámil založení bezpečnostní zóny, kterou zrealizovali tím, že buldozerem vyhrabali 500 metrový pruh podél 11 kilometrových hranic mezi Egyptem a Gazou. Od zformování nové vládní koalice teroristé Hamásu zvýšili skrze tunely do Egypta zde svou aktivitu. Doufejme, že tato nová bezpečnostní zóna zajistí stabilitu a mír v severní části Sinaje.


Zpět

Zpět