Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©27/9/2013 Revive Israel Ministries

V íra skrze lásku

Ašer Intrater

Abychom mohli druhým pomáhat, musíme v ně věřit. Lidé dosáhnou takové úrovně víry, jakou pro ně máte připravenou. Toto je tajemství nadpřirozeného přátelství a vůdcovství. Můžete vidět osobu se všemi jejími pády, chybami a frustrujícími kvalitami, ale vidíte v nich také Boží potenciál?

Vaše víra by se měla zaměřit na tento potenciál, protože tak povzbuzujete jejich růst a pečujete o Boží obraz v nich. Během tohoto procesu musíte snášet jejich negativní vlastnosti – je to druh kříže, který musíme nést, aby mohli porůst. Je to bolestivé, ale v duchu Ješuy „nesete s nimi“ jejich psychické a osobnostní choroby (Izajáš 53,4).

Slova jsou důležitá. Káráme lidi za jejich chyby, ale musíme také „promlouvat vírou“ k potenciálu, který je v nich. Takto dobrý kouč povzbuzuje mladé členy týmu. Boží plán pro druhou osobu může být jen malinkým semínkem, ale my ho můžeme vidět jako obrovský strom (Matouš 13,32). Tímto způsobem k nim mluvíme a věříme, že naše slova dojdou naplnění (Marek 11,23). Již teď je vírou bereme, jako to kým by mohli být v budoucnu (Marek 11,24). Nazýváme je tím, čím ještě nejsou, jakoby tím už byli (Římanům 4,17).

Je jednodušší mít víru, která hýbe horou (Marek 11,23), nebo která utišuje moře (Marek 4,41), než mít víru, která mění lidi. Proč? Protože hora nemá svobodnou vůli vám oponovat. Vzhledem k lidské bytosti musíte aplikovat víru dokonce, i když oponuje procesu, který je pro její dobro. Hřích je ošidný a sebedestruktivní.

Většina lidí tvrdohlavě lpí na svých vlastních chybách. Proto musíme na nich aplikovat víru opakovaně a po dlouhé časové období. Tento proces vyžaduje jak víru, tak i nadpřirozené množství trpělivosti (Židům 6,12). Budete se cítit jako by vás to mělo zabít, když budete pokračovat, ale musíme být věrní až na smrt (Zjevení 2,10).

Abychom pomohli někomu růst, musíme v něj věřit mnohem více, než je on schopen věřit sobě. To znamená „víra uplatňující se láskou“ (Galatským 5,6). Jestliže budete „pohybovat horami“, ale nepoužijete svou víru pro rozvoj druhých, pak máte „víru bez lásky“ (I Korintským 13,2). A jestliže máte lásku k lidem, ale nemáte víru, která mění realitu, pak jednáte pouze ze samotného lidského soucitu, což lidi nepromění k tomu, aby naplnili své povolání.

Když dáme dohromady víru (Marek 11), lásku (Galatským 5), oběť (Izajáš 53) a trpělivost (Židům 6), pak můžeme lidem pomáhat prodrat se do Božího povolání pro jejich životy. Pak budou „aktivováni“ a ponesou ovoce pro Boží království – 30,60 a 100 násobné.


"Viděla jsem Ješuu v oblacích"

Ron  Cantor, sbor Tiferet Yeshua

Toto byla slova Iriny, jedné z pěti Izraelců, které jsme minulý pátek křtili. Když jsme zpívali a chválili na břehu Středozemního moře, podívala se nahoru a uviděla oblaka…a pak uviděla Ješuu vystupujícího z mraků!

Emma, jiná Izraelka, byla před pár lety prohlášena za klinicky mrtvou. Lékaři ji říkali, že nesmí být na dlouho celá ponořená ve vodě. Avšak když se jednou brodila ve Středozemním moři, řekla, že necítila vodu, ale oheň. A když vystoupila, zářila radostí.

Barak nalezl víru skrze pár, který pracoval pro Jews for Jesus v Tel Avivu. Jakmile jsme dokončili modlitbu za něj, promočila nás všechny obrovská vlna. Vypadalo to, jakoby Ješua sám chtěl pokřtít Baraka.

Lea začala spolu s Josi chodit do shromáždění v únoru. Teď právě dokončily 12ti týdenní kurz pro nově obrácené. Během křtu byly viditelně dotčeny Duchem Svatým.  Lea se nestydí za evangelium a už se o něj dělí se svými přáteli.

Shromáždění bylo velice požehnané tímto večerem a svědectvími těchto čerstvě pokřtěných.


Zpět

Zpět