Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©22/11/2013 Revive Israel Ministries

Věrný

Ašer Intrater

Život lze přirovnat k dlouhé cestě, nebo k putování. Když dojdete k cíli, nechcete slyšet nic jiného než toto:

Matouš 25,21 – Dobře, otroku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi v radost svého pána.

Bůh nám udělil skrze Ješuu milost. Ve skutečnosti nám Dal všechno. Jediné, co musíte udělat, je věřit v Něj a věřit mu. Můžeme Mu důvěřovat, protože On byl věrný k nám. (V biblické hebrejštině je slovo pro „víru“ Emunah, což znamená „věrnost.“)

2 Timoteovi 2:13  Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.

Vzhledem k tomu, věrnost je Boží povahou, chceme být taky tak věrní, jako byl On s námi. Věříme v Něj, protože je věrný k lidem okolo nás.

V životě patriarchů a proroků se mohlo zdát, že jim Bůh často umožnil projít dlouhou pouť, během níž nebyl vidět na jejich životech žádný vnější důkaz o splnění Božích slibů. Jediné, co mohli dělat, byla víra, že je věrný. Možná, že je Bůh testoval? Or perhaps there is no way to develop faithfulness without going through a long period in which there is no outward blessing.

Jak věrnými máme být? Cele:

Zjevení 2,10 - Buď věrný až na smrt, a dám ti věnec života.

V každém vztahu, bez ohledu na to, jak je dobrý, budete procházet obdobím, kdy se zdá, že nic není v pořádku. Z osobního hlediska je řešení v nedohlednu. Pak si budete muset vybrat, zda být věrný tomuto vztahu. Proč? Jen být věrný pro věrnost samotnou? Přesně tak!

Ježíš dal za nás Svůj život ve chvíli, kdy se nic nezdálo v pořádku. Byl k nám věrný. Byl probodnutý do srdce a vykrvácel, i za tu možnost, že v Něj někdo uvěří.

Římanům 15,8 –  Neboť pravím, že Kristus se stal služebníkem obřízky pro pravdu Boží, aby potvrdil zaslíbení daná otcům.

Jedním z ironických aspektů bytí „vyvoleného národa“, je to, že ta velká množství našich hříchů, která jsou popsána v Bibli, vidí celý svět. V průběhu všech staletí, i přes naše selhání, hříchy a zrady, Bůh byl a je stále věrný Izraeli. Ježíš je Žid, potomek Abrahama a Davida. To je výrazem Boží věrnosti k Jeho slibům. Když Je věrný našemu lidu, bude věrný všem. Buďme na oplátku také věrni.


Pan Ki Mun v Osvětimi

Výňatek z Yediot Achronot

Tento týden generální tajemník OSN, Pan Ki Mun, navštívil vyhlazovací tábor Osvětim, a to za doprovodu rabína Izraele Laua. V jedné z mnoha expozic si Mun povšimnul „Knihy jmen“, obsahující jména milionů obětí holokaustu. Později před položením věnce na památku obětí prohlásil: „Prohlašuji, s hlasitým a jasným hlasem, nikdy více!"

Modlete se, ať se pravda o holokaustu šíří do celého valného shromáždění OSN!


Rabíni z Netivot

Roni Rejuwan, Cody Archer

Minulý týden se v jižní části izraelského města Netivot  shromáždily desítky obyvatel a zablokovali vstup do města zapálenými pneumatikami v reakci na rozhodnutí soudu ohledně populárního místního rabína Yorama Abergela, který skončil ve vazbě. Je podezřelý z vydírání v souvislosti s nedávnou kampaní v komunálních volbách. Rabbi Abergel je známý jako kabalista (judaistický mysticismus), s 2.000 následovníky a odhadovaným čistým jměním ve výši 35 milionů šekelů.

Byla také vznesena obvinění, že Abergel vydíral a hrozil rodině rabína Yaakova Aibergana přes mafii Domrani. Aibergan je další bohatý kabalistický rabín, známý jako „X –ray“ pro své údajné léčivé účinky a schopnost nahlédnout dovnitř lidí. Aibergan podporoval jiného kandidáta na starostu.

Abergel údajně oznámil, že ten, kdo bude znovu-hlasovat za současného starostu, bude odměněn rozhřešením hříchů a finančním požehnáním. Po Abergelově zatčení se stovky jeho následovníků shromáždili před domem rabiho Aibergana a na protest prohlašovali, že jeho magie není v jejich městě vítána.

Modlete se za spravedlnost, které je třeba dostát a za odkrytí praktik falešných učení.


Z Fukušimy do Talcobanu —Filipínská tragédie

Ariel Blumenthal

Mnozí z vás si jistě vzpomenou na našeho bratra a věrného partnera v Japonsku, "Ikapiho" z března 2011. On a jeho rodina, a věřící v globální misijním centru vytrvale sloužili ve Fukušimě uprostřed hrozného ničení a ztrát na životech v důsledku trojnásobné tragédie: zemětřesení, tsunami a strach z radiace (který stále pokračuje!). Událo se zde skvělé svědectví o našem Pánu. Na začátku tohoto týdne jsem od něj obdržel e-mail: „Jsem na Filipínách, na cestě do Talcobanu. Zřizujeme tam centrum mobilní pomoci...stejně, jako jsme to udělali ve Fukušimě.“ Pracuje s dalším osobním přítelem, Kevinem, korejsko-americkým misionářem na Filipínách. Potřebují naše modlitby a podporu! Zřizují zvláštní fond pro oběti neštěstí na Filipínách. Pokud vás Pán tedy vede k odeslání nouzového finančního daru, obraťte se na Billa, na penoli101@gmail.com


Zpět

Zpět