Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©6/12/2013 Revive Israel Ministries

Nekla ň se Baalovi

Ašer Intrater

Apoštol Pavel uvádí židovské věřící v Ješua jako „pozůstatek Izraele“ (Římanům 11,05). Přirovnal je k 7000 lidem za doby Eliáše, kteří „se nepoklonili Baalovi“ (verš 4). Protože jsem mesiánský Žid a neúčastním se modlářství, určitě se kvalifikuji jako ten, který se neklaní Baalovi.

Opravdu?

Baal byl Kennanejský bůh uctíván Jezábel. Ve Zjevení 2,20 je nám řečeno, že nemáme tolerovat ducha Jezábel (tedy ani Baala). Tento duch prostupuje moderní společnost ve vzpouře, sexuálním hříchu, a tělesné zábavě. Klanět se, může být fyzickým aktem, ale může také odkazovat na podlehnutí něčích myšlenek a emocí. Podlehl jsi už zlým myšlenkám?Možná jsem ohnul svá kolena před Baalem a Jezábelině smyslnosti a požitkářství trošku více, než bych si chtěl připustit. Možná, že až příliš. Sdílel jsem to minulý týden s naším týmem, a všichni jsme v pokání poklekli na podlahu. Nedlouho poté, co jsem byl v místním obchoďáku, jsem spatřil blízkosti vchodu obří reklamu ženy oblečené jen ve spodním prádle.

Cítil jsem strach z Boha (Přísloví 01,07 a 08,13). Šel jsem do obchodu a zdvořile ale rázně požádal, aby plakát odstranili a projednali požadavek s celým managementem obchodního řetězce v zemi. Měl jsem pocit, že plakát bude odstraněn do tří dnů. Třetí den ráno přijeli dělníci plakát změnit. Kéž nám Bůh dá milost, abychom se neklaněli Baalovi!

Modlitební potřeby

Papež František a premiér Netanjahu se tento týden setkali. Netanjahu mu daroval chanukah menoru, kopii knihy Netanjahuova otce o Inkvizici a oficiální pozvání ke květnové návštěvě Izraele. Modlete se za pozitivní průlom ve vztazích mezi Izraelem a Vatikánem!

Nová egyptská vojenská vláda předložila návrh ústavy přinášející větší odluku mezi náboženstvím a státem, směřující k ochraně občanských svobod v zemi. Zákon by měl postoupit k referendu ve lhůtě asi dvou měsíců. Modlete se, aby se zabránilo radikálně islámskému převzetí Egypta.

Modlete se za „T“ a „L“, dvě nové izraelské ženy, které přišly na jedny z našich modlitebních a chválících skupinek a zůstaly po dobu 4 hodin (!), které strávily studiem Písma a pokládáním pronikavých otázek, týkajících se Mesiáše. Modlete se za plné zjevení Ješuy!

Šimon Peres navštívil v tomto týdnu Mexiko, kde byl velice počestně přivítán izraelskými vlajkami, které lemovaly ulice Mexico City. Mexický prezident Enrique Nieto podepsal balíček ekonomické spolupráce a Peres promluvil před mexickým parlamentem. Kromě toho se setkal s mexickým mega-podnikatelem Carlosem Selimem, který je údajně nejbohatší člověk na světě (73 miliard dolarů čistého jmění!). Selim se setkal s kontingentem 80 izraelských podnikatelů, a přislíbil jim pokračující investice. Modleme se za pozitivní spojenectví mezi Mexikem a Izraelem!


Můj chanukový zázrak


Dror Zicherman

(Vyňato a přeloženo z deníku Yediot Ahronot, 29. 11. 13)

V roce 2005 během Chanuky jsem sloužil v jednotce Nachshon, s malým čtyřčlenným týmem. Dostali jsme varování ohledně potenciálních teroristů. Založili jsme tedy kontrolní checkpoint. Po asi 50 minutové kontrole aut, k nám přijelo ze směru z Tulkaremu taxi.

Požádal jsem cestující, aby vystoupili z auta a seřadili se. Někteří se nám zdáli podezřelí, zejména ten s tlustým pláštěm. Stáli jsme od něj na 15 metrů a zeptal jsem se ho, zda by si nerozepnul bundu. V té chvíli jsme slyšeli obrovskou explozi. Můj přítel Uri, důstojník jednotky, byl zabit okamžitě, a já jsem byl vážně zraněn.

Pak začaly zázraky. Zrovna v té oblasti byl vrtulník, který mě mohl odvést do nemocnice. Když mě viděl palubní lékař, jak vážně jsem byl zraněn, ihned změnili směr letu a poslali mě do nemocnice Hillel Yaphe, která byla jen 15 minut vzdálená, a nakonec mi zachránil život.

Měl jsem tak málo krve, že jsem ztratil vědomí. 3 dny jsem byl v bezvědomí a napojený na umělé dýchání. Prošel jsem klinickou smrtí. V den 8. svíčky (ve svátek Chanuka), jsem se probudil. Když jsem viděl všechny ty trubičky a obvazy, uvědomil jsem si, jak vážně jsem byl zraněn: nohy, bedra, vnitřní orgány – byla to hrozná bolest.

Později jsme se dozvěděli, že bomba byla výbušnina o váze 30 kg, které by zničila polovinu nějaké budovy. Uri zaplatil životem, a já jsem zaplatil svým tělem. Slíbil jsem si, že nezůstanu na vozíku, ale jednoho dne znovu začnu chodit.

Slib jsem splnil po roce a půl, kdy jsem prodělal nespočet operací. Nyní po 8 letech jsem přemohl fyzické bolesti, ale stále se vypořádávám s každodenním duševním utrpením. Uvědomuji si, že trpím „bitevním šokem". Někdy se cítím lépe, když si připomenu, že jsem zachránil životy mnoha dalších lidí.

Modleme se, aby autor článku došel duševního uzdravení a spásy!


Zpět

Zpět