Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©3/1/2014 Revive Israel Ministries

Když Bůh sestupuje

Klikněte zde pro zhlédnutí třetího dílu ze série – Když Bůh sestupuje! (v angličtině).
V tomto poselství Ašer mluví o tom, jak Bůh sestupuje, aby s námi přebýval, uschopňoval nás, měnil nás a sjednocoval nás skrze Ducha Svatého. Také mluví o rozličných skupinách lidí, kteří byly v Jeruzalémě, zrovna když byl vylit Duch Svatý v knize Skutků 2. V případě, že jste tyto starší videa neviděli, klikněte zde pro část 1 a část 2.


Úvod k proroctvím o posledních časech

Gil Afriat

Po příchodu Mesiáše bude v průběhu tisíciletého království na zemi mír a obnova přírody. Nicméně, většina proroctví o konci časů se ve skutečnosti zabývají obdobím těsně před Jeho příchodem. Protože se jedná o pouze 10 % ze všech proroctví v Písmu o konci časů, měli bychom Písma studovat s vyváženým přístupem a vhodným zaměřením (2 Timoteovi 3,16).

I když nevíme přesné načasování Ješuova příchodu (Matouš 24,36), jsme schopni rozeznat období (Matouš 24,33). Pro nespravedlivé přijde jako „zloděj v noci“ (1Tesalonickým 5,02), ale On nechce, abychom ohledně tohoto tématu my byli ve tmě (1Tesalonickým 5,04).

Písmo opakovaně říká, že On přijde brzy (Zj 1,3; 3,11; 22,20), ale zároveň varuje, že se to pro nás může zdát jako dlouhá doba (Matouš 24,48; 25,5; Lukáš 19,11; 2. Petrova 3,4). Proč tomu tak je? Bůh chce, aby věřící v každé generaci byli připraveni, že se Ješua vrátí v jejich generaci a mohli tak být připraveni duchovně a morálně. To nás buduje v intimitě a poznání Boha. Kromě toho, Jeho vůlí je, abychom po Jeho příchodu vášnivě toužili (Zj 22,17; 2Tim 4.08), a pochopili naléhavost Božího soudu a viděli našeho Pána sedícího v moci na trůnu v Jeruzalémě.

Proroctví konce časů jsou konečná a mají dílčí plnění. Ke konečnému naplnění dojde na konci dějin, zatímco dílčí naplnění se vyskytují v mnoha generacích napříč historií. Pochopení této dvojí povahy – co je částečné a co konečné, přítomnosti a budoucnosti - nám dává další pohled při setkání s učením o konci časů.


Krvavé ruce

(Zpracováno od Telema Yahava, str. 14, Yediot Aharonot, 24. 12. 2013)

(Poznámka: Tento přepis byl poslán do éteru v citlivé době, kdy Izrael propouští třetí skupinu odsouzených teroristů jako ústupek vůči mírovým rozhovorům pod taktovkou Johna Kerryho. Mnozí Izraelci, především rodiny a přátelé obětí teroristických činů nedávno demonstrovali proti tomuto rozhodnutí. Tento článek byl uvolněn se záměrem o bližší popsání atmosféry zmatku a rozhořčení v izraelské společnosti, která doprovází takováto politická rozhodnutí.)

Dne 12. října roku 2000 dva izraelští záložníci, Yosi Abrahami a Vadim Norzits, jeli ve svém červeném Fordu Fiesta a omylem špatně odbočili na neznámém území a skončili v Ramalláhu. Palestinský policista, Raad- Sheikh, který je zatkl, je odvedl do druhého poschodí policejní stanice v Ramalláhu. Venku se zatím shromáždil dav.

V přepisech ze soudní síně, které byly tento týden po 13 letech soudních průtahů konečně uvolněny, byly popsány následující okamžiky. - Šejk prohlásil: „ Vzal jsem si železnou trubku o průměru 25cm. Udeřil jsem toho ruského vojáka (Norzits) do hlavy s tou trubkou tak, až upadl a začal dělat bublavé zvuky, které mu vycházely z krku.“ Další palestinský policista, Tarek Tabash, řekl vyšetřovatelům: „Viděl jsem jednoho z vojáků, ležícího na podlaze obráceného tváří k zemi, plačícího a mluvícího slova v hebrejštině, kterým jsem nerozuměl. Trefil jsem ho třikrát do zad mým dřevěným obuškem.“

Abed al Aziz Tsalhah, mladý Palestinec který patřil k davu venku, vylezl nahoru a vstoupil do policejní místnosti. Tsalhah dále popisoval co se dělo: „Všichni z nás byli šílení z toho, že vidíme krev. Viděl jsem izraelského vojáka ležícího na podlaze tváří k zemi s nožem uvízlým v jeho horní části zad na pravé straně. Vytáhl jsem nůž a bodl ho ještě tak 2 krát nebo 3 krát, a pak zanechal nůž uvízlý v zádech. Ostatní v místnosti ho začali kopat. Poté, co jsem ho pobodal, položil jsem mu ruku na ústa a druhou na rameno a pokusil jsem se ho udusit. Viděl jsem, že moje ruce byly celé od krve, a tak jsem šel k oknu a zamával mýma rukama na muže na nádvoří.“

Krvavé ruce Tsalhah se staly symbolem „Lynčování z Ramalláhu“ a jsou vyryté do kolektivní paměti každého Izraelce a to až dodnes. Roztrhaná těla dvou záložníků byly poté vyhozeny z okna ven do ulici. Tsalhah si odseděl 10 let ve vězení za vraždu a byl propuštěn před 3 lety jako součást výměny vedoucí k osvobození Gilada Šalita. Případ u palestinských soudů nebyl nikdy dořešen.


Zhodnocení muzikálu „ Zrodila se hvězda“

Betty Intrater

V říjnu jsme Vás požádali, zda byste se k nám nepřipojili na modlitbách za muzikál Izraelské mesiánsko-židovské aliance „Zrodila se hvězda.“ To byl představen v prosinci a sklidil obrovský úspěch. Tohoto slavnostního představení se v kibucu Brenner zúčastnilo přibližně 1500 lidí, a to jak věřících, tak nevěřících. Scénář, písně a choreografie byly všechny složeny místními mesiánskými věřícími. Muzikál byl profesionálně natočen pěti štáby. Na tvorbě se podílelo okolo 80 lidí, a to jak na scéně tak mimo. Kombinace dospělých a dětských herců utvořila hřejivou atmosféru a tento večer vytvořil opravdu rodinnou atmosféru. Děkujeme za modlitby! (Pro více informací o MJAI klikněte na www.MJAI.co.il)


Zpět
Zpět