Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©24/1/2014 Revive Israel Ministries

Dětská školka

V Revive Israel si vážíme a aktivně hledáme způsoby, jak posílit místní rodiny. Jeden z projektů, do kterého zaséváme, je mesiánská školka v Jeruzalémě. Chcete-li vidět krátké video v angličtině o tomto významném projektu, který je pod dohledem organizace „Semínka naděje“, klikněte ZDE.


Antikrist (část 2)

Dan Juster

První z důležitých postav, která je předzvěstí antikrista, je farao za časů  knihy Exodus. Kniha Zjevení nám poskytuje mnoho hlubokých paralel ke knize Exodus a to rovněž i v kontextu posledních časů. Rány, pronásledování, opozice vůči Božímu Slovu a prorocká služba, to vše je paralelou mezi těmito knihami: dva proroci ze Zjevení 11 jsou podobní Mojžíšovi a Áronovi, v obou případech sesílají rány na svět a na Egypt. V obou knihách nakonec dojde k velkému vyjití, projití přes moře v Exodu a sklizni „exodu“ ve Zjevení 14.

Toto pozadí poskytuje a předjímá čisté paralely k postavě antikrista. Zjevení 13 je obzvláště důležité: jako si farao uplatňuje nárok na uctívání a božské postavení, jako farao pronásleduje Boží lid a vypadá to jako by nad nimi vítězil, tak má také farao své falešné proroky, kteří jsou obzvlášť představování ve Zjevení 13 hlavní postavou falešného proroka, který rovněž činí znaky a divy, jako je činili faraónovi mágové. V obou případech patří vítězství Bohu: faraonovi vojáci utonuli v moři a Izrael byl vysvobozen, a ve Zjevení 19 antikrist (šelma, spolu s falešným prorokem) je poražen v poslední bitvě a pak je ďábel hozen do ohnivého jezera.

Pokud si chcete objednat Danovu knihu (v angličtině): 'Passover, the key that unlocks the book of Revelation’ klikněte zde.


Pamatuj Joba

Francis Frangipane, výňatek

Příběh Joba není jen příběhem o nevinném muži nespravedlivě trpícímu pod satanskými útoky, ale část příběhu se týká utrpení, kterému byl vystaven od jeho třech přátel. Tito muži, pravděpodobně náboženští učenci své doby, byli Jobovi přátelé. I přesto ho během jeho utrpení falešně soudili a z přátel se stali jeho žalobci.

Obecně lze říci, že Jobovi přátelé měli správné doktríny. Jejich chyba nebyla ani tak moc v teologii, ale v jejich přisuzování hříšnosti Jobovi. Neměli dostatek pokory, aby si uvědomili, že jejich jednání nebylo dobré. Dle Boha byl Job nejspravedlivější člověk na světě. Nebyl jen relativně dobrý člověk z davu, ale „na zemi mu nebylo jemu podobného“ (Job 1,8). V Božích očích Job byl samo o sobě třída: třikrát byl Bohem nazván „ muž bezúhonný a přímý“ (Job 1,1, 8 , 2,3).

Tento postoj soudit a kritizovat, aniž by informace měly valného základu, je nejen na denním pořádku ve světě, ale je také zakořeněný v nás. Bůh umístil příběh Joba v nejposvátnější knize světa z nějakého důvodu: abychom si nebyl tak jistý, naše rychlé rozsudky mají vždy pravdu. Jobovi přátelé své pravé doktríny nesprávně použili. Proto bych vás chtěl uvést v zamyšlení: před tím, než začnete soudít, pamatujte na Joba a proč je jeho příběh je v Bibli.
Pro více informací od Francise Frangipane klikněte ZDE.


Návrat King Conference

Ariel Blumenthal

Minulý týden náš tým spolu-organizoval konferenci s pastorem Hungem Soo Parkem. Přijelo 35 drahých korejských bratrů a sester ze 7 různých církví a různých národů. Byl to úžasný čas uctívání, modliteb, vyučování a společenství. Ašer a já jsme vyučovali dvě lekce, které byly svrchovaně vedeny Duchem Svatým.

Je pro nás požehnáním mít zde každý týden hosty z celého světa. Někteří přijíždějí jako jednotlivci, někteří jako církve a někteří jako součást jejich výjezdu do Izraele. Povzbuzujeme skupiny, aby navštívili a měli společenství s „živými kameny“ jako součást jejich výletu do Izraele. A to ne proto, že bychom neměli dost práce v místní službě!  Spíše věříme, že dvojice „tajemství“ o Novém člověku (Efezským 2 a 3) a o Olivovníku (Římanům 11) nás vybízí, abychom budovali opravdovou vztahovou jednotu mezi Tělem Kristovým ze všech národů.

Také vás povzbuzujeme, abyste podpořili mesiánský hotel zde v Jad Hašmoně, kde se nachází naše sídlo. Je to skvělé místo odkud můžete cestovat do většiny míst v zemi a rovněž tímto podpoříte Tělo (Církev) zde v Zemi pouze tím, že zde budete. Jestliže chcete navštívit stránky Jad Hašmony, klikněte zde.


Kanadský premiér navštívil Izrael

Cody Archer

Tento týden navštívil premiér Kanady Steven Harper na čtyři dny Izrael. Harpera doprovázela jeho manželka a 200 delegátů včetně ministrů a členů parlamentu. Dostali královské přivítání. Ve svém projevu k izraelskému Knessetu (což z něj udělalo prvního kanadského premiéra, který měl v izraelském parlamentu projev), se odvážně zastával kanadského blízkého přátelství s Izraelem a jasně stál za morálními pravdami, které se z dnešního světa vypařují. Jeho řeč se setkala s ovacemi ve stoje a v tuto chvíli to nevydrželi dva arabští členové Knessetu, přerušili ho a odešli z místnosti.

Jakožto Kanaďan ženatý s Izraelkou a žijící v Izraeli jsem byl tento týden velmi povzbuzen a hrdý na pana Harpera a na to, jak je má země vzorem v odhodlání pro další národy. Harper je evangelikální křesťan a vybral si velmi úzkou a osamocenou cestu konfrontace dvojího světového přístupu vůči Izraeli. Modlete se s námi za pana Harpera, aby vytrval ve svém postoji a za mnoho dalšího ovoce, které vzejde z jeho návštěvy.


Zpět
Zpět