Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©31/1/2014 Revive Israel Ministries

Holokaust a proroctví o 70ti letech

Ašer Intrater a Ariel Blumenthal

Tento týden se mezinárodně připomíná Den památky obětí holocaustu v Evropě a připomíná se 69. výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi a proto se členové vlády Izraele shromáždili u brány do Osvětimi. V poslední době byly také nalezeny nové dokumenty a dopisy psané nacistickým velitelem Himmlerem, odhalující nové poznatky o hrozných událostech těchto dnů.

Prorok Jeremiáš napsal o 70 letém trestu a vyhnanství uvaleném na lid Izraele, který se datuje od roku 586 př. nl a do období zničení prvního chrámu (Jeremiáš 25). O několik let později Daniel četl Jeremiášovo proroctví a uvědomil si, že 70 let vyhnanství má být brzy naplněno, a tak se zavázal k další modlitbě a půstu, aby znal Boží slovo o tom, co se má stát dále (Daniel 9,2). Dostal pak od anděla Gabriela další proroctví o 70. letech.

Toto nové 70. leté proroctví (70 sedmiletí), se rozšířilo do budoucna do nové dimenze týkající se příchodu Mesiáše a posledních časů (Daniel 9,24). Daniel viděl jasnou souvislost mezi 70. lety Jeremiášova proroctví a 70ti sedmiletí s jeho vlastním. Jeremiášovo proroctví bylo více historické a bezprostřední, zatímco Danielovo bylo futuristické a mesiášské.

70 let reprezentuje jak u Jeremjáše tak u Daniele duchovní vzor pro nás i dnes. 70 let označuje konec biblické periody částečně souzením národů. Deset přikázání stanovuje, že hřích jedné generace bude stíhán do třetího až čtvrtého pokolení – což je také přibližně 70 let (Exodus 20,5). Tato 70 letá perioda týkající se holokaustu teď končí. Poslední přeživší holokaustu postupně odcházejí a přímý psychologický vliv na jejich vnuky a pravnuky odchází s nimi. Tato duchovní změna má jak pozitivní tak negativní vliv.

Věříme, že v nadcházejícím roce, 70. roce po holokaustu, nastane změna v modelu Božího jednání s Izraelem a národy, zejména v Evropě. (Rovněž nastane paralelní změna ve východní Asii týkající se vztahu Japonska k okolním národům.) Buďme tedy jako Daniel a nastavme naše srdce na půst a modlitbu za toto nové období, a kéž Pán i nám poskytne vhled do posledních časů – do nového období obnovy a probuzení, jako tomu bylo za dnů Zerubábela.


Vidět Boha v druhých

Anja A.

Bůh je tak obrovský, že nemohl vložit všechnu svou slávu a dobrotu jen do jedné osoby (mimo Ješuy). Tak, jak nás On stvořil ke svému obrazu, rozhodl se dát trochu sebe do každého jedince a do každé skupiny lidí. Když se rozhodneme ho poznávat hlouběji a hlouběji, měli bychom dávat pozor na lidi kolem nás, abychom mohli spatřit Boha, který je v nich. Pokud na druhou stranu k  druhým lidem budeme přistupovat s předsudky, nebudeme schopni vidět Boha, který je v nich, a necháme si ujít část Boží přirozenosti a charakteru. Pojďme hledat obraz a vlastnosti Boha v těch druhých kolem nás!


Chvála ve vězení

Roni Rejuwan

Ve Skutcích 16 čteme o Pavlovi a Silasovi, kdy byli uvrženi do vězení ve Filipech, když vyhnali démona z otrokyně. Víme, že od 2. Korintským 11,23 byl Pavel ve vězení mnohokrát. Jsem si jistý, že to nebylo jen tenkrát ve vězení Filipech, kde apoštol chválil Pána a děkoval. Bylo to ve stejném vězení, odkud vyznával tato nesmrtelná slova:

Radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu: radujte se! (Filipským 4,4)

Když Pavel a Silas zpívali o půlnoci písně, vězeňské zdi a řetězy byly uvolněny skrze Bohem způsobené zemětřesení. Je zajímavé, že i když byl Pavel mnohokrát uvězněn, je samo o sobě jen jednou zaznamenáno, že ho Bůh vyvedl takvým nadpřirozeným způsobem. Zdá se, že toto bylo poprvé, kdy byl Pavel ve vězení. Pravděpodobně měl Bůh speciální milost pro tuto mimořádnou situaci.

Stejně jako u Pavla, nemusí být i naše okolnosti okamžitě nebo vůbec změněné. I přesto bychom se měli radovat. Když Jej chválíme, Jeho přítomnost je vždy na dosah ruky.  


Esteřin půst

Připomenutí: Připojte se k nám k půstu Ester ve čtvrtek 13. března, od 6:00-18:00 izraelského času. Budeme všechno vysílat na live streamu. Modlitební témata, plány a odkazy budou zaslány v následujících týdnech.


Zpět
Zpět