Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©20/6/2014 Revive Israel Ministries

Metr na bolest

Ašer Intrater

Jak měříme bolest? Když vám stoupnu na palec, bolí vás to, ale já bolest necítím. Vaše nervová zakončení převedou bolest do vašeho vědomí, ale ne do mého. Fyzicky jsme schopni tedy cítit pouze naši vlastní bolest a ne bolest druhých. Abychom si mohli být vědomi něčí bolesti a mohli ji cítit, vyžaduje to citlivost a úsilí nad rámec našich přirozených pocitů a schopností.

Ve slovech „soucit“ a „pochopení“ (v angličtině compassion a sympathy) se passion (zanícení) a pathos (dojímavost) vztahuje k pocitům někoho jiného. Com a sym znamenají „spolu s“ nebo „paralela k“. Jsme lidé soucitu, nebo pochopení, když dokážeme překonat egocentričnost a jsme schopni vnímat a ztotožnit se s tím, co druhá osoba prožívá.

Ješua byl nejsoucitnější osobou, která kdy žila. On plakal skrze soucit (Lukáš 19,41; Jan 11,35; Židům 5,7) a vztahoval ruce, aby uzdravoval jiné s mocí motivovanou soucitem (Matouš 9,36; 14,14). V Izajáši 53 se dvakrát píše o Mesiášovi jako o „muži plném bolesti“ (verš 3) a „Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal“ (verš 4). Hebrejské slovo použité v obou případech není normální slovo pro „bolest“ (khe'ev) כאב ale více poetická forma se stejným kořenem (makhe'ov)  מכאוב . Toto může být nahlédnutí do Jeho ochoty zažít druh bolesti původně Jemu nevlastní.

Čím více rosteme, tím více se stáváme jako Ješua a jsme více citliví na bolesti okolo nás. Pak můžeme poměřit a cítit bolest druhých. Skrze naše trápení se můžeme stát zdrojem útěchy a povzbuzením pro druhé (2. Korintským 1,6).


Rukojmí!

Mezi Izraelci dochází k silným reakcím týkajícím se nedávno unesených 3 náctiletých Izraelců.

  1. Modlitby- Náboženští Židé volají po modlitbách za návrat chlapců. Účastní se velký sektor izraelské populace. Styl židovských modliteb je založen na čtení Žalmů na veřejnosti.
  2. Stopování – Někteří novináři se dotazovali, zda je vhodné pro osadníky cestovat stopem, což otevírá i možnost být zajat jako rukojmí. Osadníci odpověděli, že tento druh logiky je obviňováním obětí: podobně i obviňování děvčete za to, že byla znásilněna, protože nosí krátkou sukni.
  3. Prohledávání území – Protože se toto událo blízko Hebronu, armáda zorganizovala masivní prohledávání, přičemž kontrolují každý dům a jeskyni, v naději „uzavření kruhu“ a zjištění, kde jsou drženi rukojmí.
  4. Hamás – Druhá oblast zaměření úsilí armády je při zatýkání spousty vedoucích Hamásu. Už bylo zatčeno přes 200 z nich. Toto může reprezentovat bod zvratu v Izraelské strategii permanentně odstranit infrastrukturu Hamásu v Judeji a Samaří. Zatímco palestinská samospráva protestuje, neprotestují „příliš mnoho“ (protože Hamás je pro ně konkurent). Oslabení Hamásu může vyústit v pozitivní výsledek jak pro Izrael, tak pro Palestinu. Jeden palestinský komentátor dokonce řekl, že pravděpodobně Bibi udělá pro Palestinu to, co Al Sisi udělal Islámskému bratrstvu v Egyptě.
  5. Ideologie – Chlapci, kteří byli uneseni, jsou z „Gush Etsion“ (spojováni se stranou Naftalio Benneta -Bayit Yehudi, nenosí černou, jsou přijímání do armády a politických služeb). Mezi Izraelci je rozepře týkající se strategické moudrosti osadník v těchto oblastech. Skupina moderních ortodoxních osadníků se stává vůdčí pravého křídla ideologie Sionismu.
  6. Výměna vězňů – Jednou ze sporných otázek je zda vyměnit vězně za Izraelské rukojmí. Levice říká „ano“ a pravice říká „ne“. Gilad Shalit byl z liberální rodiny. Tito chlapci jsou z jádra sionistické pravice. To jsou ti, kteří vždy říkali nevyměňovat vězně za rukojmí, a teď jsou obětmi jejich synové. V sázce jsou emoce a ideologie, je to velmi intenzivní.

Nazaretský Arab Sionista

Napříč internetem se šíří video arabského teenagera neochvějně podporuje Izrael, vyžaduje návrat rukojmích a nazývá džihádisty „teroristi“. V tomto 3 minutovém videu 16 letý Muhammed Zoavi (bratranec zapřisáhlého proti-izraelského člena Knessetu Haneena Zoaviho) se sám překládá do Arabštiny, Angličtiny a Hebrejštiny. Pro zhlédnutí videa klikněte zde.


Zpět
Zpět