Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©11/7/2014 Revive Israel Ministries

Kořen antisemitismu

Ašer Intrater

Po pádu Adama a Evy Bůh zaslíbil, že z ženy vyjde „símě“, které „rozdrtí hlavu hadovi“ (Gen. 3:15). Tímto začala válka mezi Bohem a Satanem. Símě (potomek) se mělo narodit skrze židovský národ. Proto se démonické mocnosti snažily vybít Židy, aby v nich zabily símě Mesiáše.

Napříč Tórou, před vstupem do Zaslíbené země, je izraelský národ opakovaně napadán:

 • V Egyptě se Farao snažil zabít všechny chlapce (Ex. 1).
 • Pak je napadli Amálekovci (Ex. 17)
 • Edómci (Nu. 20,14)
 • Kenaanci (Nu. 21,1)
 • Emorejský král Síchon (Nu. 21,21)
 • Bášanský král Og (Nu. 21,31)
 • Moáb v čele s králem Balákem (Nu. 22)

Útoky na židovský národ pokračovaly napříč celou starověkou historií (Ester 3,6), během Herodova panování v době evangelií (Matouš 2,16) a pak v Římské říši. Antisemitismus se rozšířil v církvi, v Evropě, za nacismu a dnes v islámském Džihádu. Antisemitismus je pro Židy zapeklitý. Proč to vypadá, jako by nás každý nenáviděl?

Zdá se mi, že kořenem antisemitismu je Ješua (Ježíš). Jak je to možné? Jak už napsal jeden izraelský spisovatel: „Není to proto, že Ješua byl uprostřed nás ukřižován, ale proto, že se mezi námi narodil.“ To neznamená, že Nová smlouva je antisemitistická, právě naopak.

Bůh zjevil Sám Sebe lidstvu ve formě člověka… a ten muž byl Žid. Věřící z pohanů by Ho měli uctívat jako Krista a přijmout Jeho autoritu jako Krále. A nejen to. Tento židovský Mesiáš pak pomazal dalších 12 židovských mužů, aby vládli světu spolu s Ním (Matouš 19,28). To učinilo pohanské národy žárlivými a uraženými.

Někteří naši arabští křesťanští přátelé říkají, že mají problémy se sdílením evangelia, protože to zní jejich sousedům a příbuzným jako poselství o židovsko-sionistické nadřazenosti.

Ješua se jednou vrátí do Jeruzaléma. V té době bude Satan uvězněn na 1000 let. Ješuův návrat je spojen smlouvou a proroctvími s židovským národem (Matouš 23,39; Zacharjáš 14). Satan nemůže zaútočit na Ješuu přímo, proto se snaží vyhladit židovský národ, aby zabránil Ješuovu návratu.

Někteří ultra-ortodoxní Židé napadají mesiánské Židy. Je zde určitá podobnost mezi „Anti-mesiánským (anti-misionářským)“ duchem a duchem antisemitismu. Nakonec obojí má za cíl zastavit Ješuu a jeho návrat a panování. Antisemitismus zkouší zabít mesiášské símě „z venčí“ a anti-mesianisté se snaží zastavit mesiánské símě zevnitř.

Anti-mesiánští „misionáři“ říkají našim lidem, že by neměli věřit v Ješuu, protože to přineslo antisemitismus a katastrofy. Vznikl ale veliký paradox: Antisemitismus je reakcí na Novou smlouvu, ale ne kvůli tomu, že by byla anti-židovská, ale proto, že je příliš pro-židovská!


Židovský teror

Izraelská policie tento týden zatkla šest židovských mužů ve věku od 16 do 25 let za vraždu 16 letého Muhammada Abu Hadira z Shuafaty, arabského předměstí severního Jeruzaléma. Všech 6 bylo z náboženského prostředí a nejstrašnější bylo to, že jej zaživa upálili. Jejich motivem byla pomsta za vraždu 3 židovských teenagerů, která se stala tento měsíc u Hebronu.

Téměř každý v Izraeli je znechucen touto vraždou. Premiér Netanjahu dokonce volal rodičům zavražděného chlapce, a vyjádřil jim svou soustrast; také uvedl, že spravedlnosti bude uděleno zadost. Izraelská vláda je odhodlána udržet právo a pořádek. Napříč celou společností panuje odsouzení za tento ohavný čin židovského teroru.

Na tomto příkladu si ale můžeme uvést podstatný rozdíl: Židovští teroristé jsou malá okrajová skupina, která je odmítána drtivou většinou Izraelců, a je kritizována v izraelských médiích. Palestinští teroristé jsou oslavováni jako mučedníci, zbožňováni veřejností, a jsou vykreslováni jako hrdinní bojovníci islámského džihádu.


„Válka“ v Gaze

Tento týden bylo vystřeleno na Izrael z Gazy více než 300 raket. Rakety většinou dopadly do neobydlených oblastí; mnohé z nich byly zachyceny ve vzduchu pomocí skvělého raketového obranného systému Iron Dome. Některé zasáhly civilní obydlené oblasti, kde rozsévaly strach a škody na majetku.

Izraelská vláda povolala rezervy a zahájila přípravy na mohutnou ofenzívu vedoucí ke zničení infrastruktury Hamasu. Jeden izraelský zdroj z vojenské rozvědky prohlásil, že IDF již zaměřila na 3000 strategických cílů v Gaze. K potření těchto cílů bude třeba velké pozemní ofenzívy.

Hamas má obrovské množství zásob zbraní, které za posledních několik let nashromáždil, ale většina z nich je poměrně primitivních ve srovnání s výzbrojí Izraele. Výzvou pro Izrael není hrubá síla opozice, ale bizarní psychologické povahy extremistů Hamasu a jejich příznivců.

V rakety Hamásu jsou montovány a vystřelovány ze střech civilních domů v naději, že je Izrael zasáhne a jej tak tím před světem vykreslili ve špatném světle. Ačkoliv Hamás ví, že válku nemůže vyhrát, je nadále příčinou eskalace s účelem ukázat se jako ti, co útočí na Izrael. Propaganda Hamasu je záměrně lživá a plná dezinformace s cílem vytvořit falešné naděje svého vlastního lidu.

Samozřejmě mezinárodní média nepopisují extrémistický džihád, který je příčinou konfliktu, ale soustředí se spíše na civilní oběti izraelských útoků.

Pojďme se modlit za:

 1. Co nejméně zabitých nevinných občanů, a to jak Židů, tak Arabů.
 2. Zničení Hamasu.
 3. Ochranu malé křesťanské komunity v Gaze.
 4. Potlačení islámského vymývání mozků mezi Palestinci.
 5. Potlačení islámské propagandy v zahraničních médiích.
 6. Egypt, aby zůstal nadále tvrdý vůči teroristům.
 7. Vznik mírové dohody a mírové soužití.

Zpět
Zpět