Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©18/7/2014 Revive Israel Ministries

Válka v Gaze

Poté, co bylo nabídnuto příměří, které bylo v zápětí zamítnuto Hamasem, Izrael započal velkou operaci v Gaze z cílem zničit teroristickou infrastrukturu Hamasu. V Gaze ještě nikdy nebyla tak silná koncentrace teroristů, zbraní a výcvikových táborů jako je dnes.

Je obtížné vyrovnat se s sebevražedným myšlením Hamasu, kteří jsou ochotni obětovat své vlastní civilní obyvatelstvo kvůli své nenávisti k Izraeli. Pokud k vám ale přijde sebevražedný atentátník, nemáte jinou možnost na výběr, než ho zabít. Izrael varuje civilisty z Gazy, aby se vyhnuli nebezpečí, ale vůdcové Hamasu vydávají příkazy, aby zůstali ve svých domovech a působili jako „lidské štíty“. Jejich postoj je: „Jsme ochotni naše děti zavraždit, aby bylo podníceno světové veřejné mínění proti Izraeli; to považujeme za vítězství!“

V současné situaci v tomto konfliktu se zdá být egyptský prezident Al Sisi stabilizujícím, „neutrálním“ faktorem. Modlete se, aby byl z Gazy vyňat kořen islámského extremismu a terorismu.


Hospodin zástupů

Francis Frangipane

Aspekty božské přirozenosti jsou zjeveny ve spojeních Božích jmen, jako Jahve-Nissi („Pán je mou korouhví“), nebo Jahve-Jireh („Pán je můj zaopatřovatel“) nebo Jahve-Rafa ("Pán je můj léčitel"). Na asi 30 místech v Bibli Pán zjevuje Svou věčnou přirozenost být připraven splnit potřeby svých lidských poddaných.

Je zde ale ještě jedno jméno, které je na rozdíl od těch předešlých úplně jiné. Vyskytuje se přibližně 290 krát v Bibli - téměř 10 krát více než předešlá spojení Božích jmen! Co je to za jméno? Jahve-Cevaot, „Hospodin zástupů“ (Bůh zástupů).

V boji za naši osobní transformaci, naše rodiny, města a národy, je Pán zástupů ten, koho chceme následovat do bitvy. Byl to Hospodin zástupů, který se sešel s Jozuem na rovinách Jericha (Jozue 5,14), a vedl Davida do boje proti Pelištejcům (1 Sam. 17,45).

Musíme vidět Pána jako velkého velitele nebeských armád. On je Pán vesmíru, Pán pravomocí a to jak na zemi, tak i na nebi a armády, které jsou v nebi...Jej následují. (Zj 19,14).


YHVH zástupů

Ašer Intrater

Písmo líčí Boha jako „válečníka“ (Ex 15,3; Iz 42,13.). Ješua je viděn proroky jako velitel vedoucí nebeskou armádu andělů  (Jozue 5,13), který se ve slávě v Nové smlouvě vrací na Zemi (Zjevení 19,11).

Existují různé druhy pomazání, které přicházejí od Boha prostřednictvím mnoha způsobů, jak je Bůh zjevuje lidstvu. Bůh je s námi vždy přítomen, ale v „dobách soužení“ je Jeho pomoc přítomna více než kdy jindy (Žalm 46,2). Jinými slovy se v mimořádných situacích vyskytuje dimenze Boží přítomnosti, kdy se zjevuje jako YHVH zástupů. Toto právě dnes maximálně vnímáme zde v Izraeli: kromě „pozemských“ hi-tech vymožeností, jako je protiraketový systém Iron Dome, zažíváme také jedinečný pocit klidu mysli, ochrany a důvěry napříč naším lidem, a to jak mezi věřícími i nevěřícími.

Užíváme si tuto zvláštní Boží milost, že naše izraelská vláda a armáda jednají spravedlivě a také jsme vděčni obrovské modlitební podpoře, která se pozvedá napříč Izraelem a křesťany po celém světě.


Modlitby za Gazu

Ariel Blumenthal

V pár odkazech v angličtině níže jsem poskytl představu, jak malé křesťanské menšiny v Gaze trpí pod vládou Hamasu (nebo na západním břehu Jordánu). Pokud vám záleží na Těle Kristově a na šíření evangelia mezi arabsko-muslimským lidem, pak bychom se měli modlit za to, aby Izrael zničil Hamas, - samozřejmě s minimem krveprolití. Hamas a všechny jemu podobné skupiny (Hizballáh, Al-Káida, Taliban, ISIL atd.) jsou „špatné zprávy pro dobré zprávy.“ Je Boží vůlí, aby všichni měli možnost slyšet evangelium a svobodně reagovat na jeho volání. Proto je také Boží vůle, že žijeme v mírumilovných společenstvích, které jsou příznivé pro Boží království (1 Tim 2,1-7).

Mé srdce hoří pro naše arabské bratry v Gaze a na Západním břehu, a všude tam, kde jsou uváděni v otroctví skrze lži islámu a vražedný duch islámského džihádu. „Bože, myslím, že na těch místech jsou lidé, kteří potřebují slyšet, a jsou připraveni následovat. Dej jim šanci! Prosím!"

To je to, o co tu jde! Tu nejde o Židé vs Arabové! V poslední době jsme ve zprávách kupodivu byli svědky postojů Egypta a Saúdské Arábie, kteří skutečně tleskali Izraeli za boj proti Hamasu. Díky Bohu za tento zdravý rozum pocházející z rozděleného muslimského světa, kde se šíité a sunnité v celých houfech navzájem zabíjejí. Ve spolupráci mezi Izraelem, Fatahem a Egyptem máme jedinečnou příležitost odstranit Hamas a dát vznik nového režimu pro lid v Gaze. Modleme se!

Persecution of Christians by Palestinian Authority

Gaza Christians

Persecuting Christians or Demonizing Israel

Hamas desecrated Christian graves


Zpět
Zpět