Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©8/8/2014 Revive Israel Ministries

Moudrost a b ázeň před Bohem

Ašer Intrater

Moudrost je schopnost vědět, co je to správná věc. Než budeme moci udělat správnou věc, musíme vědět, co jí je. Jestliže Bůh vidí, že někdo opravdu chce udělat správnou věc, dovolí mu, aby pochopil co jí je (Jan 7,17).

Pokud někdo touží jen po intelektuální vzdělanosti, pak neexistuje žádný skutečný důvod, proč by měl Bůh učinit danou osobu moudrou (Matouš 11,25). Pokud chcete udělat správnou věc a nevíte jak, pak Bůh bude potěšen tím, aby nám to ukázal (Efezským 1,17, Jakub 1,5).

První část hledání moudrosti jde proti našim přirozeným sklonům. Počátek moudrosti je „bázeň před Hospodinem“ (Žalm 111,10, Přísloví 1,7). Bázeň před Hospodinem je vědomí toho, že Bůh trestá hřích, a že jsme všichni zhřešili.

Ješua definoval bázeň před Hospodinem jako strach z věčného zatracení v pekle (Lukáš 12,5). Jedná se o základ bázně před Hospodinem.

Ještě v téže pasáži Ješua mluvil 7 krát o tom, že se nemáme bát nějaké věci, osoby nebo okolnosti (Lukáš 12,4, …7, 11, 22, 26, 29, 32). Boží bázeň eliminuje každý jiný druh strachu v našich životech. Chceme-li mít strach z Boha, nemáme se tak bát čehokoliv jiného. Proto může být strach z Boha také definován jako „morální odvaha.“

Když si uvědomíme, že Bůh trestá zlo, pak můžeme:

  1. Přestat sami dělat špatné věci
  2. Nebát se zla v jiných lidech
  3. Bojovat se zlem ve světě

Přísloví 8,13 – Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo.

Naneštěstí je většina z nás aktivní v sobeckosti a pasivní v boji proti zlu. Boží bázeň nám dává aktivní sílu odporovat - nejprve v sobě a pak u druhých. Říká se, že „pro triumf zla stačí, aby dobří lidé nic nedělali“. Strach z Hospodina poskytuje morální odvahu bojovat se zlem.

Počátkem moudrosti je tedy bázeň před Hospodinem. Přesto všechno bázeň před Bohem je poslední část moudrosti, kterou musíme pochopit. Pojďme tedy svědomitě hledat bázeň před Hospodinem, stejně jako to v slzách a sténání činil Ješua v pravidelném zvyku ranních modliteb (Jeremiáš 5,24 Job 28,28 Marek 1,35 Židům 5,7).


Válečné statistiky z Gazy

3 izraelští občané zabiti
83 občanů zraněno
64 izraelských vojáků zahynulo
1,637 vojáků zraněno

32 tunelů do Izraele zničeno
4,762 vojenských cílů v Gaze zničeno
5.5 miliard dolarů stojí vojenská operace v Gaze

3356 raket vystřeleno z Gazy
2532 dopadlo na volná prostranství
116 dopadlo do zalidněné oblasti
119 nevystřeleno, nebo zříceno na území Gazy
 578 zneškodněno „Železnou kopulí“

10 protiraketových systémů „Železná kopule“ v plném nasazení
50,000 dolarů stojí jen jeden výstřel z Železné kopule
1 miliarda dolarů – částka investovaná Spojenými státy do systému „Železná kopule“

1,875 Palestinců zabito
900 bylo teroristy z Hamasu
430 byly děti
480,000 Palestinců opustilo své domovy
82,201 izraelských rezervistů povolaných do služby


Večerní služba v Netanel House

Eddie Santoro

Byl to zrovna překrásný letní večer v kopcích Ein Kerem v městě, kde se narodil Jan Křtitel. Ráchel a Gilad, členi našeho sboru, kteří jsou velmi obdarovaní evangelisté, otevřeli svůj nádherný dům a připravili večer plný výborného jídla, nádherné hudby a vroucího přijetí. Přišlo okolo 80 ti lidí, přičemž 20 z nich bylo z našeho sboru. Tento večer byl ve všech směrech speciální. Ráchel setkání uvedla odvážným vyznáním své víry v Ješuu, Mesiáše Izraele a pak jsme si užili slavnostní šabatovou večeři (Kabalat Šabat) s tradičním požehnáním chleba a vína. Po této krátké ceremonii následoval večer přirozeně vedoucí k osobním rozhovorům mezi věřícími a nevěřícími. Sdíleli jsme se se svědectvími, modlilo se za nemocné, místní muzikanti hráli izraelskou hudbu, vychutnali jsme si výborné jídlo a jedna žena se modlila za přijetí Ješuy. Vznikla spousta pevných vztahů a již plánujeme další podobnou akci.
 
Proto, aby zachránil ztracené, Ješua opustil svůj domov v nebesích, a přišel na tuto zemi, aby nás povolal k velkému poslání jako Jeho svědky, před tím, než vstoupíme zpět na nebesa. Prosím připojte se k nám v modlitbách za svěží odvahu pro členy našeho společenství Ahavat Ješua. Kéž vezmeme toto povolání za své. Prosíme též za vaši finanční podporu pro Netanel House. Pro dar klikněte zde.


Ašer se Stevenem Khourym na Godtv

Nedávno proběhl na Godtv rozhovor mezi Ašerem a arabským pastorem Stevenem Khourym. Souběžně probíhaly modlitby vedené Wendy s Rorym za 1) Pád Hamasu, 2) Spolupráci Egypta, Izraele a Palestinské samosprávy, 3) Nový čas náboženské svobody na Blízkém východě. Tato válka není mezi Židy a Araby, ale mezi světlem a tmou. Chcete-li sledovat tento rozhovor (začíná v 40:48), klikněte ZDE!
Historicky první proizraelská demonstrace v Jižní Koreji

Shaul Byunghyun Go

V případě vojenských konfliktů, které se týkaly Izraele, se vždy v Koreji organizovaly protiizraelské demonstrace a pálení vlajek. V poslední době jsme ale svědky postoje korejských věřících, kteří ukázali svou podporu Izraele na veřejnosti. Začalo to tím, že několik křesťanských žen zapojených do studia židovství zorganizovalo na popud zkreslených informací o Izraeli podávaných korejskými médii informační kampaň za pomocí letáků. Jejich demonstrace začala před izraelským velvyslanectvím v Soulu a pak se přesunula na několik různých míst v provincii Gyeonggi. Mají v plánu ve své kampani pokračovat, ať už před velvyslanectvím tak na dalších jiných místech. Prosím, modlete se za tohoto hnutí, které čelí obrovskému odporu ze strany médií, stejně jako jedovatým útokům na Twitteru a Facebooku. Prosím, modlete se, ať se více křesťanů v Koreji zmobilizuje a postaví se za Izrael!


Zpět
Zpět