Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©15/8/2014 Revive Israel Ministries

"Nejsem hrdina"

Ašer Intrater

Minulý čtvrtek během takzvaného příměří se dvě komanda z divize Givati vrhla na kontrolu domů, kde bylo podezření kvůli teroristickým tunelům z Gazy. Jedno z komand bylo pod vedením kapitána Benaje, a druhé bylo vedené jeho asistentem, poručíkem Eitanem. Když Benajova jednotka vstoupila do jednoho z domů, ani ne 1,5 m od nich se z tunelu dostala ven skupinka teroristů z Hamasu a zastřelila tři důstojníky včetně Benaje.

Eitanova skupina nedaleko zrovna odpočívala. Když uslyšeli střelbu, rychle přiběhli. Když byly dvě z mrtvých těl odtaženy pryč, Eitan si uvědomil, že jeho přímý velitel je mrtev, což znamenalo, že má nyní na starost zbytek jednotky. Eitan (věk 23!) všechny vyzval k rychlému sečtení mužstva, aby se ujistil, zda někdo nechybí. O dvě minuty později se ukázalo, že Hadar Golding chybí. Eitan rychle využil „Hannibalovo pravidlo“ – což znamená, že všechny vojenské síly v okolí jsou zmobilizovány pro hledání uneseného vojáka.

Eitan uviděl stopy krve, které vedly až ke vchodu do šachty. Bylo jasné, že Golding byl vtažen do tunelu. Eitan vykřikl „Jdu za ním.“ Rádiem mu další dva nadřízení důstojníci řekli, že je to příliš nebezpečné. Odmítl se ale vzdát a dostal zvláštní povolení od plukovníka z jeho divize Givati ​​. Když začal sestupovat, uvědomil si, že je příliš neohrabaný. Sundal veškerou svou výbavu, včetně přilby a vzal pouze pistoli. Řekl dalším dvěma vojákům z jeho týmu, aby ho následovali.

Šplhali dolů do naprosté tmy a na cestu si svítili baterkou. Šli po známkách krve. Když ušli 100, 200, 300 metrů, Eitan řekl: „Je to už moc dlouho“.  Pokračovali ale dál do útrob tunelu. Dostali se do vzdálenosti 1000 metrů, až našli výstupní otvor, který byl ale hermeticky uzavřen. Poté se vrátili, ale přinesli sebou dostatek důkazů pro potvrzení Goldingovy smrti. Vzhledem k těmto důkazům, zabránili tito stateční vojáci vypuknutí mezinárodní krize ohledně zadržovaného rukojmí a pravděpodobně tak zachránili tisíce životů.

Poručík Eitan byl 50 dní v plném nasazení. Bylo mu novináři řečeno „Dostanete za to národní medaili cti!“. Eitan, povahou mírný a plachý odpověděl: „Nechci medaili. Nejsem hrdina. Byl jsem na správném místě ve správný čas. Každý jiný by udělal to samé. To je duch naší jednotky, duch IDF, duch lidu Izraele“.


Zvěsti o válce a izraelský turismus

Ariel Blumenthal

Když Ježíš učil své učedníky o konci časů (Mt 24,6, Mk 13,7), prorokoval jak o skutečných válkách, tak „zvěstech o válkách.“ Za naší krátké historie státu Izrael, když jsme zde již měli několik skutečných válek a vojenských „operací“, jsou zvěsti o válce stále s námi. V těchto dnech jsme přežili probíhající operace v Gaze, a všechno kolem nás na Blízkém východě se zdá být v plamenech. „Arabské jaro“ paradoxně teď vypadá jako dlouhá, tmavá zima. Samozřejmě, že to vše má negativní vliv na cestovní ruch, jež je významnou součástí izraelské ekonomiky.

Toto léto a podzim bylo již mnoho křesťanských zájezdů zrušeno. Mnoho místních věřících se podílí na mnoha odvětvích cestovního ruchu a je jejich obživou: cestovní kanceláře, hotely, doprava, atd.

Chceme povzbudit naše čtenáře: pokud plánujete přijet, svůj výlet do Izraele nerušte! A pokud ještě nejste rozhodnuti přijet… přijeďte! Zvěsti o válce jsou stále, a pokud jste si říkalii: „Možná bychom měli přijet, až se situace uklidní, a nebudou tam žádné zvěsti o válce, pak možná již nikdy do Izraele nepřijedete!


„Konec světa“ v roce 2040?

Hebrejský kalendář zaznamenává ročně čísla v závislosti na hebrejské abecedě. Poslední písmeno abecedy je písmeno tav (hodnota = 400). Po písmenu „tav“ ale nejsou další čísla. Letošní rok je „Shin-ayin-Dalet“, proto konec tohoto období trvajícího 800 let skončí za dalších 26 letech. Rok „tav-tav“ odpovídá občanskému roku 2040 a další cyklus by měl trvat dalších 200 let, tedy do roku 2240, které by odpovídalo 7. hebrejskému tisíciletí.

V roce 1892, ranný sionistický spisovatel, Elchanan Leib Lewinsky, napsal román, ve kterém byl vtažen do snu v roce „TAV-TAV“, a viděl utopický židovský stát v Zemi Izrael.

Mohlo by se zdát pravděpodobné, že ultra-ortodoxní, chasidský svět (který očekává příchod mesiáše), bude uvrhnut do fanatického nábožného očekávání příchodu mesiáše - falešného mesiáše, čímž předpovědí konec světa, válku Armagedon a Góga a Magóga (čím více se budeme blížit tomuto roku).

Pravděpodobně stejně paralelně se bude šířit po celém křesťanském světě nespoutané a vroucí mesiášské očekávání. A možná, že bude doprovázeno sci-fi filmy o konci světa a celosvětovém islámském džihádu. Čím více se bude stupňovat očekávání příchodu Mesiáše, budou pravděpodobně sílit i krize.


Pituach – Peruz – Peruk

Byli jsme požádáni, jakým způsobem se máme modlit ohledně současné situace v Gaze. Věřím, že to lze shrnout do 3 slov, což představuje izraelskou pozici v mírových jednáních v současné době odehrávající se v Káhiře:

  1. Pituach (vývoj) výměnou za
  2. Peruz (odzbrojení) na základě
  3. Peruk (odstranění) teroristických organizací

Chtěli bychom vidět mír pro Gazu, včetně hospodářského rozvoje, vzdělávání a sociální péče. To se může stát pouze v případě, že Izrael oblast Gazy demilitarizuje. To se může stát pouze v případě, Hamas a další teroristické organizace zaniknou. Není zde jiná možnost a není to nereálné, jelikož se tak stalo v loňském roce v Egyptě.

Hamas je teroristická organizace, stejně jako Al-Kajdá, Boko Haram, ISIS, džihád a Hizballáh. Nikdo nemůže vyjednávat se sebevražednými atentátníky. Pojďme se modlit za moudrost pro vládní představitele vidět tuto logiku, a aby se peruk-peruz-pituach plán uskutečnil (v závislosti na Boží vůli).


Zpět
Zpět