Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©5/9/2014 Revive Israel Ministries

B ůh při hledání člověka

Ašer Intrater

Na počátku Bible, těsně po hříchu Adama a Evy, můžeme vidět Boha sestupujícího na zemi, aby hledal Svá svéhlavá stvoření.

Genesis 3,9 – Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho: Kde jsi? 

Když Adam s Evou zhřešili, obrátili se zády k Bohu; oni ho zradili; vyhýbali se mu; měli o něm negativní myšlenky; nechtěli ho vidět. Přesto Bůh překonal všechny tyto překážky a aktivně je hledal. Dobrý pastýř zanechává všechny ovce, aby našel tu jedinou ztracenou (Lukáš 15,4).
Posláním Ješuy na zemi byla Boží touha navazovat vztah s lidmi.

Lukáš 19,10 – Neboť Syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno.

Kdysi jsem si myslel, že jsem hledal Boha. A svým způsobem se Bůh i skryl, aby pro nás všechny byl motivací k Jeho nalezení (Skutky 17,27). Ještě víc a víc dnes vidím, že to byl Bůh, kdo mě hledat. Byl jsem tak zaneprázdněn svým vlastním sobectvím, a On mě stále přes všechny mé odmítnutí hledal.

2 Timoteovi 1,17 – nýbrž když přišel (Onezifor) do Říma, usilovně mě hledal, až mě nalezl.

Láska dává přednost druhým před sebou samým. Láska boří bariéry, aby spojovala druhé. Láska je aktivní, motivuje nás vyjít ven a hledat milovaného člověka. Musíme se „snažit navazovat kontakty.“ Láska není pasivní čekání na druhou osobu, která s námi naváže kontakt, ale snaží se pokračovat v hledání, dokud nenalezne toho druhého. Stále hledáte, i když další osoby odolávají našemu úsilí navázat kontakt.


Když už mluvíme o tunelech

V posledních měsících Hamas ve světě proslavily „teroristické tunely“ vedoucí z Gazy. Izrael ale také buduje několik vlastních. Tyto tunely nebudou použity pro přepravu zbraní, ale lidí - jako součást vysokorychlostního železničního systému mezi Jeruzalémem a Tel-Avivem. Odhaduje se, že cesta bude trvat jen 28 minut!

Po 22 měsících práce byla dokončena stavba nejdelšího tunelu na trati. Tunel se vine na trase mezi Mevasseret Zion a Nahal Yitlah o celkové délce 11,6 km. Jakmile bude celý projekt dokončen, odhaduje se, že vlak bude přepravovat 4 000 000 cestujících ročně.

Dalším velkým projektem je zkrácení trasy mezi Tel Avivem a Jeruzalémem, která vede přes Judské hory. Proběhnou opravy mostů, tunelů a silnice se rozšíří. Tento nový železniční a dálniční dopravní systém bude mít maximálně pozitivní dopad na ekonomiku Jeruzaléma a Tel Avivu.

Akce v Tel Avivu

Betty Intraterová

Ašer a já sloužíme ve dvou sesterských sborech, jeden z nich je v Jeruzalémě (Ahavat Ješua, který je pod vedením pastorů Eddieho a Jackie Santorových) a druhý je v Tel Avivu (Tiferet Ješua, kde slouží pastoři Ron a Elana Cantorovi). V Tiferet Ješua se tento měsíc uskutečnilo mnoho akcí.

  • Skoro každé týdenní shromáždění narušovali bohoslužby „anti-mesiánští“ ortodoxní Židé, kteří se snažili naše věřící přesvědčit o opaku a k opuštění sboru.
  • Během dvou sborových setkání, která proběhly za nedávného konfliktu, narušily poslední chvály a modlitby (dokonce modlitby, kdy se někdo modlil za přijetí Pána) sirény, které ohlašovaly raketové útoky.
  • Jeden šedesátiletý rodilý Izraelec a podnikatel přijal Krista. Tento týden se s námi sdílel, že se styděl před svou dcerou (velmi vzdělanou odbornicí na fyziku) cokoliv říci o své víře. Nicméně později mu telefonovala (bez toho, že by něco věděla o jeho víře) a říkala: „Tati, tento týden se mi stalo něco neskutečného. Měla jsem sen, kdy se mi zjevil Ješua a mluvil se mnou.“
  • Jedna mladá věřící žena se s námi sdílela o svém bratranci (také věřící), který byl tento týden na bazéně. Musel si odskočit na toaletu, a když se vrátil, nemohl najít své batole. Otočil se přímo proti bazénu a ihned si všiml svého dítěte, plovoucího obličejem dolů. Skočil pro něj a vytáhl jej, aniž by jevilo známky života. Nahlas plakal a volal „Ješuo, smiluj se!“ a začal děťátko masírovat. Po chvíli začalo dítě zvracet vodu a poté začalo dýchat! Záchranáři je rychle odvezli do nemocnice, kde byli lékaři v šoku a nemohli tomu za žádnou cenu uvěřit, že dítě je kompletně v pořádku.
  • Mladá žena, které byla diagnostikována fatální anorexie, se po opakovaných návštěvách našeho sboru rozhodla požádat o uzdravení. Pomazali jsme ji olejem a přikázali jsme démonům, aby ji opustili. Poté začala proklamovat, že je to poprvé, kdy se rozhodla, že chce žít. Prosím modlete se za její úplné uzdravení!
  • Matka Šaje Kušníra, mesiánského vojáka, který byl nedávno zabit v konfliktu v Gaze, nás navštívila, aby se připojila k uctívání. (Její dcera je členkou shromáždění.) Během tohoto času chval bylo na ní vylito ohromné pomazání Boží lásky a soucitu.
  • Máme ve shromáždění pravidelnou návštěvnost nevěřících lidí. Rovněž zažíváme novou vlnu návratu znovuzrozených mládežníků, kteří vyrůstali v mesiánských rodinách a distancovali se od víry svých rodičů.

Prosíme Vás, stůjte s námi jako partneři ve víře, v modlitbách a financích u obou našich sborů!


Jošitaka guvernérem Fukušimy! 

Ariel Blumenthal

Mnoho z vás si určitě pamatuje našeho bratra a partnera Jošitaku Ikarašiho („Ikapi“) z času, kdy Japonsko zasáhlo ničivé tsunami. Radiace, která uniká z reaktorů v Dai-Ichi, zasáhla jako pohroma celý region. Je zde nějaká naděje? Ikapi aktuálně absolvuje volební setkání na guvernéra prefektury, kde žije na 2 milióny obyvatel. Volby proběhnou 26. října a on nutně potřebuje naše modlitby:

  • Za finance, partnerství a mnoho dobrovolníků, které potřebuje k rozjetí úspěšné předvolební kampaně
  • Za ochranu jeho a jeho rodiny (žena a tři děti). Jako otec se naplno věnuje cestování po prefektuře, aby podpořil kampaň.

Věřme tomu, že tam, kde dorazí on a jeho poselství, tam přijde pro Fukušimu a Japonsko naděje; a že to bude součástí měnícího se Japonska v Jeho království!

 


Zpět
Zpět