Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©24/10/2014 Revive Israel Ministries

24 star ších

Ašer Intrater

V knize Zjevení nacházíme neobvyklou a poněkud překvapivou skupinu lidí, která je známá jako „24 starších.“ Mohou se nám jevit jako elitní skupina vůdců, kteří jsou součástí nejbližšího okolí trůnu samotného Boha, spolu s Ješuou a „4 živýma bytostma.“

Jejich specifická identita není známa, ale číslo 24 je samozřejmě 2 krát 12, a tak připomíná 12 kmenů a 12 Ješuových apoštolů. Ješua řekl apoštolům, že pokud mu budou věrní až do smrti, budou sedět na 12trůnech, budou po vzkříšení vládnout a soudit dvanáct izraelských kmenů v království Mesiáše (Matouš 19,28). Možná, že těch druhých 12 představuje vládnoucí pozici pro zbytek národů.

V každém případě je jejich blízkost Božímu trůnu něčím nepředstavitelným. Jak by mohl někdo někdy dosáhnout takového postavení v blízkosti Boží? Je zajímavé, že ve všech šesti zmínkách o 24 starších je najdeme dělat přesně to samé: pokořují se a uctívají Boha.

Padají k zemi, uctívají a pokládají své koruny před Bohem (Zjevení 4,10); modlí se a chválí harfami a kadidly, padají před Beránkem (5,8); padají na tvář a klanějí se (5,14); padají a uctívají spolu s nesčetnými anděly a svatými (7,11); padají a klaní se za zvuku sedmé trubky (11,16); padají a uctívají před Druhým příchodem (19,4).

Jejich pokora a uctívání je hlavním společným jmenovatelem popisu 24 starších; ve skutečnosti je v Písmu uvedena téměř tato jediná charakteristika. To nám připomíná Mojžíše, který padá na tvář před svými kritiky, Jozua a jeho pobyt ve stanu setkávání, Davida uctívajícího na poli, kdy byl ještě jako chlapec pastýř.

Zdá se, že pokora a úcta 24 starších byla zásadní kvalitou a předpokladem pro jejich dosažení nejvyšší myslitelné úrovně osudu, slávy a moci. Není to také to, co Bůh hledá v tobě a ve mě?


Izrael a Filipíny

Alberto Fernandez

Mezi Bohem vyvoleným národem Izrael a naším národem na Filipínách je nadpřirozený vztah. Zde je několik svědectví o tom, jak byl tento vztah svrchovaně řízen samotným Bohem.
Za prvé, v roce 1939 prezident Manuel Quezon vytvořil politiku „otevřených dveří“ a udělil víza pro Židy prchající před holocaustem v Evropě, aby mohli najít bezpečné útočiště v Manile. Quezon dokonce daroval něco ze svých vlastních pozemků v Marikina, kde ubytoval uprchlíky. Asi 1200 Židů využilo nabídku Filipín a bylo tak zachráněno. Pokud by dveře nebyly v Evropě předčasně uzavřeny Hitlerem, národ byl připraven přijmout až 10.000 Židů.

Za druhé, 29. listopadu 1947 v napjatém dramatu při jednání rady OSN, Filipíny byly posledním národem, který hlasoval pro vytvoření židovského státu, čímž udělil dvoutřetinovou většinu. Nejmenovaný svědek popsal, že jeden diplomat z izraelského týmu vyhledal filipínského delegáta na pánských WC a vyhnal ho do haly s jeho rozhodujících hlasem.

Za třetí, v průběhu roku 1973, v čase Jom Kippurské války, byl Izrael zaskočen, že Rusové dodali Egypťanům „rakety země-vzduch (SAM).“ Izraelské letectvo bylo vyčerpané a Spojené státy nemohly zasáhnout, protože bylo nebezpečí eskalace napětí vztahů s Ruskem. V té době byl Írán pod nadvládou jejich spojence šáha Pahlávího a hostil americkou leteckou základnu.
Americké letectvo na základu najalo 600 filipínských leteckých mechaniků na pomoc při budování íránského letectva. V klíčovém okamžiku této obtížné války, byli všichni ostatní pracovníci převeleni až na Filipínce, kteří zde zůstali sami a dělali podřadnou práci a malovali Davidovu hvězdu na všechna americká letadla. Oni si uvědomovali význam toho, co udělali, aby pomohli izraelským silám vyhrát o několik desetiletí později válku.

Jsme přesvědčeni, že to jak jsme stáli za Izraelem, je pro Filipíny požehnáním (Genesis 12, 3).   


Čínský průlom

Ariel Blumenthal

Tyto poslední dva týdny jsme byli svědky určitého průlomu ve vztazích mezi čínskými křesťany a mesiánskou komunitou v Izraeli. Jak jsme minulý týden informovali o učení Zhang Fuhenga, probuzení v Číně sahá až do roku 1920 a během této doby první vlna nových křesťanů v Číně obdržela vizi „Zpět do Jeruzaléma“. Za mocného šíření evangelia v pronásledované „podzemní“ církvi v roce 1980, došlo k obnovení stejné vize o Jeruzalému. Během nedávných konferencí a setkání, několik čínských představitelů vyjádřilo, že pomalu vidí naplňování téměř 100 let staré vize.

Část jejich vize zahrnuje nejen přinášení evangelia Židům a Arabům, ale vidět usmíření mezi Židy a Araby v důsledku modlitby a evangelizace Číňanů. Při jednom klíčovém setkání s jedním egyptským arabským věřícím, který přišel dopředu, aby v pokoře vyjádřil svou ochotu, že duchovně vstupuje do svazku s mesiánskými bratry. Ašer k němu přistoupil a objal ho. Každý se rozplakal. Ašer a Ariel jménem mesiánské komunity činili pokání za naši pýchu a zradu, a to jak ve vztahu k Ješuovi, tak k našim arabským bratrům a sestrám.

Tento mocný čas přímluv přinášel průlom do vztahů s Číňany, Araby a Židy. Asi hodinu a půl toto spontánní uvolnění pokračovalo; mohli jsme cítit, že pravomoci a knížectví zla jsou strženy. Svědectví o tom, co se stalo se šíří zpět napříč čínskými a arabskými církvemi. Tuze moc se těšíme na hlavní „822 Call Gathering konferenci“ v Jeruzalémě, která proběhne 10. -13. 10. Hlavním tématem bude bod duchovního obratu (822Call.org). Verš, který byl mnoha účastníky shodně vnímán je z Efezským 3,10 - Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost.


Zpět
Zpět