Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©19/12/2014 Revive Israel Ministries

P řechod Cedronu

Ašer Intrater

Všimli jste si někdy slova „zahrada“ v Janovi 18,1, -  „Po těch slovech vyšel Ježíš se svými učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada…

Která zahrada to byla? – Zahrada Getsemane.

Jaké konkrétní „slova“ Ješua na závěr rozhovoru s učedníky pronášel? – Modlitbu v Janovi 17

Ješua se modlil za své učedníky, aby byli jednotní, oslaveni a na tomto světě chráněni, protože on sám se měl vrátit do nebe.

Ješua se modlil tuto velkolepou modlitbu za své učedníky pravděpodobně na hoře Sion, a pak přešel údolí Cedron, aby se krví potil při modlitbě v Getsemane. Tyto dvě modlitby byly přibližně hodinu od sebe. Mezi nimi bylo bezesporu duchovní spojení.

Modlitba Getsemanská – „Avšak ne jak já chci, ale jak chceš ty“ (Matouš 26,39), byla odpovědí na modlitbu v Janovi 17. On se zasvětil poslušnosti dokonce až tak, že zemřel na smrt na kříži a sestoupil do pekla, aby Jeho modlitba za Jeho učedníky byla naplněna.

Klíčové události toho večera:

 1. Příchod na horu Sion do horní místnosti
 2. Společné jezení beránka
 3. Společná večeře Páně
 4. Modlitba V Janovi 17
 5. Přechod Cedronu
 6. Usednutí v Getsemanské zahradě
 7. Modlitba „ne má vůle“
 8. Zatčení
 9. Slyšení před veleknězem
 10. Slyšení před Pilátem

Pokud to zkrátíme:

 1. Pesach
 2. Večeře Páně
 3. Jan 17
 4. Getsemane
 5. Ukřižování

Ježíš byl ukřižován, aby byly naplněny všechny nádherné věci, za které se modlil ohledně svých učedníků v Janovi 17. V Getsemane se modlil, aby byl ochoten obětovat sám sebe za účelem naplnění modlitby v Janovi 17. Jeho modlitba za náš slavný osud od něho samotného požadovala naprostou oddanost, která vedla k Jeho ukřižování za nás.

Ihned po této modlitbě přišli vojáci, aby Ho zatkli. Byl tak naplněn svatostí a moci, že když jim řekl: „To jsem já“, vojáci padli na zem (Jan 18,6). Když se spolu s Ješuou v oddanosti a lásce modlíme modlitbu v Janovi 17 a modlitbu Getsemanské zahrady, dojde pro Boží království taktéž k uvolnění velké síly.


Beit Netanel Open House

Ráchel a Gilad

Nedávno tomu jsme měli příležitost pozvat 12 přátel na slavnostní šabatové jídlo. Kolem našeho stolu byli lidé z různých oblastí, kterým jsme mohli sdílet evangelium. Řemeslník, který mi opravil kotel a jeho přítelkyně, Nachum z restaurace, Michelle, která se mi stará o nehty… Byla jsem ohromena, že i když se navzájem neznali, tak jsme byli schopni mít nádherný čas přátelství a samozřejmě jsme mluvili o Pánu. Jsem s nimi v kontaktu, a doufám, že se zase brzy setkáme.

Prosím, modlete se za tuto skupinu dvanácti a za nadcházející den otevřených dveří v průběhu vánočních svátků (mnoho Izraelců je těmito svátky fascinováno). Očekáváme více než padesát nevěřících, kteří přijdou a se kterými budeme mít opět možnost sdílet evangelium.

Izraelské volby

V Izraeli zbývají do parlamentních voleb tři měsíce. Je ohromující, jak až velké množství politických stran v této malé zemi je. Tento týden byly například registrovány další 2 významné strany.

První strana je Moše Kachlona, bývalého lídra Likudu, který sebe zařazuje do politického středu, který má zájem o sociální péči a agendu sociální spravedlnosti. Kachlon pravděpodobně přebere část hlasů straně Jaira Lapida. Jelikož je Kachlon „novou“ postavou na politické scéně a je sefaradským Židem, získá určitě hodně hlasů i ze stran Šas. Protože Kachlon zastává rozhodnou centristickou politiku, deklaroval, že se nestane součástí jakékoliv levicové, nebo pravicové vlády.

Druhá strana byla založena Eli Jišajem, což je muž číslo dvě ve straně Šas. To představuje významný rozkol mezi sefardskými ortodoxními Židy, což potvrzuje jak  Jišaj, tak i Arje Deri, současný šéf strany Šas, oba následovníci silné strany Ovadia Josefa.


Může pocházet něco dobrého z Nazareta?

Greta Mavro

V neděli 14. prosince, jsme se zúčastnili akce organizované otcem Gabrielem Naddafem a Křesťanským náborovým fórem. Premiér Benjamin Netanjahu, vojáci, policisté a stovky čestných hostů se sešli v Nazaret Illit, aby oslavili společnou vizi integrace arabsky mluvících křesťanů do izraelské společnosti.

Premiér pochválil křesťanské vojáky za obranu a ochranu Izraele, potvrdil závazek své vlády péče o menšiny, a slíbil, že se bude zasazovat o dodržování svobody náboženského vyznání pro všechny své občany a to bez výjimky. Když Netanjahu hovořil o situaci křesťanů na Blízkém východě, prohlásil, že byl mezi „přáteli a bratry“. Věděla jsem, že Bůh tvoří něco věčného v srdcích svého lidu.

Vzhledem k tomu že je otec Naddaf koordinátorem Křesťanského náborového fóra a je pravoslavným knězem, deklaroval společný osud blízkovýchodních křesťanů s Izraelem. Toto rodící se hnutí aramejsko- arabsky mluvících křesťanů je v Izraeli na cestě pravdy a národní identity. Navzdory videím rekrutačního fóra která, zobrazovala kříž vedle vlající izraelské vlajky, jsem si neuvědomovala, že by to někoho ze zúčastněných židovských hostů pohoršovalo.

Skutečnost, že dva muži, jeden žid a jeden pravoslavný, vybudovali vzájemnou úctu a chrání jeden druhého, je silným prorockým obrazem. Premiér Netanjahu a otec Naddaf, dva synové téhož Otce, pocházející ze stejné starověké víry, v pomalých a smysluplných krocích, se k sobě obrací v objetí vzájemného respektu.


Chození v sexuální čistotě

V prvním ze čtyř videí se Cody Archer sdílí ze svého vlastního života, kdy jako mladý muž zápasil s pornografií. V následujících třech videích odhaluje klíče, které mu pomohly překonat a najít vítězství v oblasti sexuální čistoty. Pro sledování klikněte ZDE!


Zpět
Zpět