Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©27/2/2015 Revive Israel Ministries

Půst Ester

Prosím připojte se k nám k 12hodinovému uctívání, modlitbám a půstu, který proběhne ve středu, 4. března. Sejdeme se, abychom hledali Hospodina podle příkladu, který nám ukázala za dnů perské říše královna Ester. Živé vysílání bude na webu k dispozici od 9:00 do 21:00 jeruzalémského času (u nás 8:00 - 20:00).

Tento rok to vypadá na něco víc než jen shodu okolností, protože tento svátek připadá právě na dobu, kdy izraelský premiér má promluvit v USA o hrozbě íránského (moderní Persie) nukleárního zbrojení a financování celosvětového džihádistického teroru. Okamžitě poté následují v Izraeli vládní volby. Tato paralela ke knize Ester je pozoruhodná. Potřeba přímluv je rovněž stejně urgentní, jako byla tehdy.

*Důležité*
Abyste se mohli k nám připojit skrze web, navštivte prosím v den svátku: reviveisrael.org

Pokud chcete sledovat video s pozvánkou, klikněte zde.


Pět způsobů utrpení, které přinášejí život

Ron Cantor

Jeden z mých nejoblíbenějších veršů je Filipským 3,10. Pavel zde je právě ve vězení, přesto místo aby žádal Boha o záchranu z vězení, říká:

…abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti…

Většina lidí si přečte první část tohoto verše a zastaví se. Ale abychom obdrželi moc vzkříšení, musíme prvně zemřít. Nikdo nikdy nebyl vzkříšen, jestliže nejprve nezemřel!

My přijímáme tuto smrt – vstupujíce do Jeho utrpení – skrze utrpení za evangelium. Zde je pět duchovních benefitů utrpení:

S utrpením přichází intimita

Ve vztahu s Ješuou můžeme dosáhnout určité roviny intimity, které dosáhneme pouze skrze utrpení. Pavel dává na roveň poznání Mesiáše s účastí na Jeho utrpení.

Ješua nás zve k tomu, abychom trpěli s Ním

Když jsem před mnoha lety procházel obzvlášť těžkou událostí v mém životě – tak těžkou, že jsem myslel, že skončím se službou – slyšel jsem Pánův hlas. Věděl jsem, že se můžu bránit a mnoho lidí mě k tomu povzbuzovalo, ale Ješuovo slovo ke mně znělo: „Zvu tě, abys se mnou zemřel.“ V té minutě, kdy jsem řekl ano, mě naplnil pokoj a věděl jsem, že On mě ospravedlní. A to také v průběhu následujících pár měsíců učinil. Kdybych se bránil, zkratoval bych Jeho intervenci.

Utrpení přináší zralost

Na biblické škole jsme měli mladého „proroka“, který přišel a sloužil. Měl 18 let a zjevně byl pomazaný, ale náš ředitel nás varoval, že pouze léta přináší moudrost. O pár let později se ukázalo, že tento mladík se stal homosexuálem. Josef měl již jako náctiletý prorocké obdarování, ale byl příliš nevyzrálý, aby ho používal. Kvůli tomu, že vše vyžvanil svým bratrům, skončil jako otrok – pak jako vězeň. Až po mnoha letech a zkouškách se stal konečně dostatečně vyzrálým pro své povolání. Jeho utrpení jej připravilo. V rozpětí několika hodin se stal nejmocnějším mužem světa.

Čím větší povolání, tím větší utrpení

Král David obdržel povolání stát se králem již jako chlapec. A na chvíli se věci začaly hýbat, jako by se to mohlo naplnit každou minutou: byl pozván, aby Saulovi hrál na harfu; zabil Goliáše; stává se generálem a dokonce dostává slib od právoplatného dědice, Jonatána, že David bude králem místo něj. A pak najednou jej král chce zabít. Po více než desetiletí trpí, jak musí utíkat před Saulem. Ale nakonec toto vše sloužilo k jeho přípravě. Starší, vyspělejší David má dvě šance zabít Saula, ale neudělá to. Dospěl a krátce na to se stal králem.

Ze smrti se rodí život

Pavel v 1. Korintským 4,10-12 říká, že když přijímáme smrt pro evangelium, vyprodukuje to v posluchačích život. Veškeré utrpení, které snášel pro evangelium, uvolnilo mocné pomazání v jeho úsilí kázat Dobrou zprávu. Ne dlouho po revoluci jsme rok žili na Ukrajině. V bytě jsme bojovali s blechami, toaleta každou noc chrlila na podlahu splašky a byly zde i hrozby mafie. Bylo to velmi těžké! Ale nakonec jsme za sebou zanechali sbor, který kvete až do dnes.

Přestože utrpení vůbec není sranda, neexistuje prostě žádná jiná cesta jak se stát tím, kým nás Bůh povolal, abychom byli.


Boží bázeň a vzájemná podřízenost

Ašer Intrater

Existuje mnoho nádherných a pronikavých věcí, které jsou v Bibli napsané o Boží bázni. Bojíme se Boha, protože On trestá zlo, dokonce navždy (Lukáš 12,5). Boží bázeň je čistá a trvá navěky (Žalm 19,9). Boží bázeň vede k zázrakům a uzdravením (Skutky 2,43; 5,11-12). Když se bojíme Boha, nemáme strach z ničeho jiného (Lukáš 12,4). Boží bázní nenávidíme zlo (Přísloví 8,13). Skrze Boží bázeň můžeme uctívat Pána (Zjevení 15,4).

Toto vše zní velmi pěkně a duchovně. Ale jak bázeň před Hospodinem vypadá v praktické aplikaci? Jak poznáme, že ji máme nebo ne?

Efezským 5,21:  Podřizujte se jeden druhému v bázni Kristově.

Boží bázeň mezi námi vyústí v podřízenost jedni druhým. Když se bojím Boha, nechci být pyšný nebo ve vzpouře. Chci naslouchat schopnosti druhých rozlišovat a jejich korekci vůči mně. A abych toto byl schopen činit, musím být podřízený druhým.

A totéž platí i pro ně. I oni se budou chtít podřídit. Proto bychom se měli chtít podřizovat jedni druhým. Naše bázeň před Bohem začíná plodit ovoce skrze vzájemnou podřízenost. Toto je jeden z důkazů, že mezi námi existuje Boží bázeň. Jestliže tedy není žádné vzájemné podřízení, pravděpodobně zde není ani Boží bázeň.


Snášet zkoušky

V tomto audio poselství ze sboru Ahavat Ješua v Jeruzalémě mluví Ašer o třech zkouškách, kterým musíme všichni čelit a předstoupit s nimi před Boha. Pro poslech klikněte zde!


Zpět
Zpět