Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©24/4/2015 Revive Israel Ministries

Přicházející Plnost

Dan Juster

Věříme, že Bůh obnoví veškerou pravdu a správné vyznání, které se v Kristově Těle věřících ztratilo. Církev v různých epochách zaznamenala pokrok i pokles. V jednom období byly některé pravdy vyzdviženy, v dalším období se ztratily a v pozdějším čase se znovu vyzvedly.

V poslední době se dějí některé pokroky souběžně s obnovou Izraele. Znovuobjevení křtu v Duchu Svatém a mluvení v jazycích probíhalo ve stejné době jako raný návrat Sionistů do země Izrael. Obnova Pozdní déšť proběhla současně se Dnem nezávislosti izraelského národa. Na konci šedesátých let přichází charizmatická obnova, ve stejné době, kdy Izrael znovu přebírá vládu nad Starým městem, původní částí Jeruzaléma.

Na druhé straně jsou zde dimenze pravdy, které jsou dnes zdůrazňovány méně, než tomu bylo v minulých létech. Prosazování církevního učednictví bylo před sto lety větší, než je tomu v dnešním západním světě. Rozvod je dnes běžný. A to je hrozná ztráta. K tomu navíc, každý věk církve zaznamenal pokrok a jasně zářící příklady pravdy.

Slovo „obnova“ jak je užito ve skutcích 3 představuje víc, než jen obnovení něčeho co jednoduše dříve existovalo. „ a přišly časy osvěžení od Pánovy tváře, a aby poslal určeného vám Mesiáše, Ježíše. Nebe ho musí přijmout až do časů obnovy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků.“ (Skutky3, 20-21). Toto ukazuje na obnovu světa v Ráj. To, že by veškeré lidstvo vstoupilo do Ráje je něco většího a přesahujícího vše, co se kdy v minulosti stalo. Písmo nás vede k víře, že jdeme vstříc něčemu většímu, než co se obvykle vybaví pod slovem obnova. Jdeme vstříc PLNOSTI.

To znamená, že Tělo Věřících přijde na místo zralosti, jednoty, moci a čistoty, která je ukázaná v Efeským 4-5 a Zjevení 7. Pětinásobná služba vybavuje svaté, dokud všichni nedojdou jednoty víry a nedorostou do zralého muže, korporace muže. Toto dosahuje veškeré míry plnosti Mesiáše (Efeským 4,13). V Efeským 5 je Mesiášova nevěsta popsána jako slavná církev bez poskvrny, vrásky, nebo jakýchkoliv jiných vad, slavná a bez úhony (5,27). Zjevení 7 popisuje velký zástup lidí ze všech národů v nebeském uctívání, odění v bílém rouchu, obraz jeho nevěsty posledních dnů. Jan 17,21 je modlitbou za jednotu Těla, o které Ješua žádal před soudem a ukřižováním.

To vše nám dává velkou naději, že uvidíme Tělo věřících vstoupit do plnosti. Pouze taková Nevěsta bude schopná adekvátně ovlivnit spasení Izraele a všech národů světa.


Malomocní

Victoria Trubeck

Dvě části Tory se v Leviticus zabývají tím, jak mají kněží zkontrolovat lidi nakažené malomocenstvím. Jsou popsány přesné detaily hnisu, barvy kůže a vlasových folikulů. Kněží se museli stát odborníky na diagnostiku malomocenství.

Tento test malomocenství byl dobře popsán tisíce let před Ješuou. Během těchto let byly zaznamenány tři případy nadpřirozeného uzdravení z malomocenství (Jób, Miriam a Náman). Avšak žáden z nich se nemusel ohlásit kněžím.

V Matoušově evangeliu bylo prvním Ješuovým zázrakem uzdravení malomocného. Ješua ho okamžitě poslal, aby se ukázal kněžím. (Matouš 8,3-4). Kněží museli být v šoku.

Pak Ješua uzdravil dalších DESET malomocných a stejným způsobem je poslal ke kněžím (Lukáš 17,8). A vypadá to, že tam bylo i pár dalších uzdravených (Matouš 11,5)- kněží byli určitě udiveni.
Tito kněží, kteří byli experty na diagnostiku malomocných, byli ve skvělé pozici potvrdit a zdokumentovat zázračné uzdravení všech těchto malomocných. Kdo by to mohl popřít?

Jejich znalost uzdravených z malomocenství byla nezpochybnitelným svědectvím, které později přivedlo mnohé k víře v Ješuu: Skutky 6-7- … Také velký zástup kněží byl poslušný víry. Možná úseky o malomocenství v Tóře byly Bohem předurčeny 1400 let dopředu, aby Ješuovo uzdravení malomocných mohlo byt přesně dosvědčeno!


Volání k Modlitbě za Ameriku

V úterý 28 dubna 2015 Americký nejvyšší soud vyslechne argumenty o tom, zda Ústava dává homosexuálním párům právo uzavřít manželství nehledě na to, jak se jednotlivé státy rozhodly.

100 000 vedoucích v Mesiášově těle očekávají, že v tento den společně povstanou v modlitbě. Také se budeme modlit a prosíme Vás, abyste se připojili k nám ve víře v historické vylití pokání a v obnovu napříč Amerikou, a aby bylo zachováno Boží slovo ohledně manželství.


Smlouva: Věrnost mezi zradou lidstva

Jeden židovský komik kdysi řekl: „Židé jsou jako všichni ostatní, až na to že jsou víc!“ Víte co je na nás zvláštního? Nic! To jen, že Bůh si vybral náš národ, náš lid, aby ukázal svoje neuvěřitelné milosrdenství, milost a věrnost! Chcete-li si poslechnout toto Ašerovo poselství v audioverzi v angličtině, klikněte ZDE.


Írán a Koalice

Modlete se prosím stále za sestavení Izraelské vlády. O klíčových vládních pozicích ministerstva zahraničí, vnitra, školství, spravedlnosti a vnitřní bezpečnosti nebylo dosud rozhodnuto. Tato rozhodnutí ovlivní život v Izraeli na několik dalších let.

Mnozí v Izraeli, Egyptě a Saudské Arábii jsou šokování nad tím, jak jsou USA, Rusko, Austrálie a další státy OSN tak rychle připraveni přijmout režim Ajatolláha v Íránu. Odstranění sankcí podporuje, jak se zdá, nové zbrojení a financování islámského teroru po celém Blízkém východě.


Pozvání na Šavuot

Zveme Vás i tento rok, abyste se připojili k nám na Šavuot (Letnice) osobně nebo prostřednictvím našeho živého webového streamu. Událost začíná 23. května 2015 v 22:00 (Izraelského času) a pokračuje po dobu 8 hodin.

Speciální video-pozvánka od Ašera, klikněte ZDE!

K připojení na živé webové vysílání navštivte webové stránky reviveisrael.org. Vysílání bude přístupné od začátku shromáždění.


Zpět

Zpět