Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©15/5/2015 Revive Israel Ministries

Usilujme o jednotu

 Ašer Intrater

V Božím království je vždycky prioritou jednota (Zacharjáš 14,9). Pracovat pro jednotu není nikdy snadné. Zahrnuje to překonávání odporu, jít proti proudu, překlenutí rozdílů mezi lidmi a boj proti ďáblu (Lukáš 11,16-17). Je to bolestivé, protože to zahrnuje přiblížení se k lidem, kteří nám ublížili. A přesto, pro dobro všech je jednota nezbytná.

Musíme usilovat o jednotu.  Zde je několik anglických překladů Efeským 4,3 o tom, jak se má udržovat jednota Ducha:

Snažit se udržet jednotu Ducha (KJ); Svědomitě...(AS); Usilovat zachovat...(CE); Dychtit zachovat...(ES); Těžce pracovat, abyste společně žili jako jeden... (NL); Vroucně bojovat o uhlídání jednoty... (Amp.)

Součást úsilí o dosažení jednoty je komunikace. Zabere to hodně komunikace, aby se vyřešily rozdílné názory. Komunikace může být vyčerpávající. A přesto smluvní dialogy a diskuze pomáhají přiblížit se k jednotě. Hřích způsobuje nedorozumění a zmatek. Snažíme se zvrátit „prokletí“ babylonské věže.

Dalším důvodem jsou lidské ambice. Spousta lidí se chce dostat do popředí kvůli vlastnímu prospěchu, takže se od ostatních oddělí. Usilování o ambice brání v usilování o jednotu. Výsledkem pýchy a ambicí jsou často separace a rozdělení (Přísloví 18,1).


Požadavek Jednoty

Nedávno jsme viděli, jak je těžké pro premiéra Netanjahua dosáhnout jednoty k ustanovení koalice v jeho vládě. Pokud není jednota, nebude žádná koalice; pokud není koalice, nebude žádná vláda. Tak jako Netanjahuova vláda závisí na jednotě stran, tak i Ješuovo království závisí na jednotě Mesiášova Těla.

Mezi Izraelským národem a Mesiášovým Tělem existuje souvislost. Jako vládní koalice vyžaduje jednotu mezi politickými vůdci, tak i Ješuovo království vyžaduje jednotu mezi duchovními vůdci. (Proto výzva k jednotě v Efeským 4,3 je následována „pěti složkami“ vůdcovství a jejich rolí v přivádění Těla k jednotě a dospělosti v Efeským 4,11-15.)


Pojďme Spolu

Konference Kenes, parlament Knesset, sbor Kn'ssiah a synagoga Bet Knesset, všechna tato hebrejská slova pocházejí ze stejného kořene כנס – což znamená „přinést dovnitř, shromáždit.“

Jednota Božího království je nalezená uvnitř Církve (Jan 17,23), uvnitř Izraele (Ezechiel 37,22), a také mezi Církvi a Izraelem (proto jednotu z Efeským 4,3 předchází jednota Židů a Pohanů v Efeským 2,14-16; 3,3-6). Jako smluvní jednota mezi mužem a ženou zapříčiní zrod dítěte, tak smluvní jednota mezi Izraelem a Církvi zapříčiní zrod Božímu království na zemi (Římanům 11,12-26).

Buďme dychtiví a pilní pro jednotu Ducha ve všech sférách vztahů: od nejindividuálnějších (manželství) až po nejmezinárodnější (Izrael a Církev). Nehledě na to kolik úsilí a bolesti to stojí, usilujme o větší dobro Božího království.


Modlitby za Izraelskou koalici

V politické sféře se tento týden událo spoustu zvláštních věcí, jak v zde v zemi tak i na mezinárodní scéně. Liberman opustil koalici. Netanjahu má těžké období, zatím co dává dohromady vládu. Všude je vidět demonstrace, rasismus, násilí, rozdělení a korupce. Koalice 61 by byla pravděpodobně vratká. Mezi Spojenými Státy Americkými a koalicí sunnitských Arabů vedenou Saúdskou Arábii a Egyptem je krize; nemluvě o pokračujícím krveprolití v Jemenu a Sýrii.

Klíčovou otázkou je, kdo bude ministrem zahraničí, a zda se Netanjahu pokusí vytvořit jednotnou vládu s Labor či nikoli.  Je možné, že by raději měl větší vládu a Herzoga vůdce Labor by měl jako Ministra zahraničí, ale vnitřní politikové to nedovolí. Je to těžké rozpoznat.
Jako Mesiášovo Tělo máme duchovní a prorockou zodpovědnost modlit se za Izraelskou vládu. Modleme se za moudrost, pokoru a jednotu pro všechny členy Knessetu a zvláště za sílu premiéra Netanjahua.


Baruch Haba Tour

Minulý týden jsme měli to potěšení hostit Baruch Haba tour.  Tato skupina se skládala z více jak 100 věřících z 11 různých zemí, kteří přišli do Izraele, aby přijali vyučování od národních vedoucích, cestovali po zemi, setkali se s místními věřícími, navštívili společenství, prohlédli si biblická místa a uvolnili prorocké modlitby a přímluvy ze strategických míst v Izraeli.

Být svědkem různých kmenů a jazyků jak se spojili dohromady, aby vzdali chválu Králi králů v Hebrejštině, byla úžasná zkušenost! Bylo to nádherné ztvárnění jednoho nového člověka. Tento čas jsme zakončili prohlašováním v moci a jednotě  Baruch Haba B’shem Adonai (Požehnaný, který přichází ve jménu Pána – Matouš 23,39).

Pro zhlédnutí jednoho poselství, které Ašer sdílel se skupinou v Angličtině, klikněte ZDE!


Pozvání na Šavuot

Připojte se k nám příští týden na Šavuot (Letnice). Událost začíná 23. května 2015 v 22:00 (Izraelského času) a trvá 8 hodin.

Speciální Ašerovo viedopozvání, klikněte ZDE!

Pro živý vysílání navštivte prosím v době konání reviveisrael.org.


Aktuality Beit Netanel

Rachel & Gilad

Minulý týden jsem měla potěšení hostit ve svém domě padesát žen z prestižní high-tech společnosti v Tel Avivu. Průvodce, který zná můj příběh, je přivedl, aby zjistily, proč věřím v Ješuu. Řeklaa jsem jim o prázdném místě v srdci každého z nás, a že to prázdné místo nemůže vyplnit nic jiného než Ješua. Požádaly mě, zda by mohly přijít a sdílet se mnou Šabatní večer a dozvědět se více o tom, co znamená narodit se znovu. Mnohé z nich mě objaly a řekly mi, že jsem jim dala novou naději.

Nedávno jsem dělala rozhovor v TBN a sdílela jsem část svého svědectví. Ke zhlédnutí v Angličtině klikněte ZDE!


Zpět

Zpět