Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©10/7/2015 Revive Israel Ministries

Odpadnutí a nová definice církve

Ašer Intrater

Řecká ekonomická krize může způsobit dominový efekt v celém evropském bankovním systému. Současný řecký nedoplatek dluhu MMF dosahuje výše 1,6 miliardy eur. Pro porovnání americký státní dluh činí 18 triliónů dolarů!  V průběhu posledních 3 týdnů čínské akcie ztratily více než třetinu své hodnoty a to navzdory vládním snahám o zastavení tohoto bezprecedentního pádu. Nakonec, všechny z těchto ekonomických problémů by mohly tlačit na jednotný svět kreditního systému.

Je pravděpodobné, že šířením rozdělení rodinných a sexuálních hodnot, včetně zneužívání, sadismu, internetové pornografie, cizoložství a rozvodu, dojde ke zničení základních sociálních struktur v nadcházející generaci. Problém s homosexuálním manželstvím není primárně o právu těchto jednotlivců žít spolu, ale o re-definici morálních norem a standardů ve společnosti, které existují tisíce let. Dojde to až do fáze, kdy se děti na základních školách budou učit, že transsexualita je „normální“ volbou mezi mnoha možnými sexuálními genderově vyváženými „orientacemi“.

Jedna izraelská televizní reklama zobrazuje atraktivní filmovou hvězdu povzbuzující jedenáctileté až dvanáctileté děti ve třídě, aby zvážily bytí homosexuály. Mesiánský kibuc Jad Hašmona byl žalován pro neumožnění lesbické svatby ve svém areálu. Každý, kdo upřednostňuje tradiční manželské normy, může tedy brzy čelit obvinění z diskriminace.
„Pacifistický" přístup militantního islámu povzbuzuje k více teroristickým útokům, zničení křesťanských církví a společenství, a tlak v OSN, aby přijalo opatření proti Izraeli. Počet antisemitských incidentů v Evropě se zvyšuje každým rokem. Odstranění sankcí na Írán není jen otázkou potenciálních jaderných zbraní, ale uvolnění miliard dolarů k islámským radikálům, sponzorovaných režimem ajatolláhů.

Mnoho hlavních proudů křesťanských denominací, jak katolických tak protestantských, opouští základní principy víry. Logickým vyústěním denominačního odklonu od víry by byla celosvětová ekumenická jednota, v níž každý může být v „jednotě“, bez ohledu na to, čemu člověk věří. Pravý věřící se stane nežádoucí menšinou ve většině denominací.
Tento ekumenický, náboženský, hospodářský a morální úpadek může být to, o čem Písmo hovoří jako „odpadnutí“:

II Tesalonickým 2: 3 - nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby…

Ostatní překlady se odkazují na toto jako „odvrácení“ nebo „vzpoura“. To může být právě tím, co Ješua nazval rostoucí „bezzákonností“ a ochladnutím mnoha srdcí. (Matouš 24,17). Nicméně zatímco se náboženské instituce mohou odvrátit od Boha, pozůstatek lidu opravdové víry a lásky bude v každém národě. Kumulativní zbytky víry po celém světě budou tvořit skutečné „Tělo Mesiáše“ na konci časů.

To bude vyžadovat nové předefinování všeho, co je známé jako „církev“. Pokud církevní instituce jsou bezbožné, jak můžeme definovat „pravou“ církev? Tato redefinice církve bude velkým problémem pro všechny věřící, počínaje současností. Pravé společenství víry se nazývá „ecclesia“ v řečtině a „kehila“ v hebrejštině. Co to je? Jak bude vypadat? Jaké bude mít vlastnosti?

Bez náboženské instituce schopné být dobrým příkladem víry, budou skuteční věřící nuceni hledat v Písmu a najít správnou definici. To se děje v každém reformačním hnutí. Kniha Skutků se stane více modelem ideálních komunit víry. Kniha Zjevení se zase stane příručkou víry na konci časů. Mezinárodní společenství víry uvidí, jak je dle Římanům 11 naroubováno do izraelského národa a smluvně připojeno k mesiánskému ostatku víry. Izrael a církev budou směřovat k jednotě.

Nadejde vlna čistoty, pokory a obětavosti ve světle celosvětového pronásledování a soužení. Ze společné duchovní zkušenosti pozůstatku věřících z každého pokolení národa a jazyka podle Jana 17 vyvstane mezi pravými věřícími nadpřirozená a božská jednota. Vedoucí představitelé této církve posledních časů budou „organicky“ spojeni v láskyplném vztahu, v podřízenosti Duchu svatému - spíše než tradičním, institucionálním strukturám. Ve světě plném mravní temnoty, bude toto slavné tělo lidí zářit jako světlo, a miliony lidí budou přitahovány k němu (Izajáš 60,1-3).


Definování Království

V této zprávě, Ašer hovoří o původu, směru a cíli Božího království. Primárním faktorem pozdržení Ješuovy vůle na zemi jsou lidkské bytosti. Ale takto věci nezůstanou navždy. Pro zhlédnutí v angličtině klikněte ZDE!


Nechte lva řvát

Antisemitismus je součástí historie církve. V mnoha sborech je až do dnešního dne silně přítomna temná minulost. „Nechte lva řvát“ (http://letthelionroar.com/), je nový film zobrazující narození protestantské církve, který vás vezme na cestu po reformaci, zobrazující velké reformátory a jejich vztah k židovskému lidu.

Vstupte do historie a buďte svědky toho, proč se nespočet věřících rozhodlo žehnat Izraeli jako Božímu vyvolenému lidu. Tento film bude sloužit jako nástroj pro prolomení klamu, který již tak dlouho odděluje Izrael a církev. Díky této pravdě je církev připravena pochopit svou totožnost a učinit krok do plného povolání.

Pro více informací a sledování traileru v angličtině, klikněte ZDE!


Ohlédnutí se za konferencí Elav

Minulý týden se uskutečnila každoroční třídenní konference mládeže a mladých dospělých "Elav (jemu), která se konala v Jeruzalémě, kde několik našich členů týmu sloužilo. Přibližně se konference zúčastnilo 800 židovských a arabských mladých včetně mnoha reprezentantů z více než 15 zemí, například z Egypta a Jordánska. Po jednom z večerních kázání Ricka Ridingse (zakladatel modlitebního domu Succat Hallel), nastal tak silný čas, kdy byli židovští a arabští věřící nejen odhodláni stát navzájem jeden za druhým vstříc pronásledování, které se na Blízkém východě zvyšuje, ale kdy byli z lásky schopni nabídnout své životy pro druhé (Jan 15,13). Pro sledování archivů z akce, klikněte ZDE!


Zpět

Zpět