Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©28/8/2015 Služba Revive Israel

Příběh Ašera Intratera

V tomto videu Ašer sdílí příběh svého dětství, spasení, Aliju a vznik Revive Israel. Pro sledování v angličtině klikněte ZDE.

"Důležité:" Pro sledování videa s titulky v různých jazycích, klikněte na symbol skrytých titulků (CC) v pravém dolním rohu přehrávače videa (to spustí anglické titulky). Pak klikněte na symbol Nastavení a vyberte (Titulky / CC angličtina>), další volba překladu a vyberte preferovaný jazyk.


Správná teologie

Daniel C. Juster

Zde jsou některé důrazy, jež považuji za správnou teologii, a které musí převládat v mesiánsko-židovském hnutí.

 1. Poslední časy - Máme být ztotožněni s církví posledních časů, která povede Izrael ke spáse, k návratu Mesiáše Ješuy a k tisíciletému království. Mezi mesiány naneštěstí zakořenilo učení, které říká, že budeme vytrženi sedm let před velkým probuzením v Izraeli. Míjíme tak klíčovou strategii pro Mesiánské hnutí v posledních dnech. Musíme tady být až do návratu Páně a naplnit mandát z Římanům 11.
 2. Moc Ducha Svatého - Moc Ducha a všechny Jeho dary budou mít v posledních dnech zásadní význam pro dosažení poslání mesiánských Židů a našich partnerů v širším těle Mesiáše, jehož jsme součástí. Jakékoli učení, které snižuje tuto důraz a nemotivuje lidi skrze lásku hledat sílu a všechny dary Ducha, je v těchto dnech kontraproduktivní. (I Kor 14; Skutky 1,8)
 3. Apoštolsko/prorocké vůdcovství - Je důležité se navzájem vyučovat, že apoštolské a prorocké vedení musí vyrůst v Izraeli, aby vedlo k jednotě k Tělu Kristovu a vybavilo církev ke zralosti, ke které je povolána (Ef 4,11ff.)
 4. Židovské kořeny – V Nové smlouvě, Tóra poskytuje univerzální etické a morální standardy, které jsou součástí spravedlivých požadavků na ty, kteří chodí v Duchu (Římanům 8,4). Spolu s Abrahamovou smlouvou (Země, lid, jazyk, národní identita) mozaika přikázání poskytují znamení židovské identity. Bez toho židovští věřící a Židé obecně by neměli charakteristický vzor pro život, který tvoří jejich národní identitu (Skutky 21,20-24).

Správná teologie je zásadní, má velkou praktickou důležitost a musí být pro nás ustanovena, abychom mohli naplnit naše povolání posledních dní. Prosím modlete se s námi za tato základní témata, aby byla vyučována správně.


10 Truck Tour across Canada

Paul Wilbur

Před několika měsíci jsem dostal telefonát od mého přítele Deana Bye, bývalého ředitele kanadské organizace Křesťané pro Izrael. Již je to více než rok, kdy byl jeden úspěšný podnikatel puzen od Boha ke koupi deseti bílých automobilů a darování jich do Izraele s cílem pomoci chudým.

Nejpozoruhodnější část tohoto příběhu spatřila světlo světa teprve před několika málo týdny. Za času holokaustu byl totiž v areálu tábora smrti Osvětim speciální prostor, kde byli Židé ihned po výstupu z dobytčích vozů nahnáni k selekci. Zde byli zbaveni všech jejich oděvů, a byl proveden konečný výběr. Nacisté zjistili, že si lidé zašili své zbývající bohatství do oblečení, bot, aktovek. To činili v naději, že si tak koupí cestu ke svobodě, nebo se jim podaří utéct.

A jaké bylo jméno tohoto místa konečného zoufalství? Barák Kanada! (Kanada je derivát hurónsko-irokézského názvu pro „malou vesnici“.) Nyní těchto deset bílých aut objevilo zcela nový význam a účel. Je možné, že bohatství národů bylo spravedlivými skladováno na takovou dobu, jako je tato?

Co kdyby místo okrádání Židů, byla tato auta naplněním OBNOVY Jákoba, a aby byla požehnáním místo prokletí, dáváním místo kořisti? Co když Kanada je první z mnoha národů, které obdržely tuto vizi obnovy? Mé srdce je pohnuto, když píši těchto pár řádků. "Vybudovat, obnovit… zabezpečit svůj lid!"

Pro sledování videa v angličtině, klikněte ZDE!


Modlitba Elul 40

Nacházíme se uprostřed času pokání a přímluv v měsíci Elul, Svátku troubení a Dne smíření. V tomto roce Šmita a konkrétně těchto 40 dnech jsme puzeni k mimořádně intenzivním modlitbám a duchovnímu boji.

 1. Ekonomika - americký dluh, blízkost bankrotu Řecka a dramatické změny na čínském akciovém trhu poukazují na hospodářskou krizi ve světě.
 2. Sýrie - Izrael tento týden zaútočil na základnu islámského džihádu hluboko uvnitř Sýrie poté, co teroristická skupina vystřelila 6 raket směrem k Izraeli. Mezitím ISIS pokračuje ve vraždách, znásilňování a ničení.
 3. Írán - Írán koupil zbraně z Ruska a obnovil spojení s Hizballáhem. Nárůst jejich podpory teroru s vydáním miliard dolarů po odstranění sankcí by mohlo ohrozit životy tisíců.
 4. Egypt - Mezi Izraelem, Egyptem, Saudskou Arábií a Kurdy roste neobvyklá spolupráce na boji proti islámskému radikalismu. Vzhledem k tomu, že Kurdové žijí v oblasti starověké Asýrie, může to být viděno jako částečné naplnění proroctví z Izajáše o „dálnici.“
 5. Židovské rozdělení – V americké židovské komunitě dochází k rostoucímu rozkolu na základě dohody s Íránem. Jedni sympatizují více s Izraelem a druzí, kteří se pomalu oddělují od Izraele.
 6. Mesiánští vedoucí - Mezi mnoha pastory v Izraeli došlo k vlně náhlých zdravotních problémů. Přes útoky pozůstatek věřících v Izraeli pokračuje v růstu jako rozvíjející se apoštolsko-prorocké společenství.
 7. Postoj Království - Křesťané na celém světě se duchovně více a více staví za Izrael a za mesiánskou komunitu žijící zde. Tento postoj dává prorocký význam k mnoho z těchto současným událostem uvedených výše.

Prosím, modlete se s námi za Boží vůli, jež se má uskutečnit ve všech těchto strategických oblastech. Chceme toto období zakončit na Jom Kippur společným postem a bohoslužbou všech našich pěti společenství.


Zpět

Zpět