Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©11/9/2015 Služba Revive Israel

Uprchlická krize

Juval Janaj

Dnes jsme svědky nejhorší uprchlické krize od druhé světové války. Evropa je zaplavována uprchlíky ze Sýrie a okolního regionu. Naskýtají se nám srdceryvné obrazy mužů, žen a dětí utíkajících a umírajících na cestě za záchranou svých životů.  Zatímco média svalují velkou část viny na politiky z EU ohledně přijímání a pomoci těmto uprchlíkům, skutečná příčina této krize se do značné míry ignoruje – což je radikální islám.

Měli bychom si také povšimnout skutečnosti, že muslimští uprchlíci nehledají azyl v sousedním muslimských zemích jako je Írán, Saúdská Arábie a další, ale raději riskují své životy na dlouhé a nebezpečné cestě do Evropy. Snaží se uniknout násilí, zneužívání, mučení a vraždění, které je čeká z rukou oddaných radikálních muslimů. Chápou, že soucit v těchto muslimských zemích nenajdou, naopak někteří, kteří se snažili překročit hranice těchto států, byli bez milosti zastřeleni.

Je také zajímavé, že rozhodnutí německé vlády k přijímání a pomoci uprchlíkům přichází v tomto roce 70. výročí ukončení druhé světové války.


Evangelizace uprchlíků

Jack Sara, Bethlehem Bible College

         
Svět čelí vlnám chaosu a obtíží proudících z Blízkého východu.  Lidé prchající ze Sýrie, Iráku, Súdánu a Libye směrem k Evropě jsou částečně křesťany, ale většina z nich jsou muslimové.  Jak můžeme svět tak ztrápený zasáhnout Kristovou láskou?  Jak se můžeme zapojit do změny jejich životů?

Pán nám dal příležitost s několika strategickými partnery vyzbrojit a podpořit arabské křesťanské vůdce v Evropě. Loni v létě jsme uspořádali dvě školící konference s účastí více než 100 arabských vedoucích z Rakouska a 150 z Německa a to včetně více než 100 íránských vedoucích.
 
Spolupracovali jsme s indonéskou církví, s Bethlehem Bible College a Evangelikální aliancí. Výsledky byly nad očekávání a chceme dále pokračovat ve zmocňování arabských církví v Evropě. „Zjevení Jana 3,8 - Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebou otevřené dveře, které nemůže nikdo zavřít.“

Zvažujeme v roce 2016 zrealizovat další turnus konferencí pro pastory a vedoucí mládeží z Evropy a připravit je na budoucí práci.  Potřebujeme vaše modlitby a podporu, abych byli schopni prakticky vstoupit do této vize služby Arabům v Evropě a uprchlíkům z Blízkého východu.


 „Tikkun“

Revive Israel je přidružena k Tikkun International, jež je sesterskou organizací a přátelským partnerstvím ve společné vizi probuzení Izraele a církve.

Název Tikkun je převzat z hebrejského slova pro obnovu, jak je popsáno ve Skutcích 3,21- "až do obnovení všech věcí" a v tradičním židovské pojmu vykoupení, zvaném Tikkun HaOlam.

Naše společná vize je obnova a dokončení původní apoštolského poslání, vedoucí k návratu Ješuy a zřízení Mesiášova království na zemi.

K našim základním hodnotám patří smluvní vztahy důvěryhodnosti a věrnosti, apoštolsko-prorocké vedení týmů a podpora mesiánského pozůstatku v zemi v Izraeli a po celém světě.

Náš starší poradní sbor je tvořen Danem Justerem, Ejtanem Šiškofem, Davidem Rudolfem, Paulem Wilburem a Ašerem Intraterem, kteří začali spolupracovat na této službě na konci sedmdesátých a počátku osmdesátých let.


Hrdinky – klíčové ženy, které připravily cestu…

Někteří z největších hrdinů Bible nejsou vůbec hrdiny ale hrdinkami. Tato kniha je studií o tuctu těchto klíčových žen, které vydláždily cestu pro nás všechny, kteří chodíme vírou v Boha Izraele.

Při studiu těchto žen víry nacházíme hluboké tajemství Písma, vhled do tajného Božího plánu, který navrhl před stvořením země. Je to pouze o pochopení víry z hlediska těchto žen, které nalezly toto tajemné zjevení.

Tato kniha je navržena tak, aby byla studií vedoucí ke zbožnosti. Zabývá se otázkami srdce. V mé vlastní osobní modlitbě mám pocit identifikace s těmito dvanácti zvláštními ženami. Snažím se „vžít do jejich kůže“ a získat inspiraci a postřehy, které měli.

Chci se s touto identifikací s vámi podělit v naději, že vám také přinese povzbuzení a inspiraci.

Kup teď!


Zpět

Zpět