Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©25/9/2015 Služba Revive Israel

Severní armáda

Ašer Intrater

Geografie izraelského národa je taková, že hlavní pozemní invaze může přijít jen ze severu. Na východě a jihu jsou hory a pouště. Na západě je moře. Pokud přicházíte ze severu, předtím, než narazíte na centrální pohoří v Judeji a Samaří, vstoupíte na široce otevřenou plán v údolí Jizreel kolem Megida. To je místo, které by bylo přirozené pro velkou pozemní bitvu. Od Har Megiddo je odvozen název Armageddon.

Bible mluví o vstupu cizích armád ze severu:
Jeremiáš 1,14 – Od severu se valí neštěstí na všechny obyvatele země.
Joel 2,20 – Severní vojsko od vás vyženu daleko na vyprahlou pustinu.
Ezechiel 38,15 – A přijdeš ze své domoviny na dálném severu se všemi národy (Góg a Magóg)

V roce 1990 americké vojenské síly v Iráku vytvořily jistou bariéru proti pohybu teroristických skupin v této oblasti. Když byla odstraněna, došlo k přeskupení islámských extrémistů v okolí. Nakonec došlo k vytvoření ISIL, který ve velké části konsolidoval své síly na území Iráku a Sýrie. Začali útočit na Asadův režim v Sýrii, který byl podporován Íránem. Proto se Írán a jeho dcera v Libanonu, teroristická skupina Hizballáh, začali bránit. Tento týden také Rusko nasadilo své síly v Sýrii, ve snaze obnovit svůj vliv v regionu.

Pokud to shrneme, tak tento týden došlo ke srocení vojenských a teroristických jednotek napojených na Al-Kajdu, ISIS, Assada, Rusko, Hizballáh a Írán. Ti všichni jsou situováni v Sýrii, bezprostředně na severu izraelské hranice. Všichni momentálně bojují proti sobě, ale pořád na severní hranici Izraele. Modleme se, ať jejich záměry zůstanou rozděleny (Lukáš 11,17). Je jeden potenciální problém, který by je všechny mohl sjednotit: Tím je jejich společná touha vymazat Izrael z map světa.

Minulý týden duchovní vůdce Íránu Chomejní prohlásil, že do 25 let přestane Izrael existovat.  Cítím v tomto „proroctví 25“ určitou démonickou inspiraci. Může se to stát, ale vyústí to v opačný výsledek: do 25 let se severní koalice sjednotí, aby zaútočila na Izrael, což povede k událostem soužení v posledních časech a nakonec i k příchodu Mesiáše Ješuy, který přijde ve vítězství a moci k obnově království pro Izrael a k vládě z Jeruzaléma nad zemí v tisíciletém království.


Den pokání

Naše oslavy Jom Kippuru byly mimořádné. Pět sborů a jejich vedení bylo v exemplární jednotě. Prostory v Jad Hašmoně byly narvány k prasknutí. Přítomnost a pomazání Ducha Svatého skrze chvály a uctívání byly hmatatelné.

Veřejně jsme četli Jonáše, Židům a Leviticus (ze svitku Tóry). Celodenní půst jsme ukončili troubením na Šófar a voláním „Baruch Haba“. Od mluvení v hebrejštině po modlitby v jazycích, celá tato událost byla přirozeně prorocká, naplněná láskou a úctou k Ješuovi. Děje se něco historicky významného.


Kým jsme jako Ecclesia (část 1)

V tomto poselství Ašer mluví o knize Efezským a povolání v Božím plánu jak pro jednotlivé věřící, tak pro celou církev. Jak můžeme stát v souladu s tímto plánem? Ke zhlédnutí v angličtině klikněte ZDE!


Sdílení se s přáteli (část druhá)

 Rachel Netanel

Moše mě pozval, abych mluvila k třiceti jeho studentům u řeky Jordán, kde Jan Křtitel pokřtil Ješuu. Uvědomila jsem si, že je to přesně stejné místo, kudy Jozue překročil Jordán a vešel do zaslíbené země. Šli jsme dolů podél řeky Jordán. V hebrejštině slovo „Jordan“ znamená jít dolů. Syrský vojevůdce Náman měl „jít dolů“ k řece Jordán. To znamená pokořit se. Musel se pokořit, aby obdržel uzdravení.

Následující den přivedla Penina dvě přítelkyně, aby s námi poobědvaly. Jedna z nich byla numeroložkou (v židovském mysticismu). Četla jsem z Deut. 18,10-12 Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. Byla šokována a překvapena. Řekla jsem ji, aby se modlila k Bohu Pravdy, a On ji zjeví Pravdu. Další žena mě okamžitě požádala o modlitbu a byla tak zasažena, že chtěla přijít i následující den.

Minulý pátek, když jsme byli v blízké vesnici Abu Goš, jeden arabský řidič nám při nehodě zničil celou jednu stranu našeho auta. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Všimla jsem si, že má měkké srdce a pozvala ho k nám domů. Vrátil se s námi, cítila jsem se unavená, ale jakmile jsem začala mluvit o Ješuovi, byla jsem naplněna energií. Bůh je úžasný!


Hudební video "Watchman: The Prophecy"

Toto je další hudební video Jeremjáše z Jeruzaléma! Možná si pamatujete na první video „Watchman“ natočené ve Starém Jeruzalémě. Dnes vám představujeme další díl „Watchman: The Prophecy“. Video je v podstatě vizí posledních časů v Jeruzalémě, očima „Goldy“ po té co je zázračně zachráněna andělem Šira. Ke zhlédnutí v angličtině klikněte zde!
 
Pro více videí navštivte:  www.watchmanvision.com


Zpět

Zpět