Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©9/10/2015 Služba Revive Israel

Kněžské povolání nebo dary Ducha?

Ašer Intrater

Přesunutí Archy úmluvy do Jeruzaléma (II Samuelova 6) mělo velký duchovní význam. Tuto událost doprovodily dvě neobvyklé události se dvěma těžkými tresty.

Voli, kteří archu vezli, zakolísali a vozík se málem převrhl. Uza tak vztáhl ruku, aby podepřel archu, ale byl na místě mrtev. Trest přišel, protože všichni (včetně Davida) totálně ignorovali Boží výslovné pokyny, že archa měla být transportována Lévijci na kůlech.

Na další pokus o tři měsíce později, byla archa s radostnými oslavami uvedena do města. David byl tak šťastný, že si svlékl královský šat a tančil na ulici s obyčejnými lidmi. Když jím jeho žena Míkal pohrdla za tuto „nečestnou“ činnost, Pán ji potrestal tím, že ji navždy učinil bezdětnou.

Hledání rovnováhy

Tyto dvě události by mohly být vykládány mnoha způsoby. My ale dnes můžeme na přenesení archy do Jeruzaléma nahlížet takto: Je to jako přinášení poselství království a přítomnosti Boha zpět do Jeruzaléma. Nedílnou součástí tohoto procesu jsou dva prvky – lévijsko-kněžské povolání, a vášnivé „charismatické“ uctívání, které je plně zdarma.

Židovská (a některé církevní tradice) obsahují mnoho symbolických prvků starověkého Lévijského kněžství. Tyto prvky nemohou být ignorovány. Na jedné straně, již nejsme „pod zákonem“ a pro nás mesiánské Židy, nemá žádná rabínská tradice autoritu. Na druhou stranu, biblické svátky, symboly smlouvy a přikázání o Lévijském kněžství jsou od Boha a jsou nezbytnou součástí Jeho království.

Charismatické uctívání, včetně tance, hudebních nástrojů, pozvedáním rukou a skláněním se na kolena, se nemusí jevit za všech okolností jako důstojné, ale je to poctivé a upřímné vyjádření naší lásky k Bohu. Ohnivé jazyky, proroctví, vysvobozování a všechny charismatické dary byly nedílnou součástí raného společenství víry. Ješua nezanechal Jeruzalém bez křtu Duchem svatým (Sk 1,5), rozhodně se bez křtu Duchem nesměli z Jeruzaléma vzdalovat!

Židovská tradice odráží kněžské prvky, zatímco charismatické dary odrážejí prvky prorocké. Oba tyto prvky jsou zapotřebí k návratu krále. Někteří chtějí být super charismatičtí bez židovských prvků. Jiní chtějí pouze židovskou tradici, bez charismatických prvků. Snažíme se najít správnou biblickou rovnováhu.

Oba jsou nezbytné

Pro nás jako mesiánské Židy v Izraeli, tato z rovnováha znamená delikátní kombinací židovských tradičních prvků s charismatickými dary Ducha - protože zpráva o Království je v podstatě jak židovská, tak charismatická. (K původnímu křtu Ducha svatého došlo na židovský svátek Šavuot.)

Není nutné, aby církve po celém světě začlenily židovské prvky do stylu svých vlastních shromáždění. Měla by však být úcta a porozumění k těm lévijsko-kněžským prvkům v mesiánském pozůstatku víry, která je dnes v Izraeli a Jeruzalémě obnovena.
Kombinace kněžského a prorockého prvku připraví půdu pro skutečného krále, který se vrátí do svého města. Oba prvky v pravé biblické rovnováze čelí mnoha útokům a obtížím. Přesto oba ukazují cestu k Ješuovi, a oba jsou naprosto nezbytné. Poučme se z lekcí Úzy a Míkal!


Yeshua Chai je spuštěna!

Aviram Elder

Tento podzim byl spuštěn mesiánský televizní kanál „YeshuaChai.tv“, který po celý den všem vysílá kázání, vyučování, rozhovory a svědectví v hebrejštině a sdílí našemu židovskému lidu dobré zprávy o Ješuovi.

„YeshuaChai.tv“ se snaží jedinečným způsobem sloužit jako platforma pro všechny místní mesiánské služby, které pro svou službu využívají média. Vedení „YeshuaChai.tv“ je složen ze 7 místních organizací a spolupracuje s dalšími věřícími izraelskými kanály a jmény jako iGod, Jacob Damkani, Maoz, a "Medabrim".

Ačkoli Revive Israel je podporovatelem „YeshuaChai.tv“, Revive Israel si nenárokuje žádná vlastnická práva, ani z něho finančně netěží nebo neinzeruje v rámci kanálu.

Izraelský národ je dnes prostřednictvím počítačů a inteligentních zařízení jedním z největších internetových uživatelů na světě. Tato skutečnost dává kanálu zvláštní příležitost a potenciál se sdílet s rodinou, přáteli a sousedy.

Naše webové stránky, reklamní strategie a produkční tým jsou již blízko dokončení. „YeshuaChai.tv“ doufá, že se v Izraeli v následujících letech stane vyhledávaným kanálem. Do té doby vás prosíme, abyste s námi stáli v modlitbě a zvažte prosím možnost stát se finančním partnerem! Pro podporu této práce klikněte ZDE! (http://reviveisrael.org/give/)

Chcete-li sledovat promo video Ješua Chai v angličtině, klikněte ZDE!


Kým jsme jako Eklesia (část 3)

V této zprávě Ašer hovoří o spolupráci v těle Mesiáše. Jaké jsou výzvy týkající se partnerství mezi Izraelem a národy, mezi Židy a pohany v rámci Eklesie? Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Nové vlny násilností v Jeruzalémě

Během posledních pár týdnů v Izraeli došlo k prudkému nárůstu násilí a teroristickým útokům, zvláště tady v Jeruzalémě. Palestinští vůdci vyvolávají více násilí místo toho, aby se distancovali od vražd. Existuje obava, že může vypuknout třetí intifáda. Prosím modlete se za ochranu, za ukončení tohoto násilí a za skutečný mír Ješuy, který naplní tuto zemi.


Shrnutí výjezdu do Švýcarska

Během posledního víkendu v září Juval, jeho syn Jonadav, a Andrew sloužili ve Švýcarsku. Juval byl hlavním řečníkem na konferenci „Ranimer la Flamme“ (oživit plamen), kde mluvil o potřebě skutečné vášně pro Boží království na zemi, stejně jako o prorockém významu lidu a země Izrael v Božích plánech v době posledních dnů. Juval mluvil o modlitbě a půstu na setkání Reviving Hope v Ženevě, kde učinil rozhovor v DieuTV a mluvil o smlouvě bratrství v církvi v Yverdon, kde také Andrew vedl v hebrejštině uctívání. Díky za modlitby!


Zpět

Zpět