Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©20/11/2015 Služba Revive Israel

Světlo uprostřed temnoty

Ašer Intrater

Několik hodin před nedávným útokem v Paříži zastřelil palestinský terorista dva členy rodiny Litmanů, kteří zrovna projížděli okolo Hebronu. Naneštěstí sanitka „Červeného půlměsíce“, která jela kolem napadeného auta, ve kterém rodina krvácela, jim odmítla pomoci.

Není žádný rozdíl mezi terorem proti francouzskému lidu a terorem proti Židům. Oběti teroru a vražd nenesou za tyto útoky vinu – to teroristé. Izrael není na vině o nic víc než Francie, nebo Rusko. Truchlíme se soucitem za všechny oběti – ať už Araby, Afričany, Rusy, Francouze nebo Izraelce.

Premiér Netanjahu důsledně varoval evropské národy před nebezpečím terorismu. Nedávné útoky na Rusy a Francouze by nám měly připomenout, že socio-ekonomické podmínky muslimských imigrantů do Evropy, nebo Palestinců na Západním břehu, nemohou nikdy ospravedlnit teror a vraždy. Mezi těmito dvěma věcmi neexistuje žádná „morální rovnost“.

První krok v boji proti islámskému extrémismu vyžaduje změnu „koncepce“ a uvědomění si, že tento problém existuje a co je jeho příčinou. Francie poslala letadla, aby bombardovala severní Irák a Sýrii, ale teroristické útoky byly naplánovány v jižním Bruselu a Paříži. Jeden izraelský komentátor poznamenal: „Když na zadním dvorku chováte hady, nebuďte překvapeni, když jednoho dne přilezou do vašeho obýváku, aby vás pokousali.“

Pařížské bezpečnostní jednotky se na scéně ukázaly přibližně až po hodině a půl. Toto opoždění ukazuje na totální nepřipravenost k řešení takovýchto útoků, což ukazuje na nesprávnou koncepci ve francouzské vládě, pokud jde o otázku nebezpečí jako takového.

Džihád – válka proti ne-Muslimům 

V některých ohledech je slovo „terorista“ zastaralé. Tito jsou džihádisté. Jsou součástí apokalyptického schématu islámského extrémismu jak vraždit Židy, křesťany a všechny „rouhače“, jak zničit západní civilizaci a dobýt svět.

Útok v Paříži byl dobře naplánován a koordinován. Vyžadoval tucty lidí zapojených do distribuce zbraní, transportu, komunikace, financování a mapování. Tito lidé nejsou vyšinutí psychotici. Jsou to dobře naočkovaní (nebo mají vymytý mozek) džihádisté.

A protože tyto džihadistické útoky vyžadují značnou infrastrukturu, můžeme s těmito infrastrukturami bojovat, a tím alespoň omezit dopady terorismu. Mladý muž, který zaútočil na rodinu Litmanů, je již zadržen. Jak je to možné? Chlapcův otec jej nahlásil na policii, protože zná izraelský zákon dovolující destrukci domů občanů podezřelých z terorismu jako zastrašení. V tomto případě zastrašení pomohlo zadržet teroristu.

Někteří zpravodajové to popsali jako rozdíl mezi západní civilizací reprezentující život a islámskou kulturou reprezentující smrt. To je jen částečná pravda. Došlo totiž k velkému úpadku židovsko-křesťanských hodnot v západní kultuře, což vyústilo v dekadenci, korupci, drogy, sexuální perverzi a politickou korektnost. Snažme se prosazovat biblické hodnoty integrity a věrnosti v každé společnosti, ať už v rodině, práci, vzdělávání nebo ve vládě!

Temnota nedokáže pohltit světlo

Máme usilovat o právo a spravedlnost (Deutoronomium 16,18-20) a zvolit život nad smrtí; dobrotu nad zlem (Deutoronomim 30,15 a 19). Ačkoliv jsme samozřejmě povoláni bojovat se zlem ve všech jeho formách, máme také k dispozici pro tento svět pozitivní poselství.

Izajáš 60,1-3 - Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou! Hle, tma přikryje zemi a soumrak národy, nad tebou ale vzejde Hospodin, jeho sláva nad tebou se objeví. Ke tvému světlu půjdou národy…

Již v našem čase se tento verš začíná naplňovat. Není to zrovna „milénijní“ veš, jelikož uvádí, že temnota pokrývá zemi. Slovo pro „temnotu“  חושך  reprezentuje zlo, zatímco slovo „soumrak“ ערפל vypadá, že reprezentuje zmatek.  Toto dobře reprezentuje svět, ve kterém žijeme.

Ješua (Ježíš), učil, že dny před Jeho návratem budou podobné době Noeho a Lota (Lukáš 17, 26-30). Již jsme svědky násilných hříchů a dekadence šířící se po celém světě.
Ale to je přesně to, kdy v té stejné době má Boží lid „zářit“ slávou a světlem. Zlo ve světě donutí mnoho Židů a křesťanů se sjednotit. Sláva Páně bude zářit na tuto jednotu mezi Izraelem a církví.

Je docela dobře možné, že radikální islám zvítězí v Evropě a zničí západní civilizaci (Zjevení 13, 7; 17,16). Přesto vše se miliony muslimů, židů, křesťanů a lidí z každého národa obrátí na pravou víru.

Na světě vyjma smrti a vzkříšení Ješuy, neexistuje žádná síla, která může změnit srdce člověka od zla k dobru. Ve středu světa plného zoufalství a tmy jsme my s poselstvím naděje a světla. To je čas pro Boží lid, aby zářil v Boží slávě. Světlo bude svítit ve tmě, a tma jej nebude moci překonat (Genesis 1,3-4; Jan 1,5, 9).


Chvála našemu Bohu

Chtěli bychom Vám doporučit nové mesiánské CD chval, které bylo živě nahráno v Jeruzalémě. Obsahuje 15 písní, které byly vybrány ze stovek nových písní napsaných místními vedoucími chval. Skladby jsou v hebrejštině, ale hudební videa jsou s anglickými titulky. Pro zhlédnutí klikněte ZDE!


Slepota napříč západním politickým spektrem

Mnoho politických vůdců nevidí souvislost mezi terorismem a islámskou doktrínou. Shlédněte prosím toto krátké video, ve kterém bratr Rašíd řeší právě tento problém a vysvětluje, že džihádistické skupiny, jako je ISIS, jsou v podstatě islámské. V tomto videu je reakce na předchozí komentář prezidenta Obamy, který tvrdí, že ISIS ve skutečnosti není muslimskou organizací. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Velvyslanci Království – Cody Archer

V této zprávě Cody vyučuje o naší identitě a povolání být vyslanci našeho krále - Ješuy. Jaká je naše funkce velvyslanců pro Boží království, a jak se odráží v našem každodenním životě? Pro poslech v angličtině, klikněte ZDE!


Zpět

Zpět