Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©4/12/2015 Služba Revive Israel

Kterou horou pohnout?

Tal Robin & Ašer Intrater

S vírou a modlitbou je vše možné. Jedním z nejinspirativnějších veršů ohledně síly víry a modlitby je Marek 11,23-24: Kdo by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘ a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje, bude to mít…věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít.

Tento univerzální duchovní princip může být aplikován ve všech aspektech života, od těch nejmenších, až po ty velké. Můžeme se například modlit za volné parkovací místo (v ulicích Jeruzaléma nebo Tel Avivu by to byl až zázrak). Jsou ale hory, které mají tuze větší a prorocký význam, než jen místo na parkování. 

Co tím Ješua myslel, když řekl „této“ hoře? Ten čas zrovna stál v Jeruzalémě poblíž Chrámové „hory“. Byl právě uprostřed rozhovoru s náboženskými vůdci a čelil konfrontaci ohledně jeho duchovní autority a ohledně jeho očisty chrámu.

Ješuova tvrzení ohledně hory se jakoby odkazovala na Zachariáše 4,7 - Čím jsi, veliká horo? Před Zerubábelem se staneš rovinou. Toto proroctví proklamuje odstranění všech překážek před Zerubábelem, kdy pracoval na obnově Božího království v Jeruzalémě. Toto může být definitivně tím, co Ješua zamýšlel modlitbou víry o pohnutí horou: Odstranit všechny překážky, které brání obnově Božího království v Jeruzalémě.

Izajáš 2,2-4 také vztahuje Království Boží k horám. Daniel 2,34-35; 44 se odkazuje na velkou sochu antikristova království, která bude na konci časů zničena nadpřirozeným kamenem, který pak přechází do hory království Božího. Zjevení 11,15 uvádí, že poslední tajemství Božího plánu je pro království tohoto světa, které se má stát královstvím našeho Pána.

Pokud společně spojíme svou víru a modlitby, můžeme odstranit všechny síly antikristova království a spatříme království domu Páně se sídlem v naší generaci. Pojďme společně všichni „pohnout touto horou!“


Pater a Patria

Greta Mavro

V řeckém jazyce je hluboké spojení mezi slovy „otec“ a „rodina“.

Efezským 3,14-15 - Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi.

Otec (πατήρ/pater)je kořenem slova pro rodinu (πατριά/patria). Patria nemůže být psána bez svého kořene, pater.  Rodina / Patria pocházející z Boha, drží pohromadě a roste tak, jak je zakořeněna v Otci / Pater. Rodina a Otec jsou neoddělitelní.

Efezským 4,6 - Jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás…

Pavel poklekl před Pater Ješua (Ježíšem), který je také naším Pater a od koho je celá patria v nebi i na zemi pojmenovaná. Jsme spojeni v synovství s Mesiášem. Otec našeho Pána Ješuy je Bohem a Otcem nás všech. Celá lidská rasa má jeden společný původ. Ve Skutcích 17,26 apoštol Pavel prohlašuje, že Bůh učinil z „jedné krve“ celé lidstvo.


Šahýd

Před dvěma týdny dvě arabské izraelské dívky, Hadil (14) a Nurhan (16) Awadovy zrovna skončily ve škole a v odpoledních hodinách zamířily na trh Mahane Jehuda v Jeruzalémě. Pak vytáhli své „zbraně,“ nůžky. V absurdním scéně, kdy začaly bodat nevinné kolemjdoucí, se pak obrátily k „útoku“ na ozbrojenou izraelskou pohraniční stráž. Byli na místě postřeleny, kdy Nurhan skončila vážně zraněna a Hadil zabita.

Obě dívky měly izraelské občanství, užívaly práva izraelské zdravotní péče, soudních systémů, práva volby, veřejné dopravy, sociálních služeb, atd. Nebyly nikterak utlačovány a diskriminovány. Co je tedy vedlo k realizaci takového činu?

Klasický palestinský terorismus započal svou existenci v roce 1970 s cílem, aby PLO získalo v politickém světě pozornost. Současné úsilí Islámského státu využívá mnohem více sílu hrůzy a teroru a jeho úsilí se vhodně nazývá „džihádem“ - jejich cílem je zavést celosvětový islámský stát. To je více než politicky apokalyptické.

Přesto akce Hadil a Nurhan nebyla žádným terorem ani džihádem a ani nepodstoupily žádný skutečný výcvikový program. Měli jen jeden cíl: jít do „nebe.“ Tyto dívky měly tak vymytý mozek, že věřily, že pokud by se jim podařilo dostat k izraelskému policistovi a zabít ho, otevřel by se jim okamžitě vstup do ráje.

Jejich akt byl sebevražedný, úmyslně sebevražedný. Jejich motivem bylo stát se šahýdem - mučedníkem. Naštěstí, někteří z rodičů a příbuzných v arabské izraelské komunitě začíná vycházet do ulic a protestovat proti takovému vymývání mozků a společenskému tlaku, který je příčinou takového nemocného chování.

Pro zhlédnutí videa z útoku klikněte ZDE.


Novinky z Číny a Francie

Francie

Juval a Malik byly na týden sloužit do francouzského Toulouse. Juval čtyři hodiny denně vyučoval na semináři s asi 50 studenty na téma izraelských svátků, církve a posledních časů.

První den se Juval a Malik zúčastnili setkání, kde Juval vyučoval o Božím království a o povolání Ismaele a Izáka; Malik sdílel své svědectví, které se mnohých dotklo. Poté spolu vešli v čas modlitby, kde byla hmatatelná Boží přítomnost. Prostý fakt, že se Žid a Arab sejdou v lásce v Ješuu je samo o sobě silným svědectvím.

Asie

Ariel, Tal, Jeremiáš a Cody zažívají plodnou cestu po Asii. Tento víkend budou v Hong Kongu, než se 8. prosince vrátí. Pokračujte prosím v modlitbách za ně a jejich rodiny. Zde je aktualizované video od Ariela a jejich času stráveném v Jižní Koreji. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Chléb a víno (2 část)

V této druhé části dvoudílného vyučování o chlebu a vínu při večeři Páně Ašer mluví o významu vína a krve Ješuy. Co ve skutečnosti prohlašujeme, když při večeři Páně pijeme víno? Pro sledování v angličtině, klikněte prosím ZDE!


Zpět

Zpět