Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 29/4/2016 Služba Revive Israel

Skutky 15 v novém zpracování

Po desetiletích studia a výuky z knihy Skutků 15, se Ašer Intrater sdílí o novém a hlubokém pohledu na tuto kapitolu a ukazuje, jak je v našem čase důležitý rozvoj Božího království. Pro sledování této důležité a elementární výuky v angličtině, klikněte ZDE!

Pro poslech v audio verzi klikněte ZDE!


Duchovní hlad

V tomto videu Cody Archer hovoří o naší touze v Revive Israel, abychom byli plodnou organizací ve všem, co děláme a jak chceme vstupovat na vyšší úroveň v našem hladu po návratu Ješuy. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Týmové vedení v Tiferet Yeshua

Ron Cantor

Za poslední tři roky jsme se já a Elana věnovali stabilizaci rostoucího sboru Tiferet Ješua v Tel Avivu. (Sbor byl založen Ari a Shirou Sorkoram v roce 1999 a v roce 2013 byl předán pod apoštolský dohled Ašera Intratera)

Pracovali jsme na získávání finančních prostředků na realizaci kanceláří. Victoria Trubek, náš administrátor a Gil Afriat, který pracoval na plný úvazek v jiné práci, se zodpovědně postavili k učení, jak legálně a s vysokou integritou vést neziskovou sborovou organizaci.

Přidal se k nám Michael E., který se mnou začal tvořit videa. Společně jsme vybudovali studio a začali jsme vytvářet týdenní vyučovací videa na více než rok. Vytvořili jsme kancelářské oddělení na našem druhém patře, a pak věřili Bohu za prostředky k otevření kavárny, která je nyní využívána pro koncerty, modlitební setkání, domácí skupinky a další.

A jednoho dne jsme zjistili, že všichni děláme tu nejlepší práci na světě. Nemyslím si, že by byl jeden den, kdy by tento tým měl problém vzájemně spolupracovat. Nikdy jsem jej nezažil. Každý den se každý usmíval.

Řekl jsem mnohokrát Elaně, „vím, že nejsem klasický pastor, ale realizace a vedení tohoto týmu bylo tou nejvděčnější věcí, kterou jsem kdy ve službě udělal.“

Gil Afriat, kterého jsem dříve zmínil, je původem Izraelec, který zde již působí jako pastor. Tento měsíc budeme instalovat Gila jako primárního pastora místního sboru a na tým bude dohlížet Moti, David, Victoria, a Olga.

Jedna z našich základních hodnot v Tiferet Ješua je, že vedení týmu není „razítkem“, ale vedení skutečného, funkčního týmu. Jako starší nadále vedu. Sdílím kazatelnu a plním další úkoly. Vidím svou roli v Tiferet Ješua ve funkci vizionářského staršího a:

1. Vybavit evangelisty podle Ef 4:11

2. Pomoci Ašerovi při dohlížení na shromáždění.

3. Finančně podporovat shromáždění.

Často jsem našemu sboru říkal, že pokud někdo navštíví a odsedí shromáždění, neměl by si být jist, kdo je vedoucí pastor, protože všichni máme podíl na zodpovědnosti. Jsme jednotný tým starších vykazatelných sobě navzájem. Ano, máme strukturu autorit, ale snažíme se přijít ke konsensu skrze modlitbu a intenzivní diskusi.


Obnova naší morálně prorocké odpovědnosti

Ašer Intrater

Evangelium je poselství milosti a Boží lásky skrze Mesiáše Ješuu. Zároveň by také mělo být ohnivou a prorocko-morální konfrontací hříchu. Konfrontovat bychom měli v první řadě sebe. Pokud my, jako společenství víry, budeme činit pokání ze svých hříchů, bude existovat „vlnový“ efekt, který bude léčit zbytek naší společnosti. (2 Letopisů 7,14 – „Jestliže se můj lid pokoří a bude činit pokání… já uzdravím jejich zemi.)

Když Mojžíš vstoupil do Egypta, aby vykoupil lid, postavil se před faraona, neboli démonský kult utlačování otroků, vraždění dětí a sexuálních perverzí (Exodus 4-12). Všichni proroci Izraele konfrontovali krále, vládu a lid pro podobné hříchy a tělesnosti. Evangelium začíná zprávou s výzvou k „pokání“.

Když Jan Křtitel začal kázat, mluvil o příchodu Mesiáše, a také povolával lid k pokání. Jak se mu podařilo oslovit vládu? Promlouval k Herodovi ohledně sexuální nemravnosti! Kázal zástupcům vlády, aby nebrali víc peněz, než bylo legální. Vyzýval vojáky, aby neutlačovali lid (Lukáš 3,1-20, Matouš 14,1-5).

Součástí naší zprávy je konfrontace sexuální nemravnosti, finanční korupce, náboženského pokrytectví, kriminálního násilí a útlaku. Tyto otázky jsou morální, nikoliv politické. Přesto jistě mohou mít vliv na politickou sféru.

Nicméně, nemůžeme v naší společnosti zastávat takovéto morální hodnoty, pokud budeme mít takový hřích v našich srdcích. Čiňme pokání a usilujme o prorocký oheň a autoritu Mojžíše a Eliáše, Jana, Petra a Pavla. Žehnejme našim národům tím, že budeme lidem svatosti.


Zpět

Zpět