Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 20/5/2016 Služba Revive Israel

Způsob, jakým nahlížíme na sociální spravedlnost

Ašer Intrater

Když si položíme otázku; „Co je úkolem nás věřících uvnitř společnosti kolem nás“, vznikají dva extrémy:

Jedním z nich je prosté sdílení evangelia a modlitba, které skutečně ale nemají praktický vliv na společnost jako celek.

Druhý extrém říká, že máme převzít vládu nad všemi současnými sférami ve společnosti.

Náš pohled je někde mezi těmito dvěma:

  1. Za prvé jsme povoláni, abychom se modlili, kázali, činili učedníky a budovali sbory.
  2. Jako církevní organizace nejsme povoláni k převzetí kontroly nad vládními institucemi.
  3. Jsme povoláni k ovlivnění společnosti kolem nás na základě biblických morálních hodnot.

Slovy Ješuy máme být „solí“ a „světlem.“ Máme „prosazovat právo a spravedlnost.“ Při sedmé polnici docházíme finálního odhalení, že „Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista, … (Zjevení 11,15).“ Až do Ješuova návratu neexistuje žádná jednotná vláda. Nicméně, jak je to jen možné, měli bychom do té doby usilovat o maximální pozitivní vliv.

Morální příklad je více osobní a individuální záležitostí; zatímco sociální spravedlnost může ovlivnit místní společenství.

Jaký by tedy měl být morální příklad?

Například:

1. Šéf v práci si je vědom toho, že nebudete krást peníze.

2. Vaši přátelé si jsou vědomi, že nebudete lhát.

3. Žena vašeho souseda ví, že se nebudete snažit o cizoložství.

4. Obecně lze říci, že jste živým příkladem života Ješuy a že o Něm nejen mluvíte.

Jaká by měla být hlavní témata pro prosazování sociální spravedlnosti?

Například:

1. Pomáhat chudým a potřebným, a to prostřednictvím vzdělávacích, zdravotnických a charitativních institucí.

2. Podpora spravedlivé legislativy, vůdců a kandidátů na vládní posty.

3. Ochrana společnosti před pornografií, zneužíváním dětí, obchodováním s lidmi, atd.

4. Podpora policistů, soudců a vojáků v boji proti trestné činnosti, terorismu a korupci.

5. Obecně přinášet hodnoty Božího království do naší společnosti.

Jako věřící jsme povoláni k oběma; morálnímu příkladu a sociální spravedlnosti, snažit se mít tolik dopad na naší společnost pro slávu Ješuy před tím, než se vrátí.


Strategické partnerství

Daniel Juster

Náš vztah s Mikem Bicklem a službou v Kansas City sahá až do roku 1990. Kontakt jsme získali skrze Johna Wimbera (Tehdy se služba nazývala Kansas City Fellowship). O deset let později byl založen International House of Prayer, který je výrazem původní prorocké vize dané Mikem Bicklem v roce 1984. Proroctví bylo o tom, že Mike byl povolán jako prostředník v modlitebním hnutí, které povede milióny lidí k modlitbám za spásu Izraele. Osobně jsem byl účasten u zrodu IHOPu a byl jsem schopen předložit význam mesiánsko-židovské obnovy. To vedlo k výroční konferenci pod vedením izraelského mandátu, kde jsme s Ašerem Intraterem, Eitanem Šiškofem a mnou osobně vyučovali.

Na nedávné konferenci „Israel Intensive“ jsme spolu s Ašerem zahrnuli důležitou prezentaci o identitě církve v posledních časech. Ašerovo poselství bylo velmi mocné. Nicméně, myslím si, že nejdůležitější aspekt našeho času na konferenci byly dialogy s vedoucími pracovníky IHOP týmu a týmu Israel Intensive. Podle mého názoru bude důsledkem hlubší partnerství. To je pro nás velmi důležité, protože naše služba závisí na modlitbě a osobně nemáme větší modlitební podporu než v IHOP. Kromě toho nás IHOP ovlivňuje v prohlubování kultury modlitby a přímluvy.

Věřím, že budete velmi požehnáni poselstvím z minulého týdne. Zde je první vyučování, které jsem nazval „Váš osud a identita v podpoře cílů Izraele“

Pro sledování, nebo poslech kliknětě ZDE!


Ohlédnutí se za výjezdem do východní Asie

Cody Archer

Náš vůbec první výjezd týmu vedoucích Revive Israel do východní Asie (1. - 4. dubna) v thajském Bangkoku byl životně důležitý a šel za to, co jsme očekávali. Zúčastnilo se devět národů, včetně našeho thajského překladatelského týmu, editorů, pastorů a partnerů. Realita toho, že jsme součástí globální rodiny – založené na Izraeli – byla posilněna, když jsme zažívali hlubší jednotu ve vztahu a lépe viděli potřebu po sobě navzájem.

Byli jsme povzbuzeni ovocem Marka a Felicity, kteří slouží mnoha pákistánským uprchlíkům v Bangkoku a vyučují v Urdu mluvících sborech, které založili. Finanční potřeby jejich práce (včetně denní škola pro děti uprchlíků) v posledním roce výrazně vzrostly a rádi bychom vás požádali, abyste se o tom co dělají, více dozvěděli, a případně zaseli finanční dar do jejich služby. Navštivte jejich webové stránky: http://www.revivethailand.com

Thajsko je velmi unikátní země, co se týče jeho vztahu k Izraeli. Každý rok cestuje do Thajska více a více Izraelců než do kterékoliv jiné země (asi 120 000). Je tam hodně příležitostí sdílet v uvolněném prostředí s Izraelci evangelium. Naopak asi 25 000 Thajců v současné době žije a pracuje v Izraeli, většinou v zemědělství. Většina našeho izraelského ovoce a zeleniny je sbírána thajskými pracovníky, v jakémsi naplnění Izajáše 61: „Cizinci povstanou a budou pást vaše stáda a synové cizozemce budou vašimi oráči a vašimi vinaři.“

Společně s Arielem jsme vyučovali ve třech různých církvích a byli jsme povzbuzeni dychtivostí thajských věřících stát za Izraelem. Pro sledování jednoho z vyučování níže…


Národy zaútočí na Jeruzalém

V této zprávě Cody Archer vyučuje z posledních kapitol Zachariáše o jedné z událostí, které se stanou na konci časů - všechny národy povstanou k útoku na Jeruzalém a židovský národ. Proč to? Co motivuje tyto národy k tomu něco takového udělat? To zjistíte, když budete sledovat toto poselství v angličtině s thajským překladem. Klikněte ZDE!


Jak číst svou Bibli?

Jak porůst ve čtení vaší bible? Sledujte toto vyučování Ašera Intratera a naučte se jak. Pro sledování v angličtině klikněte ZDE!


Zpět

Zpět