Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 5/8/2016 Služba Revive Israel

Úvod ke službě apoštolských týmů

Ašer Intrater

Myšlenka obnovy celosvětového apoštolského týmu služebníků vzbuzuje určitý stupeň kontroverze, natož mesiánský apoštolský tým zde v Izraeli. Zvažte pár myšlenek ve vztahu k tomuto tématu:

  1. Novozákonní církev – 100% církví zmíněných v Nové smlouvě bylo napojeno na apoštolský tým. Co dnes?
  2. Jeruzalém – 100% těchto apoštolských sítí bylo napojeno na mesiánskou židovskou komunitu v Jeruzalémě. Proč?
  3. Království – Apoštolové obecně a obzvlášť v Izraeli udržovali vizi přicházejícího království Božího na zemi, jehož hlavním městem je Jeruzalém. Bez tohoto spojení by církve přijali jen vizi „ekklésie“ samotné. Přišly by o čisté porozumění druhého příchodu a milénijního království.
  4. Válka – Mesiánská apoštolská obnova se pojí s duchovním bojem. Kontext popsaný Pavlem ve 2 Korintským 10:5 o duchovním boji je hlavním sporem o jeho apoštolskou službu, což popisují 4 jednotlivé kapitoly od 2 Korintským 10 až do 13 kapitoly.
  5. Autorita – Jedním ze souběžných tématů je duchovní autorita. Může se zdát jednoduší mít sbor bez úřadu starších a mít prostě jen rovnostářské vztahy. Nicméně Písma jasně zmiňují službu starších. Ze stejného důvodu by mohlo být jednodušší mít jen shromáždění vedené jedním pastorem s žádným zapojením apoštolské nebo prorocké služby. Většina sborů ve světě tímto způsobem dnes funguje.
  6. Týmová práce – Aby bylo možné mít týmovou práci, musí existovat povědomí o různých rolích pro různé typy vůdců. Písma popisují nejméně 5 funkcí: apoštol, prorok, evangelista, pastor, učitel (Efezským 4:11). Pokud se všichni snaží být pastory, bude existovat konkurence a rozdělení; pastor bude muset splnit všech 5 funkcí sám; a bude unavený, osamělý a frustrovaný.
  7. Akce – Většina z „akčních“ služeb v Nové smlouvy vyšla z apoštolských týmů: Za prvé z Ješuy a jeho dvanácti v evangeliích; pak z Petra a prvního sboru v Jeruzalémě; pak z Pavla a jeho týmu zakladatelů sborů. Ješua je sám vrchní apoštol (Židům 3:1) a jedním z prvních, kdo započal apoštolský tým (Lukáš 6:13).

Růst sociálních médií Revive Israel

Cody Archer

Klíčovou hodnotou, kterou se snažíme jako tým zastávat je „lidé mají přednost před projekty.“ Zdraví a charakter duchovního růstu našeho týmu je přednější před naší prací, naší službou v projektech. Tento důraz může zpomalit profesionální stránku rozvoje naší práce, ale nakonec, když se postavíme před Ješuu, bude stav našeho srdce mnohem důležitější než projekty, na kterých jsme pracovali. Přijetím tohoto přístupu se nebojíme věnovat čas potřebný pro někoho, kdo se začíná učit a bez předchozích zkušeností začíná sloužit. To je přesně to, co se stalo při zrodu našeho mediálního týmu.

V roce 2011 neexistovalo naše mezinárodní mediální oddělení. Po opakovaných žádostech od křesťanů z celého světa, kteří chtěli mít online přístup k vyučování našeho týmu, Liat (moje žena), toto povoání přijala a začala studovat dvouletou mediální školu, kde se učila jak natáčet a upravovat. Přibližně ve stejnou dobu Andrew taktéž přijal povolání začít se učit, jak programovat a pracovat s webovými stránkami, aby nám pomohl aktualizovat naše zastaralé webové stránky. Anja také začala vyvíjet týmy překladatelů pro naše týdenní e-mailové články. Nikdo z nich neměl žádnou předchozí zkušenost, ale my jsme jim dali čas a prostor k rozvoji těchto oblastí.

V roce 2012, a to prostřednictvím Liat a úsilí Andrewa jsme otevřeli náš vlastní kanál na YouTube a facebookovou stránku a začali jsme nedůsledně vysílat trochu obsahu, který jsme měli k dispozici. V roce 2014 začal Cody dohlížet na týdenní e-mailové aktualizace a na naše sociální sítě. V roce 2015 jsme Codymu dali za úkol řízení celé naší mediální práce a Jákob mu v tom začal pomáhat. Díky tomu, že Cody, Liat, Andrew, Anja a Jakob začali pracovat společně jako mediální tým, zaznamenali jsme neuvěřitelný nárůst v individuální i skupinové práci.

V návaznosti na tento trend od roku 2013 začaly naše  e-mailové aktualizace získávat na popularitě a jsou překládány každý týden do 16 jazyků. Naši stránku na YouTube odebírá něco přes 2800 lidí, kteří k našim videím přidali na 300 000 názorů. Minulý týden jsme evidovali 7 400 odběratelů na Facebooku a naše webové stránky jsou přeloženy do pěti jazyků a chystáme se je letos v létě na základě mnohaměsíčních příprav aktualizovat. Jsme motivování posunovat dál naše živé webové vysílání a ještě mnohem více. Všechen tento růst byl možný s malým rozpočtem a minimálním vybavením.

Naše vize: připravit mezinárodní církev, aby v posledních časech stála za Izraelem.

Naše poslání je dvojí:

1), aby co nejvíce moderních technologií umožnilo sdílení našeho učení globální církvi a jejím představitelům ohledně kritických témat, protože se týkají vztahu mezi Izraelem, církví a posledních časů.

2) rozvíjet a pečovat o globální online komunitu postavenou na milujících osobních vztazích, vzájemném partnerství a podpoře, dobrovolnické práci a přímluvné modlitbě.

Naše vize, strategie a zkušenosti rostou s těmito mediálními platformami. Rádi bychom vás pozvali k účasti na tomto příběhu. Chtěli byste nás měsíčně podporovat a s námi tak rozšířit schopnost zasáhnout nastupující generaci prostřednictvím naší pokračující mediální práce?


Jedna duchovní rodina

V této zprávě se Ašer Intrater sdílí v mesiánském sboru Baruch HaShem v texaském Dallasu o schopnosti vidět sami sebe jako jednu propojenou celosvětovou duchovní rodinu a o duchovním dědictví které máme, když se sejdeme. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Zpět

Zpět