Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 2/12/2016 Služba Revive Israel

Nová vlna evangelizace v Tel Avivu s následujícími znameními

Gil Afriat  (pastor sboru Tiferet Ješua – Ješuova sláva)

Bylo vzrušující, jak Pán v říjnu v telavivském sboru Tiferet Ješua pracoval. Dva mladí dospělí dali podnět k čtyřicetidennímu půstu a modlitbám za duchovní probuzení v jeho těle v Izraeli, které by mělo vést k probuzení v našem národě. Do půstu se zapojila značně velká skupina, scházeli jsme se k modlitebním shromážděním a Pán nám odpovídal.

Několik mladých dospělých, které svými kázáními inspiroval Todd White a Torben Sondergaard, začalo vycházet do ulic Tel Avivu, kde se modlili za nemocné a zvěstovali Ješuu podle Lukáše 10. Vraceli se se svědectvími o uzdraveních a otevřených srdcích. Zapálilo to mnoho členů našeho sboru i jiných telavivských sborů, kteří se také přidali. Již několik týdnů jsou téměř denně na ulicích Tel Avivu skupiny věřících, kteří zvěstují evangelium, modlí se za lidi a pomáhají potřebným. Tomuto cíli se věnuje jedna skupina komunikačního hnutí WhatsApp a s tím, jak se více věřících otvírá Pánovu působení, služba roste. Se zvěstí víry začali do ulic, na svá pracoviště i do svých škol vycházet také věřící, kteří byli dříve v projevování své víry ostýchaví.

Prosím, modlete se, aby tento oheň sílil, za Boží ochranu nad tímto hnutím Ducha a za lásku, pokoru a jednotu mezi námi, neboť to jsou ingredience, které ničí plány nepřítele a přibližují Boží království.


Rekapitulace strategické cesty do USA

Dan Juster

Můj listopadový výjezd začal v texaském Dallasu setkáními s mezinárodní koalicí apoštolských vedoucích - International Coalition of Apostolic Leaders (ICAL), která reprezentuje tisíce sborů. Bylo to velmi pěkné obecenství. Se mnou se zúčastnil Guy Cohen ze sboru Kecir Ašer (Ašerova sklizeň) ve městě Akko. Poprvé jsem mluvil před plénem. Kázal jsem o identitě církve jako těla spjatého s Izraelem a s údělem Izraele a Jurgan Buhler z Křesťanského velvyslanectví měl vynikající kázání o tom, že Izrael a církev možná ICAL přinesly průlom.

Jeden večer jsem se shromáždění ICAL nezúčastnil, protože jsem byl na shromáždění, kde se měnilo vedení Biblického ústavu mesiánských Židů - Messianic Jewish Bible Institute.  Před dvaceti lety jsem byl jedním ze zakladatelů této významné služby.  Na této recepci jsme vzdali poctu Waynemu Wilkesovi za jeho dvacetiletou službu a také novému mladému předsedovi Niku Lesmeisterovi. Hlavním moderátorem byl dřívější guvernér Texasu Rick Perry, který byl obdivuhodně vstřícný a hodně nám pomohl.

Poté jsem odjel do Denveru, abych strávil společné chvíle se Stewardem a Millie Liebermanovými, jejichž služba je spjata s novou odnoží sboru Tikkun (Obnova), a dvakrát jsem mluvil ve shromáždění. Můj syn Ben a já jsme se pak společně s několika vedoucími sboru Tikkun zúčastnili „Kulatého stolu mesiánských Židů“ který sponzorovala misijní organizace Židovský hlas -  Jewish Voice pod vedením Jonathana Bernise. Opět se mi dostalo výsady přinést rozsáhlejší poselství o budování týmu vedoucích s láskou a důvěrou, která patří ke smlouvě. Jako klíče k důvěře jsem představil ideu vize, charakter, program, realizaci a prosazení.

Další byl náš sbor Rosh Pina (Róš píná, Úhelný kámen) severně od města Baltimore, kvůli důležitým shromážděním s vedoucími I s lidmi. Pak dále do města Fredericku ve státě Maryland na třídenní shromáždění amerického apoštolského týmu našeho sboru Tikkun, kde devět členů našeho týmu rozvíjelo plány a strategii pro náš příští rok i dobu po něm. Máme nyní silný tým účinně sloužících vedoucích, kteří navštěvují naše sbory za účelem výcviku a vystrojování. Do pořadu byl zahrnut I přehled programu našeho Institutu. V lednu máme dva regionální instituty v regionech Západ (Phoenix), Středozápad (Nashville), Severovýchod (New York), a ve Středoatlantské oblasti (Frederick ve státě Maryland).  Také jsme zrevidovali plány pro konferenci během pozdního jara (konec května a začátek června, kde budou jako hosté Mike Bickle a Misty Edwards z Mezinárodního domu modliteb IHOP, a rovněž Ejtan Shishkoff (Šiškov), Ašer Intrater, Paul Wilbur a já. Bude to něco jako konference dědičného shledání.


Po požárech

Juval vás provede místy kolem Jeruzaléma – obvykle krásnou přírodou, kde je však nyní prach a popel.


Vítězství nad rakovinou

Eddie Santoro (pastor sboru Ahavat Ješua – Ješuova láska) vypráví o svých loňských zážitcích, kdy mu dvakrát našli rakovinu, ale vybojoval si nad ní vítězství. Posílilo to jeho víru v uzdravování a nyní vidí, jak přibývá uzdravení u těch, kterým slouží! Anglicky ZDE!


Zpět

Zpět