Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 6/01/2017 Služba Revive Israel

Okupace a osady

Ašer Intrater

Vzhledem k nedávné protiizraelské rezoluci OSN často a opakovaně slýcháme tvrzení, že hlavním problémem bránícím míru na Blízkém východě je izraelská „okupace“ a „osady“ na palestinském území. Důvody? Kdybychom prý skoncovali s touto okupací ze strany Izraele a se zakládáním osad, nastal by mír. Otázka zní: kdo okupuje čí zemi? Okupuje Izrael zemi někoho jiného, nebo někdo jiný okupuje zemi Izraele?

Zeměpis – Izrael obklopuje více než dvacet arabských a muslimských zemí. Má-li vůbec existovat nějaké území pro izraelský národ, musí být tam, kde je dnes. Podíváme-li se zběžně na mapu Blízkého východu, je to nabíledni. Hranice podle mezinárodních požadavků - v centrálním Izraeli, u města Kfar Saba, mezi palestinským státem a Středozemním mořem – by byly kratší než deset mil!

Dějiny – židovský národ sídlil v zemi už před počátkem křesťanské éry. Po větší část období mezi roky 1517 a 1947 vládl v zemi britský mandát. Dnes chtějí islámští extrémisté zničit archeologická naleziště, aby mohli na Blízkém východě popírat historickou pravdu. Na rok 2017 připadá třísté výročí turecké nadvlády, sté výročí britského mandátu a padesáté výročí osvobození Jeruzaléma. To je další bod zvratu.

Terorismus – džihádisté dnes chtějí Izrael dobýt a zničit, ne s ním v míru koexistovat. Snaží se využívat osad na Západním břehu Jordánu jako výmluvy, aby mohli po celém světě vraždit nevinné lidi. Příčinou džihádu však nejsou osady. Kontroverzní osadu Amona tvoří třicet rodin, které žijí v mobilních domech. Třicet rodin! Hned za hranicemi Izraele povraždili radikální muslimové 450 000 lidí, deset miliónů přišlo o domov a bezpočet žen se stalo obětí únosu. V každé zemi Blízkého východu zdecimovalo zlomyslné násilí komunitu křesťanů.

Diplomacie – možná jsou řešením „dva státy“ - jeden pro Araby a jeden pro Židy. Jestliže Židé zruší všechny své vsi na arabské straně, bude to znamenat zrušení všech arabských vesnic na straně židovské? Proč by měly být židovské osady na palestinské straně problémem? Palestinci ve skutečnosti dva státy nechtějí.  Pokud Izrael stáhne naše bezpečnostní síly z území ovládaného Organizací pro osvobození Palestiny, bude Hamás vraždit izraelské představitele, což se právě stalo, když izraelské jednotky odtáhly z Gazy. A Hamás dva státy nechce. Chtějí, aby byl jen jeden stát – palestinský – a Izrael aby neexistoval vůbec.

Duchovně - ani v jednom z obou návrhů zřejmě nejde o schůdné, praktické politické řešení. Kořeny problému jsou duchovní. Izrael neokupuje a nezaplavuje svými osadami zemi, která patří někomu jinému. Ujal se opět země, kde byl židovský národ v dějinách živě přítomen. Tyto dějiny jsou zaznamenány v Bibli, která obsahuje i proroctví o vzniku nových osad. Přehnanou a nevyváženou opozici proti státu Izrael nelze logicky vysvětlit. Druhý žalm konstatuje, že se národy bouří proti Bohu, proti Mesiáši I proti Siónu (Jeruzalému). Ezechiel 38 a Zacharjáš 14 líčí obrovskou válku, kdy národy světa napadnou Izrael. Ve druhé kapitole Izajáše vidíme, že budoucí mesiánské tisícileté království bude mít hlavní město v Jeruzalémě.


Zpráva – chanukový tábor mládeže v severoizraelském Kaciru v roce 2016

Sára Singermanová

Během třídenního tábora čerpala mesiánská mládež z celého Izraele posilu k vytváření zdravých vzájemných vztahů soutěžemi, turistikou I chanukovými hrami. Námětem tábora však nebyla jen zábava a kamarádství, ale především heslo: „Ochutnej a viz!“ Naším záměrem při chválách, vyučování a jejich vlastním vzájemném působení bylo vytvářet a pěstovat u nich osobní a důvěrné prožitky s Ješuou.

Mladá dívka jménem Muriel měla ve škole potíže: pro spolužáky byla „outsider“ a myslela si, že je u nich ve škole jedinou, která je věřící. Modlili jsme se však a prosili Boha, aby jí poslal někoho podobného – a jen pár hodin nato se to v Kaciru splnilo, dokonce jsou z téže školy! Další mladí lidé vyprávěli svědectví o osobních zkušenostech s Pánem, o tom, jak je posiluje a připomíná jim, jak je třeba, aby na něm byli plně závislí, aby svou pozornost obrátili od sebe k jiným a aby každý den s pomocí Ducha svatého vítězili nad pokušením.


Obecně platný zákon

Dan Juster hovoří o rozdílu mezi zákonem platným zvlášť pro židovský národ a tím, který se týká veškerého lidstva.

Anglicky ZDE!


Tři klíče k tajemství, jak se naučit mluvit na veřejnosti

Jakob Lundvall, člen mediálního týmu Revive Israel, vypráví na tomto krátkém videu z vlastní zkušenosti, jak přišel na to, co je klíčem k překonání trémy.

Anglicky ZDE! 


Zpět

Zpět