Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 20/1/2017 Služba Revive Israel

„Nepotřebuji být ve sboru“

Daniel Juster

Toto tvrzení je stanoviskem nejen mnoha dnešních mladých lidí, nýbrž i některých starších, jejichž seniorský věk je poznamenán zážitkem rozčarování ze života ve sboru. Přece je tu ale velký rozdíl oproti tomu, co by Židé i křesťané řekli o několik desítek let dříve. Tehdy se ideál „být součástí společenství“ nezakládal na tom, jak já osobně vnímám své potřeby, nýbrž spíše na tom, co žádá Bůh. Boha věřící chápali jako velkého Krále, před nímž se sluší mít bázeň. Jistě, je to milující Bůh; avšak ignorování Jeho vůle se považovalo za velice nebezpečné. Proto všechny spojovalo vědomí, že chceme-li žít pod Božím požehnáním a ochranou, je lépe ptát se po Jeho vůli a zařídit svůj život podle ní. Otázka nezněla „co potřebuji já“, nýbrž „co ode mne žádá Bůh“. 

Nelze poctivě číst knihy Nové smlouvy a nevidět přitom, že Bůh ode všech, kteří se prohlašují za Ješuovy následovníky, žádá oddanost sboru a v něm podřízenost kvalifikovaným starším jako pastýřům dozírajícím na jejich život (1 Pt 5,1-5).  Můžeme začít u všech textů, které mluví o odpovědnosti členů sboru ve vztahu k jejich starším, od poddanosti vůči nim (Žd 13,7. 17), přijímání jejich instrukcí (1 Tm 3, Tt 1) a uplatňování darů Ducha v rámci shromáždění, k čemuž patří dohled nad nimi a jejich rozpoznávání (1 K 12. 14).  

Krom toho bych neměl sám - bez zjevení od Boha - rozhodovat o tom, co potřebuji. Je to jako s autem. Třeba si myslím, že funguje bezvadně, a nezdá se mi nutné brát ho pravidelně k mechanikovi na údržbu; jezdím přece, jak se sluší a patří. A pak mi jednou motor zmrzne, a když mě odtáhnou do opravny, dozvím se, že „potřebuji“ nový.  

Ale podle toho, jak nás vidí Bůh (a jen ten určuje, čeho je třeba), platí, že sborový život a dohled starších opravdu potřebujeme. Proč?

  1. Bůh od nás očekává poddanost starším, jimž jsme vykazatelní, aby nás mohli vyučovat a abychom rostli do podoby Mesiáše.  Mezi těmi, kdo se hlásí k víře, neznám nikoho, kdo by to v ní dotáhl daleko bez života ve sboru. Rosteme přece právě tím, že vzestupy a pády našeho života prožíváme ve sborovém společenství, že si vzájemně odpouštíme, sloužíme a prokazujeme poddanost. Potřebujeme sborový život, máme-li dostát biblickému požadavku připodobnění Ješuovi. Potřebujeme sbor, aby z nás rostli charakterní lidé.
  2. Sbor potřebujeme pro svůj rozvoj v uplatňování darů Ducha.
  3. Sbor potřebujeme k tomu, abychom Bohu pravidelně přinášeli společné chvály. Za to jsme odpovědni, protože jsme součástí jeho společného chrámu a protože naším kněžským úkolem je přímluva.
  4. Sbor potřebujeme, aby nás mohli vyučovat a vést sourozenci, kteří už v něčem mají větší zkušenost než my – od manželství a rodinného života po osobní zbožnost. Navíc Bible říká, že Bůh dává pět druhů obdarovaných lidí – apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele -  aby nás vystrojovali pro dílo služby (Ef 4,11nn). Nemohou nás však vystrojovat, pokud se neúčastníme sborového života a nepoddáváme se jim, aby nás mohli obohatit ze svého obdarování.
  5. Sbor potřebujeme k tomu, abychom plnili Boží přikázání, žili v Boží bázni a zakoušeli jeho požehnání. Jsme-li v tom vědomě neposlušní, nemůžeme počítat s tím, že nám v našem životě bude žehnat.

Vládce králů země

Don Finto

Domníváme se, že ve světle současných událostí v OSN a ve světové politice vám toto slovo Dona Finta přinese povzbuzení.

Zjevení 1,5

Nedávno jsem si pročítal úvodní verše Janova Zjevení a upoutala mě věta: Ježíš je „vládce králů země“. Myslím, že by do toho dnes patřili i prezidenti, premiéři nebo diktátoři. Jeho nadvládě nikdo neunikne!

Připomnělo mi to Danielův výklad Nebúkadnesarových snů. Král tehdy musel uznat, že „Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává, komu chce“ (Daniel 4,22).

Je to zajímavé – a zároveň povzbuzující! Ať už fandíte Obamovi nebo ne, ať už fandíte Trumpovi nebo ne, Bůh sám pověřil toho, kdo s konečnou platností splní jeho záměr. A když je jednou ustanoven, vládne mu nebo jí Bůh tak, aby se stala jeho předem určená vůle, a neříká nic o tom, zda ten vládce je spravedlivý nebo zlý.

Jsme na programu. Svět se posouvá ve směru Božích přání a rozhodnutí. Je lepší číst jeho knihu než nejnovější zprávy.


Seznamte se s týmem: Holly

Tento týden se seznamte s členkou týmu Revive Israel:  Holly Wallaceovou

Klikněte ZDE!


Konference rodiny RESTORE Tikkun (Obnova)

Již je možno se přihlásit na konferenci rodiny RESTORE Tikkun (Obnova), která se bude konat 2. - 4. června ve městě Ellicot City v americkém státě Maryland. Kázat budou: Mike Bickle, Ašer Intrater, Eitan Shishkoff (Ejtan Šiškov) a Daniel Juster, chvály povedou Paul Wilbur a Misty Edwards! Hosté ze zahraničí jsou vítáni! Počet míst k sezení je omezen, proto se hlaste brzy!


Ješua a Království

„Co má Ješua na mysli, když říká, že Boží království je na dosah ruky, a co o tom království říká?“ 

Poslechněte si anglicky ZDE


Zpět

Zpět