Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 3/2/2017 Služba Revive Israel

JAK PŘISTUPOVAT K UČENÍ BIBLE O UZDRAVENÍ - 1. část

Dan Juster

V osmdesátých letech jsme s Ašerem velice intenzívně studovali téma uzdravení. Studovali jsme, četli a poslouchali nahrávky nejpřednějších učitelů o tom, co Bible učí o uzdravování. Sami jsme byli svědky několika opravdu úžasných, mimořádných uzdravení, ale i některých velkých zklamání nad nemocemi, které nakonec skončily smrtí.

Náš blízký přítel dr. Michael Brown patří možná k největším odborníkům na téma biblického uzdravování. Za disertaci o uzdravování v hebrejské Bibli získal na newyorské univerzitě titul PhD a v knižním zpracování tato velice důležitá práce vyšla pod názvem Boží uzdravitel Izraele.

Velice rozšířené jsou následující názory na uzdravování:

  1. Náš běžný imunitní systém od Boha nám přináší uzdravení a je Božím darem. Zázračné nadpřirozené uzdravení a tvořivé divy obnovy jsou proto velice vzácné. Za takové zázraky se můžeme a měli bychom se modlit vždy, ale v běžném životě budou onemocnění i smrtelné nemoci probíhat normálně jak u věřících, tak u nevěřících. Taková je situace člověka po pádu. To je základní pohled necharismatických věřících, k němuž se hlásí mnoho vedoucích mesiánských židovských společenství v Izraeli.
  2. Máme se modlit za uzdravení. Je-li pro nás modlitba za uzdravení pravidelně konanou praxí a využíváme-li k ní různých příležitostí, zažijeme nadpřirozených uzdravení daleko víc. Je však třeba důvěřovat Bohu a vědět, že v konečné instanci je uzdravení věcí Boží svrchovanosti. To nejlepší, co můžeme dělat pro to, aby naše víra uzdravovala, je žít v obecenství s Bohem, vystříhat se hříchu a když se necháváme použít pro službu uzdravující modlitby, měl by náš vztah být naplněn důvěrou. To je pohled hnutí Vinice, jemuž učil John Wimber.
  3. Boží vůlí je vždycky uzdravovat. Vydáme-li se Bohu správným způsobem a rozjímáme-li nad Písmem o uzdravení, měli bychom být uzdraveni vždy. Boží příslib uzdravení je absolutní, takže když někdo není nadpřirozeně uzdraven, znamená to, že selhal v budování své víry, jejíž pomocí měl uzdravení získat. Víra vedoucí k uzdravení je něčím, co má člověk přijmout a je za to odpovědný. To je pohled učitelů hnutí Slova víry – zesnulého Kennetha Hagina, Kennetha Copelanda, Andrewa Womacka a mnoha jiných. Tito bratři tvrdí, že není-li příslib absolutní a není-li možno získat to, co je zaslíbeno, podkopává to budování víry v přijetí uzdravení.

Náš názor nezapadá do žádného z těch tří naplno. V souladu s knihou dr. Browna bychom jej shrnuli takto: Uzdravení je obecnou Boží vůlí pro jeho poslušný lid, avšak nesmíme z toho dělat univerzální zákon a naším závěrem musí být, že v každém jednotlivém případě je uzdravení vždy věcí Boží vůle. Že obecnou Boží vůlí je uzdravovat, můžeme vyvodit z následujícího:

  1. Zaslíbení tělesného zdraví daná Izraeli s podmínkou, že budou žít v poslušnosti. Patří sem vysvobození z „nemoci Egypta“, ochrana před samovolnými potraty a požehnání pro dlouhý život.
  2. U Ješuy pokání zahrnuje uzdravení z nemoci; také v kázání o Ješuovi u Izajáše 53 se praví, že „naše nemoci...nesl“ a „jeho jizvami jsme uzdraveni“.
  3. Ješuova uzdravující služba je projevem Boží vůle pro lidi.
  4. Petrovo nezvratné konstatování o pokání (1 Pt 2,24) „On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti“ nemluví jen o duchovním, nýbrž tělesném uzdravení.
  5. V dobách probuzení a zvýšené náboženské horlivosti a povědomí bývá uzdravení mnohem častější. Viz např. Pensacola, počátky hnutí Vinice a církev „Bethel“ Billa Johnsona.
  6. Avšak i když je uzdravení obecnou Boží vůlí, na Elíšově smrti a na nemoci některých lidí v knihách Nové smlouvy vidíme, že uzdravení není absolutním zaslíbením pro každý případ a ve všech dobách.
  7. Ten druh víry, který přenáší hory, je „Božím druhem víry“, který nakonec může dát jedině Bůh. Obvykle nám však dá víru potřebnou k tomu, co jsme povolání konat; a ta obvykle zahrnuje i víru vedoucí k uzdravení.

Čemu se z toho tedy naučíme? Počkejte, však brzy přijde 2. část!


Láska je ve vzduchu (anglicky „Air“)...

Dům v Schockenově ulici č. 11 v centru Tel Avivu vře aktivitou. Dílna, průčelí obchodu, které hlásá, že tu najdeme jak výrobu, tak i prodej nábytku. Ale není to obyčejný obchod nebo provozovna s nábytkem ze smetí! Tohle je A.I.R. - Aktivita/Inspirace/Renovace - „sociální“ provozovna ve prospěch sociální věci.

Nábytek firmy A.I.R. se vyrábí stoprocentně z recyklovaných materiálů. Základní dřevěná složka každého výrobku je dovedně udělána z přepravních beden a čalounění je ušito z plátna z billboardů, které vzdoruje drsnému počasí. Samé materiály, které se jinak vyhazují.

A nejlepší na tom je, že A.I.R. najímá jedince dříve zotročené podnikáním kšeftujícím s lidmi a pečuje o to, aby se tyto ženy naučily řemeslným dovednostem a opět se zařadily do společnosti.

Jakostní výrobky firmy A.I.R. najdete v soukromých bytech, v restauracích, turistických ubytovnách mládeže a v jiných místních provozovnách. Vyrábějí se stoprocentně v Izraeli!

Pomáhat ženám k úniku ze sexuálního kšeftařství a k následné rehabilitaci – právě toto leží na srdci mnoha mladým lidem z mesiánského společenství zde v Izraeli.

Více informací na www.madebyair.com. A.I.R. je přidruženo k evangelikální nevládní organizaci Glowbalact založené Švýcary.


Služba vedoucího

Ve svém osobním příběhu uvádí Cody Archer několik životně důležitých bodů týkajících se služby vedoucích.

Anglicky s titulky v portugalštině, dánštině, holandštině a polštině ZDE! 


Zpět

Zpět