Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 10/2/2017 Služba Revive Israel

JAK PŘISTUPOVAT K UČENÍ BIBLE O UZDRAVENÍ – 2. část

Dan Juster

Pokud vám utekl úvodní článek z minulého týdne k tomuto tématu, určitě se k němu vraťte a doplňte si, co vám uniklo!

Když někomu říkají, že si za své neuzdravení vždycky může sám – a to i včetně tragických událostí a úmrtí – jsme přesvědčeni, že jde o bludné učení. Důvodem, proč se dotyčný neuzdravil, sice může být, že si nevypěstoval život víry založený na Božím slově, ale také to důvodem být nemusí. Nemocný může v kterémkoli okamžiku činit pokání, hledat Boha a pohroužit se do Slova. Pokud ovšem má víru podle Marka 11:24, pak bude mít, oč prosí. Jenže člověk se nemůže prostě rozhodnout, že bude mít takový druh víry. Tu mu musí dát Bůh. Raději si tedy promluvíme o tom, co lze udělat pro maximalizaci potenciálu uzdravení a jak nalézt útočiště v Bohu, pokud k uzdravení nedojde.

  1. Především lidem radíme, aby se svěřili do Božích rukou a poddali se mu jako PÁNU. Ať vyznají všechny hříchy, o kterých vědí, nadávky, zahořklost, neodpuštění (i prokletí táhnoucí se z minulých generací, pokud ho neodmítli na počátku svého učednictví), jak to naznačuje Jakub.
  2. Za druhé by měli přijmout památku Večeře Páně. Má uzdravující moc.
  3. Měli by zavolat starší sboru, aby je mazali olejem a modlili se za uzdravení (Jakub)
  4. Měli by se myšlenkově zaměřit na svůj úděl ve věčném životě a budoucím věku a plně se oddat naději na úděl, který je nakonec čeká. Přemohou tím strach ze smrti.
  5. Rozjímáním o Boží a Mesiášově dobrotivosti a o biblických příslibech uzdravení poskytnou Bohu příležitost, aby jim dal víru k uzdravení. Něco pro ně tedy udělat můžeme, ovšem úplnou jistotu uzdravení to nezaručuje. Můžeme jim však dát co největší příležitost, aby si pěstovali víru k přijímání divů od Boha.
  6. Mohou pod vedením Ducha využívat možností účasti na konferencích, službách uzdravování atd. Ať se za to ovšem modlí a nechají se vést Duchem – ne aby zběsile lítali po uzdravovacích službách a konferencích!
  7. Bude dobré, když se vyhnou prohlašování, že jsou uzdraveni. Snažíme se také bránit lidem, aby je v dobrém úmyslu neprohlašovali za uzdravené a aby nevedli sbor k intenzívnímu prosazování absolutní cesty k takovému uzdravení; výsledkem by mohlo být bolestné zklamání.
  8. Na druhé straně ale sami využíváme služby osvědčených proroků, kteří mohou promluvit slovo do situace, uvést příčiny, které je třeba přemoci, nebo učinit jiná možná prohlášení. Dobrým příkladem je situace mého nejmladšího syna. Když mu byl rok, onemocněl poprvé závažnou srdeční chorobou. Lékaři nedávali naději a říkali, že zemře. Spolehliví proroci přinesli slovo, že bude zcela vyléčen a uzdraví se. Byli jsme svědky naprosto úžasného nadpřirozeného uzdravení. O jedenáct let později, kdy ho uměle udržovali při životě, jsme zorganizovali převelice intenzívní modlitby za jeho uzdravení. Zralí proroci nás v tom utvrzovali, avšak ani jeden zralý prorok nedostal od Boha slovo, že se uzdraví, vstane z mrtvých atd. Takže jsme věděli, že se při svém boji za něj nemůžeme opřít o žádné jasné prorocké slovo. Četli jsme sice biblická zaslíbení, ale Bůh nám nedal víru, která by ho pozvedla.

Modleme se tedy za uzdravení. Pěstujme si víru v uzdravení. Přijde-li nemoc, jděme nejprve k Bohu, modleme se a snažme se přijmout uzdravující víru. Modleme se za uzdravení tak dlouho, dokud ten člověk žije. Uznávejme však Boží svrchovanost v těchto věcech a přijímejme vše, co je v Bibli a čemu na toto téma vyučuje.

Má-li někdo trpělivost přečíst si velice učenou a dobrou knihu, doporučujeme spis Boží uzdravitel Izraele od Michaela Browna.


Seznamte se s týmem: Sára

Seznamte se s další členkou našeho týmu – Sárou. Anglicky zde


Zpět

Zpět